Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skolelærerdag 2006 på Aarhus Universitet


NYHEDSBREV: Tilmeld dig vores nyhedsbrev og du vil modtage en e-mail med besked om den næste Folkeskolelærerdag.


NB: Arkiv: Er afviklet!


Naturfagsdag på Aarhus Universitet for lærere i grundskolen
Onsdag den 11. oktober 2006 kl. 9.00-16.00 (18.00)
Med temaet: Klimaændringer

Som inspiration til naturfagsundervisningen for lærere i grundskolen afholder Biologisk Institut og Geologisk Institut en naturfagsdag om klimaændringer.

Forskerne fra de to institutter vil holde foredrag og fremvise forskningslaboratorier.
Foredragene vil tage udgangspunkt i spørgsmål som: Hvilke årsager er der til klimaændringer? Er klimaændringerne reelle? Klimaændringer gennem tiderne - geologisk set. Hvordan påvirker klima plante- og dyreliv? Hvad er de biologiske effekter af globale klimaforandringer - og hvad er de geologiske konsekvenser?
Herudover vil der være en kort præsentation af universitetets naturfaglige undervisningstilbud til lærere og elever.

Folkeskolelærerdagen afholdes i Geologisk Instituts nye bygninger (det tidl. kunstmuseum) i Bygning 1670 i Universitetsparken, Høegh-Guldbergsgade.

Universitetet er vært ved servering af være frokost, kaffe m.v. i løbet af dagen. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig - se nedenfor. Der er begrænset deltagerantal efter først-til-mølle.

Program

 • kl. 08.30-9.00 Ankomst og registrering, kaffe og rundstykker
 • kl. 09.00 Velkomst ved Erik Meineche Schmidt, dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet
 • kl. 09.05 Praktiske oplysninger v. geolog Ole Rønø
 • kl. 09.15 Foredrag: Klimaet gennem Jordens historie, ved geolog Marit-Solveig Seidenkrantz.
  Jorden er en kæmpestor historiebog, og det er geologernes rolle at forsøge at tyde den og bruge fortiden som en nøgle til at forstå fremtiden. Foredraget vil handle om hvordan og hvad man kan læse i denne specielle historiebog. Hvorfor har vi haft istider, og hvorfor har klimaet ikke altid været det samme? I foredraget gennemgås klimaet, dets udvikling igennem geologisk tid og de redskaber/metoder som geologer bruger til at se tilbage i tiden for bedre at forstå, hvad der venter i fremtiden. Metoderne er fx marine borekerner, iskerner, kulstof-14-dateringer, stabile isotoper.
 • kl. 10.00 Kaffe/te, frugt og boller
 • kl. 10.20 Foredrag: Oceanernes økologi og klimaforandringer - Galathea ekspeditionen, ved biolog Katherine Richardson.
  Når man tænker på naturen i havet, tænker de fleste på hvaler og fisk. Imidlertid får forskere i disse år større og større respekt for, at det faktisk er de mindste organismer i havet, som har den største betydning for mennesker, idet disse organismer bidrager væsentligt til både de globale elementcykler og klimadannelse. Med andre ord giver havet mennesker meget mere end fisk! De fleste mennesker mangler en forståelse af og respekt for naturen i havet, og at den er så vigtig – også for livet på landjorden. I foredraget vil de væsentlige forskelle mellem naturen i havet og på landjorden blive præsenteret. Noget af den nyeste viden vedr. betydning af biologiske processer i havet for vedligeholdelse af jordens miljø vil blive gennemgået. Der vil især blive sat fokus på hvordan globale forandringer, herunder klimaforandringer, kan ventes at påvirke disse processer, samt hvordan forskningen på Galathea Ekspeditionen ventes at bidrage til en bedre forståelse af blandt andet klimaforandringer.
 • kl. 11.05 Rundvisning i forskningslaboratorier.
  Hold A på Geologisk Institut.
  Hold B på Biologisk Institut.
 • kl. 12.00 Frokost
 • kl. 12.45 Rundvisning i forskningslaboratorier.
  Hold A på Biologisk Institut.
  Hold B på Geologisk Institut.
 • kl. 13.45 Foredrag: Arter og klima - i fortiden, ved geolog Bent Odgaard.
  De store klimaændringer i fortiden påvirkede i høj grad arternes udbredelse og deres overlevelseschancer – begivenheder der stadig sætter sig spor i vores nuværende natur. En nærmere analyse af arternes respons på fortidige klimaændringer kan give os antydninger af hvad der vil ske i fremtidige situationer med klimaændringer. Fortidens økosystemer var ofte ganske anderledes end nutidens, i vore øjne ganske eksotiske, og dette sætter også vores nuværende natur i et nyttigt relief.
 • kl. 14.30 Kaffe/te, frugt og boller/kage
 • kl. 15.00 Foredrag: Arter og klima - nu og i fremtiden, ved biolog Jens Chr. Svenning.
  Vi står formodentlig overfor dramatiske ændringer i det globale klima over de næste 50-100 år. Hvordan må de globale klimaændringer forventes at påvirke Jordens biodiversitet? Jeg vil belyse dette emne ved først at diskutere, hvad vi ved og ikke ved om klimaets betydning for plante- og dyrearters geografiske udbredelse på Jorden i dag og geografiske forskelle i områders artsrigdom. Begge spørgsmål er centrale i den økologiske forskning og genstand for intensiv forskning og debat. Dernæst vil jeg diskutere hvordan vores viden om disse spørgsmål bruges til at udvikle modeller for hvordan de fremtidige klimaændringer vil påvirke biodiversiteten, hvilke forudsigelser modellerne kommer med og hvilke usikkerheder der er derved.
 • kl. 15.45 Afslutning: Lidt om universitetets naturfaglige undervisningstilbud til grundskolen og evaluering af dagen, ved biolog Birgit Olesen.

Ekstra tilbud på Steno Museet:

 • Kl. 16.10-16.30: Oplæg om de kommende tiltag på Steno Museet:
  1) Ny stor 2.000 m2 underjordisk udbygning af museet.
  2) Nye tilbud i museets skoletjeneste.
 • Kl. 16.30-16.45 minirundvisning i museets nye særudstilling m.v.
 • Kl. 16.45-18.00 mulighed at bese museets udstillinger på egen hånd.

Transport og parkering

Hvis du kommer med tog eller rutebil:
Der er knap 15 minutters gang fra Hovedbanegården eller Rutebilstationen.

Hvis du kommer i bil:
Der er en del parkeringspladser ved Steno Museet, Naturhistorisk Museum og i den øverste del af Ny Munkegade. Ellers er der offentlige betalingspladser på havnen.

Arrangører

Skolelærerdagen er lavet i samarbejde med Amtscentret for Undervisning, Vejle ved Niels Lyhne Hansen.

Yderligere oplysninger

Jens Dybkjær Holbech
Kommunikationschef
Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
Ny Munkegade, Bygn. 1521, 8000 Århus C
Tlf.: 8942 3628; mobil 2899 2533
nat.au.dk/holbech

Opfølgning på dagen

Naturfaglige undervisningstilbud til grundskolen:

 • For information se www.nat.au.dk/skoler
 • Erhvervspraktik for folkeskoleelever i 9. og 10. klasse
  Praktik som studerende i naturvidenskabelige fag; 5 dage i uge 43
  Kræver ansøgning med anbefaling fra lærer
  Se nat.au.dk/erhvervspraktik
 • Besøgsservice - er primært tilbud til gymnasieklasser - for grundskolen:
  Bioformidling – tilmelding via Skoletjenesten, Naturhistorisk Museum, www.naturhistoriskmuseum.dk
 • Natur i Teltet på Rådhuspladsen i Århus Festuge, www.naturiteltet.au.dk
 • Naturvidenskabelig foredragsrække over temaet Liv
  Nyt tema hvert halve år - se www.nat.au.dk/foredrag
 • Miljø- og Energiministeriets publikation "Sandsynlige konsekvenser af klimaændringer på artsudbredelser og biodiversitet i Danmark"
 • "Viden om Vand" - hjemmeside vedr. bogen af samme titel: www.vand.au.dk/gymnasium

Materiale fra dagen

Materiale fra dagen, præsentationer, posters m.m., vil løbende blive lagt som PowerPoint-, pdf filer m.v. på http://phys.au.dk/videnudveksling/for-fysiklaereren/fysiklaererdag/fl2006/
Hjemmesiden er af ophavsretslige grunde beskyttet med adgangskode som blev udleveret til deltagerne på selve Folkeskolelærerdagen.
NB: Materialet på hjemmesiden må kun bruges til undervisning og må altså ikke offentliggøres eller distribueres videre.


Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og du vil modtage en e-mail med besked om den næste Folkeskolelærerdag.