Du er her: AU Om AU  Science and Technology Offentlige foredrag i Naturvidenskab På rumkrydstogt ud i Solsystemet

På rumkrydstogt ud i Solsystemet

Om foredraget:

Vi drager på et rumkrydstogt og oplever en række fascinerende naturscenerier i Solsystemet. Vi besøger planeter, deres måner og småplaneter, asteroider og kometer hvor betagende billeder og målinger afslører verdener som er meget forskellige fra Jordens.

Foredrag ved professor i astrofysik Hans Kjeldsen, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

I foredraget tager vi på et enestående rumkrydstogt til en række fascinerende og smukke naturscenerier i Solsystemet. På en tænkt rejse fra Jorden besøger vi en række af planeterne, deres måner og småplaneter, asteroider og kometer. Og ved hjælp af billeder og målinger, foretaget af en lang serie af rumsonder, vil vi se nærmere på verdener som er meget forskellige fra vores egen planet, Jorden.
    De sidste års forskning har åbenbaret nye egenskaber ved Solsystemet som har vist en langt større diversitet og mangfoldighed af fænomener end man forestillede sig var muligt.
    Vi begynder turen med at besøge overfladerne på Venus og Mars hvor vi skal besøge lavasletter, store isgletsjere og enorme kløfter. Vi fortsætter ud i Solsystemet og ser på Jupiter og dens måner med kæmpevulkaner og dybe have under tykke iskapper. Ved Saturn ser vi på dens enorme ringsystem og besøger dens måne Titans kolde overflade inden vi bevæger os ud i det frosne, ydre Solsystem hvor vi skal se på ismåner, dværgplaneten Pluto og kometerne.
    Foredraget vil være illustreret med et væld af betagende billeder fra NASA og ESA's rummissioner.

Solsystemets næststørste planet, Saturn, har et imponerende ringsystem (klik for større foto).
Under foredraget vil du høre at ringsystemet løbende forandrer sig – ringene påvirkes blandt andet af tyngdekraften fra Saturns mange måner. Du vil også høre om hvordan klimaet på Saturns overflade er påvirket af ringene – og du vil opleve filmklip af et månedlangt tordenvejr.
Ringene påvirker også klimaet på en anden, indirekte måde: i perioder spærrer de for Solens stråling på store dele af Saturns overflade – som det ses på fotoet. (Foto: NASA).

Det blå vulkanudbrud på Jupiters måne Io sender svovlholdigt lava et par hundrede kilometer op over Ios overflade (klik for større foto).
Det indre af Io er smeltet på grund af de kraftige tidevandskræfter fra Jupiters enorme tyngdefelt. Det skaber kontinuerlige vulkanudbrud og åbne søer med smeltet lava. (Foto: NASA).

Du kommer til at høre om Mars’ udvikling gennem tiderne. Fx at for 3,9 mia. år siden var ca. halvdelen af Mars’ overflade dækket af vand. Siden ændrede klimaet sig – det blev koldere: og i dag finder vi store isglejsere på Mars’ nord- og sydpoler. Her ses et foto af is i bunden af et krater på Mars. (Foto: ESA).

Fra det frosne, ydre Solsystem bevæger kometerne, som mest består af is, sig tættere på Solen og dermed Jorden.
Her ses et foto af kometen 67P fotograferet af den Den Europæiske Rumorganisation, ESA’s, sonde Rosetta. Det ses at isoverfladen fordamper og skaber den spektakulære komethale.
Det lykkedes ESA at landsætte den fjernstyrede lille sonde Philae på overfladen af kometen i november 2014. Det var en stor teknologisk bedrift – kometen var på det tidspunkt 510 millioner kilometer fra Jorden. (Foto: ESA).

Ligesom her på Jorden er der også nordlys på Saturn. Nordlyset stammer fra partikler fra Solen som påvirkes af Saturns magnetfelt og påvirker gasserne i Saturns atmosfære og får dem til at lyse op.
Det er andre gasser end dem vi har i Jordens atmosfære og Saturns nordlys lyser dermed også i andre farver end de nordlys vi kender her fra Jorden. (Foto: NASA).