Liste over alle SRP-forløb

Forløb til brug for gymnasiets studieretningsprojekt, SRP, eller andre større skriftlige projekter (fx eksamensprojekt i Teknikfag A, HTX).

Forløbene skal ansøges af gymnasieelevens lærer. Datoer for ansøgning, og evt. ansøgningsfrister, står nævnt under de enkelte forløb.

Du kan bruge filterfunktionen til at indskrænke dit søgefelt eller søge efter noget specifikt (fx fysik).

Titel Gymnasie­fag Emneord Institut Sted
Algoritmer og grafteori (2017) Matematik Algoritmer

Institut for Datalogi 

IT-Byen Katrinebjerg, Åbogade 34, 8200 Aarhus N

 

Analyse af jorden som filter for pesticider (2017)

Kemi

Biologi

Fysik

Bioteknologi

Naturgeografi

Pesticider

Grundvand

Vandmiljø

Jordbundstyper

Bæredygtighed

Institut for Agroøkologi

AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Analyse af theobromin og koffein i drikkevarer (2017)

 

Kemi

Biologi

Matematik

Idræt

Historie

Højtryksvæskekromatografi (HPLC)

Stofidentifikation

Koncentrationsbestemmelse

Institut for Kemi

Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Analyse af parabener i hudcreme (2017)

 

Kemi

Biologi

Matematik

Højtryksvæskekromatografi (HPLC)

Stofidentifikation

Koncentrationsbestemmelse

Institut for Kemi

Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Atomart kraftmikroskop, AFM (2017)

 

Fysik

Matematik

Datakapacitet

Svingninger

Resonans og egenfrekvens

Laser

Piezo-elektriske effekt

Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO)

iNANO huset, Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C

Bioaktive stoffer i mælk (2017)

 

Biologi

Bioteknologi

Teknikfag A (proces, levnedsmiddel og sundhed)

Cytologi

Fødevarer

Sundhed

Functional foods

Institut for Husdyrvidenskab

AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Cellens kobberpumpe som mål for lægemidler (2017)

Bioteknologi

Biologi

Kemi

Kobber

Neurodegenerativ

Sygdom

Antibiotika

Institut for Molekylærbiologi og Genetik Universitetsparken, 8000 Aarhus C

Centralt belastede søjler i bygningskonstruktioner (2017)

Fysik

Matematik

Teknikfag A - Byggeri og Energi

Ingeniørhøjskolen

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

Climate changes and cereal storage proteins (in English) (2017)

Biologi

Bioteknologi

Kemi

-

Institut for molekylærbiologi og genetik

Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse

Context Awareness (2017)

Matematik

Fysik

Teknologifag

IT

Software infrastrukturer til context-aware computing

Kontekstmodellering

Sensor / aktuator netværk og positionering teknologier

Aktivitetsbaseret IT

Aktivitet-genkendelse og mønstergenkendelse

Institut for Datalogi 

IT-Byen Katrinebjerg, Åbogade 34, 8200 Aarhus N

 

Deformation af stålbjælker (2017)

Fysik

Matematik

Teknikfag A - Byggeri og Energi

Ingeniørhøjskolen

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

Den fede forvrængning

(2017)

Matematik

Fysik

Musik

Elektrisk guitar

Bas

Frekvenskarakteristik

Ingeniørhøjskolen Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Finlandsgade 22, 8200 Aarhus N

DNA origami (2017)

 

Biologi

Kemi

DNA

Termodynamik

Selvsamling

Kemisk syntese af DNA

Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO)

iNANO huset, Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C

Du bliver hvad du spiser - og din urin afslører dig (2017)

 

Bioteknologi

Kemi

Teknikfag A (proces, levnedsmiddel og sundhed)

Kernemagnetisk resonans spektroskopi (NMR)

Metabolomics

Biomarkører

Institut for Fødevarer

AU Årslev, Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev 

Efterklangstid (2017)

Matematik

Fysik

Musik

Efterklangstid

Lydbølger

Lydens absorbtion

Ingeniørhøjskolen Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Finlandsgade 22, 8200 Aarhus N

Find dit favoritgen og hvordan kloner vi gener (2017)

Bioteknologi

Biologi

Kemi

Funktion og struktur af gen 

Institut for molekylærbiologi og genetik

Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse

Gensplejsning af planter (2017)

Biologi

Bioteknologi

Kemi

-

Institut for molekylærbiologi og genetik

Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse

Grätzel solcellen (2017)

 

Fysik

Kemi

Solceller, vedvarende energi

Elektriske kredsløb

Atomets opbygning

Eksitation af elektroner

Elektrondonor/acceptor

Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO)

iNANO huset, Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C

Hvordan aktiveres planters gener under stress? (2017)

 

Biologi

Bioteknologi

Kemi

Gen-ekspression og stress i planter    

Institut for molekylærbiologi og genetik

Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse

Knæklys – undersøgelse af kemiluminescens (2017)

 

Kemi

Fysik

Matematik

Biologi

-

Institut for Kemi

Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Kortlægning af elektronstrukturen i faste stoffers overflader (2017)

Fysik

Overfladefysik

Institut for Fysik og Astronomi

Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C

Kvantefysik med Bose-Einstein kondensater (2017)

Fysik astronomi

Kvantefysik

Boes-Einstein kondensater

Institut for Fysik og Astronomi

Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C

Kryptologi og sikkerhed (2017)

 

Matematik

Hemmeligholdelse

Autentitetsbekræftelse

Institut for Datalogi 

IT-Byen Katrinebjerg, Åbogade 34, 8200 Aarhus N

 

Kvantemekanik (2017)

 

Fysik

Kvantemekanik

Institut for Fysik og Astronomi

Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C

Malaria, DDT og miljø (2017)

 

Biologi

Historie

Kemi

Udvikling af DDT

Malariabekæmpelse

Miljøbeskyttelse

Global retfærdighed

Center for Videnskabsstudier, Institut for Matematik

Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C

Metal-oxalat komplekser (2017)

 

Kemi

Fysik

Samfundsfag

Biologi

Institut for Kemi

Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Moderne astronomiske instrumenter (2017)

Fysik astronomi

Astronomiske instrumenter

Institut for Fysik og Astronomi

Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C

Opdrift og modstand på et vingeprofil (2017)

 

Fysik

Matematik

Koblingen af andre gymnasiefag varetages af gymnasielæreren/-eleven

Vind

Dynamisk tryk

Reynolds tal

Bernoullis ligning og stall

Ingeniørhøjskolen

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

Oprensning af enzymet xanthinoxidase (2017)

 

Bioteknologi

Biologi

Kemi

Proteinoprensning og enzymlære

Institut for molekylærbiologi og genetik

Universitetsparken, 8000 Aarhus C

Rundorme og aldersrelaterede sygdomme (2017)

 

Biologi

Bioteknologi

Kemi

C. elegans

Genetisk analyse

Aldring    

Institut for molekylærbiologi og genetik

Universitetsparken, 8000 Aarhus C

Solens overflade og atmosfære (2017)

 

Fysik

Solen

Institut for Fysik og Astronomi

Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C

Speciel relativitetsteori (2017)

 

Fysik

Relativitetsteori

Institut for Fysik og Astronomi

Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C

Spektre- og røntgenservice (2017)

 

Kemi

På Institut for Kemi tilbyder vi at lave spektre på og hjælpe med tydning af stoffer fremstillet på egen institution

Institut for Kemi

Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Symbiose mellem planter og bakterier visualiseret ved brug af mikroskop (2017)

 

Mikroskopi

Symbiose

Kvælstoffiksering

Institut for molekylærbiologi og genetik

Universitetsparken, 8000 Aarhus C

Syntese af magnetisk SrFe12O19 og måling af magnetiske egenskaber (2017)

 

Kemi

Fysik

Matematik

Historie

Samfundsfag

 

Institut for Kemi

Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Syntese og stofbestemmelse af lægemidlet acetylsalicylsyre (smertestillende middel) (2017)

 

Kemi

Biologi

Fysik

Matematik

Organisk syntese

NMR

IR

Stofbestemmelse

Lægemiddel

Medicin

Institut for Kemi

Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Syntese og stofbestemmelse af lægemidlet antabus (mod alkoholisme) (2017)

Kemi

Biologi

Fysik

Matematik

Organisk syntese

NMR

IR

Stofbestemmelse

Lægemiddel

Medicin

Institut for Kemi

Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Syntese og stofbestemmelse af lægemidlet paracetamol (hovedpinepræparat) (2017)

Kemi

Biologi

Fysik

Matematik

Organisk syntese

NMR

IR

Stofbestemmelse

Lægemiddel

Medicin

Institut for Kemi

Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Transport over cellemembraner som mål for nye lægemidler (2017)

Bioteknologi

Fysik

Biologi

Institut for molekylærbiologi og genetik Universitetsparken, 8000 Aarhus C

Verdens ressourcer af mineralsk fosfor er under stærkt pres: Hvordan kan plantefrøets fosfor afhjælpe dette? (2017)

 

Biologi

Bioteknologi

Kemi

-

Institut for molekylærbiologi og genetik

Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse

Virtual drug design (2017)

 

Kemi

Biologi

Historie

Dansk

-

Institut for Kemi

Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Rollefordeling

Gymnasielærerens opgaver

Det er gymnasielæreren som udfylder ansøgningsskemaet på vegne af eleven

Det er gymnasielærerens ansvar at udarbejde problemformuleringen og synliggøre sammenhængen mellem SRP-forløbet og problemformuleringen.

Gymnasieeleven

Gymnasieeleven står selv for at arrangere transport, forplejning og evt. overnatning. Mad kan købes til rimelige priser i universitetets kantiner.

Det er vigtigt at eleven møder forberedt på dagen hvor forløbet afvikles. Se info herom under beskrivelsen af de enkelte forløb.

Universitetet

Undervisningen er gratis for eleverne og gymnasiet. Universitet afholder alle udgifter til materialer, apparatur og undervisning.

Universitetsmedarbejdere står for undervisning og støtte i forhold til det udbudte forløb.


Vil du modtage e-mails når AU har tilbud til science-lærere?

Tilmeld dig Aarhus Universitets 'Nyhedsbrev til gymnasielærere i sciencefag'.