Discovery of the earliest ancestor of the rose

Geologists have found and described a flower fossil that is 100 million years old – the origin of the most species-rich group of flower plants today.

2016.12.22 | Christina Troelsen

An Aarhus University researcher has discovered a little flower fossil that resembles a rose in every detail – and that is exactly what it is. (Illustration: Else Marie Friis)

Reconstruction of a cross-section of the flower the way the researchers believe it looked like, based on the scientific data. (Illustration: Pollyanna von Knorring)

Fig.1: The 100-million-year-old early ancestor of a rose – Caliciflora mauldinensi – viewed from the side and above. The flower became fossilised and preserved for posterity as a bud about to open. These images were taken with a scanning electron microscope. (Illustration: Else Marie Friis)

Fig. 2: Cross-section of the fossilised flower based on data from synchrotron radiation microtomography. (Illustration: Else Marie Friis)

Even if it once had colour and perfume, they disappeared long ago, and the flower has now been turned into coal. Although it only measures 1 mm in length, images in the microscope show that it is an extremely beautiful rosebud.

Read more (in Danish only) below. For contact details in English, go to the bottom of the page.

Og det er netop det, den er: en tidlig forfader til vore dages roser og andre planter i rosid-gruppen, som omfatter ca. 70.000 nulende arter. Til denne gruppe hører alle rose-planterne samt mange af vores skovtræer som birk, bøg, eg og elm.

”Det er det ældste fund af en blomst af rosid-typen. Blomsten er mere avanceret end de former man kender fra tidligere i kridttiden, og markerer starten på den nærmest eksplosive udvikling af blomsterplanterne, som finder sted i løbet af den sene kridttid. Fundet er dermed vigtigt for vores forståelse af blomsterplanternes udviklingshistorie,” fortæller Kaj Raunsgaard Pedersen, der er emeritus på Institut for Geoscience på Aarhus Universitet.

Kaj Raunsgaard Pedersen har sammen med Else Marie Friis, der er emerita i palæobotanik på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, gjort fundet i sedimenter fra kridttiden i Maryland, USA, i samarbejde med en amerikanske kollega. Opdagelsen er netop blevet publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Proceedings B of the Royal Society.

Ny viden om blomsternes udvikling
Forskerne har skannet den lille rose ved hjælp af synkrotronstrålings-røntgenmikrotomografi ved faciliteten Swiss Light Source i Schweiz og yderligere undersøgt den med scanningselektronmikroskop, og det er der kommet nogle meget flotte og detaljerede billeder ud af.

Blomsten har utvetydige tegn på at tilhøre den gruppe planter, der kaldes Core Eudicots og omfatter ca. 70 % af de nulevende arter af blomsterplanter. Den har fem bægerblade, fem kronblade og to kranse af støvdragere rundt om blomstens underbæger, som indeholder tre frugtblade. Man kan tydeligt se de små hår, der dækker kronbladene og beskytter blomstens forplantningsorgan. Det er ikke svært at se ligheden med en rosenknop som vi kender den i dag.

Midt i kridttiden udviklede blomsterplanterne sig kraftigt og de udgør nu mellem 80 og 90 pct. af alle Jordens plantearter. Men hvornår udviklingen for alvor tog fat er omdiskuteret.

”Denne blomst viser at der begynder at ske noget, at der er nye tider på vej i blomsterplanternes udviklingshistorie. Sammen med andre fossilfund peger det på at udviklingen af core eudicots fandt sted for omkring 100 million år siden og ikke meget tidligere, som andre teorier baseret på genetiske undersøgelser ellers har antydet”, siger Else Marie Friis.

Biologer kan bruge denne viden i arbejdet med at beskrive planternes fylogenetiske træ, altså planteslægtens evolutionshistorie, fordi de med en sikker datering for et bestemt udviklingstrin som målepunkt bedre kan udregne alderen af andre grene på træet.

Kaj Raunsgaard Pedersen og Else Marie Friis har tidligere været med til at påvise, at blomsterplanterne ikke pludselig myldrede frem for 100 mio år siden, hvilket det ellers så ud til ud fra fossile fund og som Charles Darwin anså for et mysterium, men at der også tidligere fandtes blomsterplanter, der var bare meget færre af dem og de var mindre. Læs artiklen Svær start for dinosaurernes blomster

For more information, please contact

Geologist Kaj Raunsgaard Pedersen
Department of Geoscience
Aarhus University
krp@geo.au.dk
+45 87156319

Professor Emerita Else Marie Friis
Swedish Museum of Natural History
Stockholm
else.marie.friis@nrm.se
+46 (0)8 519 541 55

Public / media