Studiepraktik for studenter og 3.g'ere på science-uddannelserne

Studiepraktik på Science and Technology

Kom i studiepraktik på fakultetet Science and Technology (ST) på Aarhus Universitet i efteråret og få en forsmag på livet som studerende.

Science and Technology (ST) tilbyder 3.g-elever – og andre uddannelsessøgende med en gymnasieuddannelse bag sig – at komme i praktik som universitetsstuderende på én af Aarhus Universitets naturvidenskabelige bacheloruddannelser.

Næste gang, der er studiepraktik, er onsdag til fredag i uge 43 – dvs. d. 25.-27. oktober 2017.

Information om de specifikke uddannelser, samt hvordan du søger om at komme i praktik, kommer løbende.

Studiepraktik på Aarhus Universitet er for dig, hvis du vil...

 • prøve det fag, du overvejer at læse
 • opleve, hvordan det er at være studerende på Aarhus Universitet
 • møde studerende og forskere
 • opleve forskellen mellem livet som gymnasieelev og universitetsstuderende

Hvad kan du opleve?

I studiepraktikken får du indblik i studielivet. En del af tiden følger du den normale universitetsundervisning sammen med andre studerende, foreksempel forelæsninger og eksperimentel og teoretisk holdundervisning. I den øvrige del af praktikken følger du et praktikprogram på et hold med de andre gymnasieelever, som har valgt samme uddannelse som dig.

I noget af undervisningen er niveauet lagt så du kan "følge med". Emnerne, undervisningen og arbejdsformerne er typiske for undervisningen på universitetet. Det vil blandt andet sige, at du bliver undervist af forskere og ældre studerende.

Undervejs i de tre dage får du rig mulighed for at stille spørgsmål til både studerende og forskere, men du vil også få lejlighed til at stille spørgsmål til universitetets studievejledere, foreksempel om andre uddannelser, hvordan man søger ind, livet som studerende og hvilke jobmuligheder uddannelserne giver dig.

Som deltager i studiepraktikken vil du få mulighed for at opleve studiemiljøet og forskellen på at være gymnasieelev og universitetsstuderende. Samtidig håber vi, at praktikken gør det lettere for dig at træffe det rigtige studievalg efter gymnasiet.

Du kan komme i praktik på følgende uddannelser på ST

 • Agrobiologi
 • Biologi
 • Datalogi
 • Fysik/Astronomi
 • Geoscience
 • It
 • Kemi
 • Kemiteknologi og Bioteknologi
 • Matematik
 • Matematik-økonomi
 • Medicinalkemi
 • Molekylærbiologi
 • Molekylær medicin
 • Nanoscience

Du finder en kort beskrivelse af praktikken på de enkelte fag på studiepraktik.nu.

After study-tilbud

I eftermiddags- og aftentimerne, når praktikprogrammet er vel overstået, tilbyder vi forskellige after study-aktiviteter, som giver dig mulighed for at opleve campuslivet i Aarhus, møde kommende studiekammerater og i det hele taget snuse til studielivet på ST og Aarhus Universitet.