Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Arkiv: Skolelærerdag 2014


NYHEDSBREV:
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og du vil modtage en e-mail når vi har tilbud til lærere i grundskolen.


NB: Arkiv: dagen er afviklet.


Skolelærerdag: Naturfagsdag for lærere i grundskolen
Dato: Torsdag den 06. november 2014
Emne: Salt

Aarhus Universitet inviterer til Skolelærerdag – en faglig naturfagsdag for lærere i grundskolen.
Grundskolelærerdagen begynder i Institut for Geosciences bygninger (tidl. Geologisk Institut) i Bygning 1670 i Universitetsparken, egh-Guldbergs Gade 2.
Dette er mødested for dagen der består af en række faglige foredrag ved forskere fra Aarhus Universitet efterfulgt af workshops med undervisningsrelateret indhold.

Universitetet er vært ved frokost, kaffe m.v. i løbet af dagen.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding foretages nedenfor på denne side. Der er begrænset deltagerantal efter først-til-mølle.

Lærerstuderende med naturfag som linjefag er også velkommen.

Program

 • 08.30 Ankomst og registrering med kaffe, te og hjemmebagte boller - samt først-til-mølle-tilmelding til de to af de tre workshops som du vil deltage i senere på dagen – se nedenfor. Dørene er åbne allerede fra kl. 8.00.
 • 08.50 Velkomst og praktiske oplysninger, v. værterne lektor Ole Rønø Clausen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet og formidlingsinspektør Pernille Mølgaard Andersen, Naturhistorisk Museum.
 • 09.00 – 09.25 Foredrag 1: Lektor Keld Nielsen, Center for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet: Salt i gamle dage: Hvad har ord som “soldat” og “saldo” med salt at gøre? Og hvordan så saltenes kemi ud før bordsalt blev NaCl?.
 • Diskussion og spørgsmål fra salen
 • 09.30 – 9.55 Foredrag 2: Lektor Ole Rønø Clausen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet: Salt i undergrunden.
  Salt findes – som mange andre steder på Jorden – som en meget vigtig del af sedimenterne i vores undergrund. Salten er vigtig pga. dens fysiske egenskaber der gør at den kan flyde ved forholdsvis lave temperaturer. Salten aflejret i Danmark for hundreder af millioner år siden er således stadig mobil og har dannet salthorste, salt-pudder mv. – strukturer der alle har betydning for fx vores olieproduktion og nuværende terræn.
 • Diskussion og spørgsmål fra salen
 • 10.00 Pause med kaffe, te og vand
 • 10.15 – 10.40 Foredrag 3: Hanne Poulsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet: Vores cellers saltbalance - hvordan, hvorfor og hvad hvis det går galt?
 • Diskussion og spørgsmål fra salen
 • 10.45 Pause med kaffe, te og vand
 • 11.00 – 11.25 Foredrag 4: Lektor Kjeld Ingvorsen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet: Bakterier i en saltverden – ekstrem overlevelse: Mekanismer for salttolerance hos mikroorganismer. Mange mikroorganismer dør, når de udsættes for høje saltkoncentrationer, mens andre har tilpasset sig livet i miljøer med meget høje saltkoncentrationer. Nogle typer af mikroorganismer – de såkaldte halofile – kan kun vokse ved moderate eller meget høje saltkoncentrationer. Vækst ved høje saltkoncentrationer kræver specielle fysiologiske tilpasningsmekanismer. Foredraget vil omhandle forskellige typer af halofile mikroorganismer og de cellefysiologiske tilpasninger, som ligger til grund for deres høje salttolerance.
 • Diskussion og spørgsmål fra salen
 • 11.30 – 11.55 Foredrag 5: Seniorforsker Henrik Fossing, Institut for Bioscience - Marin økologi, Aarhus Universitet: Havvand – hvor kommer saltet fra og hvad har salt og iltsvind med hinanden at gøre?
  Saltet i havet gi’r vandet en forøget vægtfylde, så saltvand bliver tungere end ferskvand. Det har store konsekvenser i bl.a. danske farvande, hvor Østersøens ferske vand flyder mod Nordsøen ovenpå Nordsøens salte vand, der flyder langs bunden mod Østersøen. Dårlig opblanding mellem de to vandmasser kombineret med tilførsel af for mange næringssalte til havet resulterer i iltsvind og fiskedød, når bakterierne går amok og forbruger alt ilt ved bunden og begynder at trække vejret med salt i stedet for ilt.
 • 11.55 –12.05 Oplæg: Om universitetets naturfaglige undervisningstilbud til grundskolen, v. Anna Busch, Aarhus Universitet.
  Læs om tilbuddene på scitech.au.dk/grundskole
 • 12.05 –12.10 Oplæg: Om Naturhistorisk Museums naturfaglige undervisningstilbud til grundskolen, v. Pernille Mølgaard Andersen, Naturhistorisk Museum.
 • 12.10 Frokost
 • 13.00 Afgang mod workshops
13.15: 1. workshop-runde
Du deltager i workshop A1, B1 eller C1.
Du vælger workshop om morgenen – se temaerne nedenfor.
Workshop A1 Workshop B1 Workshop C1
14.15: Pause Kaffe, te, vand, frugt og boller/kage.
Sted: Kantinen, Naturhistorisk Museum
14.45: 2. workshop-runde
Du deltager i workshop A2, B2 eller C2.
Du vælger workshop om morgenen – se temaerne nedenfor.
Workshop A2 Workshop B2 Workshop C2
15.45: Afslutning Har du forslag til næste år - emner, ændringer eller .....?
Evaluering og farvel og tak for denne gang over kaffe, te, vand, frugt og boller/kage.
v. arrangørerne: Pernille, Ole og Jens.
Sted: Kantinen, Naturhistorisk Museum
 • 16.00 Slut for nogle. For andre: Ekstra tilbud:
  Rundvisning på Aarhus Universitets herbarium som indeholder en enestående samling af tørrede og pressede planter, ca. 750.000 ark i alt og mød her særlige salttålende planter.
  Herbariets samling af tørrede planter har stor international værdi for forskningen i planters systematik, udbredelse og udvikling og bruges som et ’arkiv’ hvor forskerne kan hente materiale. Herbariet er en del af det internationale, verdensomspændende netværk af herbarier, og der udveksles løbende indsamlinger med omkring 340 andre herbarier verden over.
  Slutter kl. 16.30.

Workshops

- du deltager i to af de tre workshops A, B og C. Du vælger hvilke to ved at tilmelde dig om morgenen ved ankomst efter-først-til-mølle.

Workshop A  (A1 og A2):
Salt – modelforsøg og rekonstruktion af bevægelser: Du introduceres til ”hands-on” i saltbevægelse, og kommer til at arbejde med en simpel rekonstruktion af saltbevægelse lige under os..
Workshopleder: Lektor Ole Rønø Clausen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet.
Sted: BioX-natur, Naturhistorisk Museum, Aarhus. Indgang fra Ole Worms Allé, Indgang 140.

Workshop B (B1 og B2)
Salte i kemiske undervisningsforsøg - illustrative forsøg for elever og lærere. 
Workshopleder: Aarhus Kemishow 
Sted: BioX-lab, Naturhistorisk Museum, Aarhus. Indgang fra Ole Worms Allé, Indgang 140.

Workshop C (C1 og C2):
Salt, vand og celler. Cellers fundamentale behov for salt illustreres via et lille ”hands-on” osmose-forsøg og andre små opgaver.
Sted: Mol-X-Lab, C. F. Møllers Allé 4, bygning 1120, Uracil-lab (lok.115).
Workshopleder: Magdalena Pyrz, Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Stande i pauserne

Mød Unge Forskere ved en stand
Hvordan bruger man Unge Forskere i undervisningen? Hvordan kommer man i gang? Kan man kombinere deltagelsen i Unge Forskere med andre projektforløb?
Disse spørgsmål ønsker vi i Unge Forskere at sætte fokus på her i efteråret. Derfor afholder vi de næste par måneder workshops rundt om i landet for lærere, der er interesseret i at høre mere om konkurrencen. Her kan du også få inspiration og sparring til hvordan du kan arbejde med Unge Forskere i løbet af skoleåret f.eks. i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival eller First Lego League.
Er du interesseret i at deltage på en workshop eller kan du samle 4-8 (- eller endnu flere) af dine kollegaer, så kommer vi ud til jer, uanset hvor i landet i befinder jer og også gerne til et fyraftensmøde.
Standen er bemandet med Kristina Friis: kontakt via kpf@danishsciencefactory.dk eller 22 18 87 76 for mere information.
Du kan læse mere om Unge Forskere på www.ungeforskere.nu.

Mød Naturvidenskabernes Hus ved en stand
Vi præsenterer et udvalg af vores tilbud til grundskolelærerne. Kom og hør nærmere om Naturfagsmaraton for 5. og 6. klasserne, hvor eleverne får mulighed for at være kreative og innovative, idet de løser 10 åbne opgaver. Naturfagsmaraton kulminerer i en stor konkurrence, hvor eleverne dyster klasser og skoler imellem, om hvem der har fundet den bedste løsning. Få en forsmag på The Missing Link, en internetressource, hvor vi med film viser, hvordan fysik og kemi bruges i praksis i danske produktionsvirksomheder, og hvor eleverne kan møde rollemodeller, der fortæller om deres uddannelse og arbejde. Til filmene er knyttet opgaver, hvor man kan arbejde videre med konkrete cases fra virksomheden. Vi præsenterer også Jet-Net.dk, et landsdækkende netværk for skole-virksomhedssamarbejde, samt CASEWEB, der indeholder en række naturfaglige undervisningsforløb, baseret på ”Cases” fra virksomheder landet over. Sidst men ikke mindst præsenteres mulighederne for at besøge Naturvidenskabernes Hus til inspirerende, praktiske forløb i naturfagene.
Læs mere om Naturvidenskabernes Hus på www.NVHus.dk.

Mød ScienceTalenter ved en stand
ScienceTalenter, der står for naturvidenskabelig talentpleje for unge i alderen 12-20 år, vil bidrage med en stand. Her vil vi fortælle om vores tilbud til unge talenter og om kurser for lærere.
ScienceTalenter holder til på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø og afholder hvert år mere end 40 camps for unge talenter om alt fra 3D-teknologi til astrofysik og fremtidens energiudfordring. ScienceTalenter har netop oprettet en afdeling i Viborg: ScienceTalent Jylland.

Tilmelding

Alle 99 pladser er booket.
Når du har tilmeldt dig, får du tilsendt en e-mail som kvittering. Via den kan du til en hver tid tjekke og ændre din tilmelding - herunder afmelde dig. Vær rar at afmelde dig i god tid hvis du bliver forhindret.
Vær omhyggelig med at indtaste din e-mailadresse. Hvis ikke du modtager en e-mail med kvittering, så kontakt venligst Lone Davidsen.
OBS: Kun 1 person pr. tilmelding (alle skal tilmelde sig personligt med hver sin e-mailadresse).

Transport og parkering

 • Hvis du kommer med tog eller rutebil: Der er knap 15 minutters gang fra Hovedbanegården eller Rutebilstationen. Se bykort.
 • Hvis du kommer i bil: Der er en del parkeringspladser ved Naturhistorisk Museum (NB: betaling), Steno Museet og i den øverste del af Ny Munkegade. Ellers er der offentlige betalingspladser på havnen. Bemærk at der er tidsbegrænset parkering i Høegh-Guldbergs Gade.

Arrangører

Materiale fra dagen

Materiale fra dagen, præsentationer, posters m.m., vil løbende blive lagt på en lukket hjemmeside som af ophavsretslige grunde er beskyttet med adgangskode som sendes til deltagerne efter Skolelærerdagen.
NB: Materialet må kun bruges til undervisning i dine egne klasser og må altså ikke offentliggøres eller distribueres videre. 


NYHEDSBREV:
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og du vil modtage en e-mail når vi har tilbud til lærere i grundskolen.