Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studiepraktik på Science and Technology

Kom i studiepraktik på fakultetet Science and Technology på Aarhus Universitet og smag på livet som studerende.


Fakultetet Science and Technology (ST) tilbyder 3.g-elever og andre uddannelsessøgende med en gymnasial uddannelse bag sig at komme i praktik som universitetsstuderende på én af fakultetets bacheloruddannelser inden for naturvidenskab.

Næste studiepraktik foregår 23.-25. oktober 2019 (onsdag til fredag i uge 43).

Programmerne for de forskellige praktiktilbud (uddannelser) finder du her, når de bliver offentliggjort.

Studiepraktik på Science and Technology er for dig, hvis du vil...

  • prøve en naturvidenskabelig bacheloruddannelse, du overvejer at læse
  • opleve, hvordan det er at være studerende på Aarhus Universitet
  • møde studerende og forskere
  • opleve forskellen mellem livet som gymnasieelev og som universitetsstuderende

Hvad kan du opleve?

I studiepraktik på ST får du indblik i livet som universitetsstuderende på nært hold.

Du følger et program, som er skræddersyet til dig og de andre, der har valgt samme uddannelse. I løbet af de tre dage vil du opleve universitetsundervisning, i form af eksempelvis forelæsninger, laboratorieøvelser og teoritisk holdundervisning, samt en række særligt tilrettelagte elementer, der giver indblik i din valgte uddannelse og livet som studerende på Science and Technology. 

I noget af undervisningen er niveauet lagt så du kan "følge med", men hvor emner, undervisning og arbejdsformer er typiske for universitetet. Det vil blandt andet sige, at du bliver undervist af forskere og ældre studerende.

Undervejs får du rig mulighed for at stille spørgsmål til både studerende, forskere og studievejledere, og du får også god mulighed for at snuse til andre natur- og ingeniørvidenskabelige bacheloruddannelser på ST, samt høre om livet som studerende og hvilke jobmuligheder uddannelserne giver dig.

Vi håber, at studiepraktikken på ST kan være med til at gøre det lettere for dig at træffe det rigtige studievalg efter gymnasiet.

After study-tilbud

I eftermiddags- og aftentimerne, når praktikprogrammet er vel overstået, tilbyder vi forskellige after study-aktiviteter, som giver dig mulighed for at opleve campuslivet i Aarhus, møde kommende studiekammerater og i det hele taget snuse til studielivet på ST og Aarhus Universitet.