Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Arkiv: Skolelærerdag 2015


NYHEDSBREV:
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og du vil modtage en e-mail når vi har tilbud til lærere i grundskolen.


NB: Arkiv: dagen er afviklet.


Skolelærerdag: Naturfagsdag for lærere i grundskolen
Dato: torsdag den 3. december 2015, kl. 08:30-16:00/17:00
Emne:  'trendy teknologi' – om videnskab og teknologi
Sted: Auditorium 00.117, Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, Aarhus.

Aarhus Universitet inviterer til Skolelærerdag – en faglig naturfagsdag for lærere i grundskolen.
Universitetet er vært ved frokost, kaffe m.v. i løbet af dagen.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding foretages nedenfor på denne side. Der er begrænset deltagerantal efter først-til-mølle.

Lærerstuderende med naturfag som linjefag er også velkommen.

Under overskriften ”Trendy teknologi - om videnskab og teknologi” inviterer Ingeniørhøj­skolen Aarhus Universitet til Skolelærerdag – en faglig naturfagsdag for lærere i grundskolen.

I løbet af formiddagen vil du høre om teknologien anvendelse og indflydelse mange forskellige steder - fra når ”ingeniører uden grænser” tager ud i katastrofeområder og sikrer kommunikation mm til hvordan man lave nye lægemidler.

Om eftermiddagen er der en række workshops hvor du kommer til at arbejde med teknologi i praksis

Universitetet er vært ved frokost m.m.

Program:

 • 08.30-08.50 Ankomst og registrering, valg af workshops, kaffe og brød
 • 08.50-09.00 Velkomst v/ Ingeniørdocent Jens Bennedsen
 • 09.00-12.00 Fem foredrag (inkl. to pauser)
  • 9.00-9.30: Klimatilpasning v/Lektor Kristian Vestergaard
   D. 2 juli 2011 ramte et voldsomt skybrud København. Der faldt op til 135 mm regn og nogle steder var regnintensiteten 3 gange større end, hvad vi normalt betegner som et skybrud. Store dele af København stod under vand og skaderne løb op i ca. 6 milliarder kr. Var dette et resultat af den menneskeskabte klimaændring, som der tales så meget om. Tja, måske, men under alle omstændigheder satte hændelsen i København for alvor klimaændringer og klimatilpasning på den politiske dagsorden. Målinger viser at klimaet er under forandring – vi får bl.a. kraftigere nedbør og stigende havvandspejl. Dette må vi forholde os til, og på den ingeniørtekniske front kan vi bidrage med analyser af konsekvenserne og gennemførelse af klimatilpasningstiltag, f.eks. i form af opdatering af afløbssystemer, alternativ afledning af regnvand, etablering af bassiner og vådområder, konstruktion af diger og sluser mm. Og griber vi det rigtigt an, så kan denne indsats også bidrage til et kvalitativt løft af vores bymiljøer, skabe nye rekreative muligheder og forbedre den økologiske kvalitet af vore vandområder.
  • 9.30 - 10.00: Nye lægemidler ved brug af bioteknologi v/Lektor Peter Kristensen
   I 2014 solgte antistoffet ”Humira” for 83,5 milliard kroner på verdensplan, svarende til en femte del af det danske brutto national produkt. Vi kender alle en person, der er ramt af leddegigt og antistoffet Humira anvendes blandt andet til behandling af leddegigt og er fremkommet ved anvendelse af moderne bioteknologiske udviklings og produktions metoder. Foredraget sigter på en indføring i hvorledes bioteknologiske produkter som Humira bliver frembragt og produceret. I disse år udløber patent beskyttelsen af de første godkendte biologiske lægemidler, dette gør plads for en ny kommerciel arena, kaldet ”Biosimilars” – hvad er det? hvad betyder det for patienten? hvad betyder det for samfundet? og hvad betyder det for Bioteknologien?
  • 10.00-10.15: Pause
  • 10.15-10.45: Fremtidens teknologier og deres betydning for samfundet v/ Professor Thomas S. Toftegaard
   Rigtig megen af de ting vi omgiver os med i dag er kun mulige på grund af forskellige teknologiske opfindelser - løbeturen bliver tracket på mobiltelefonen, bilen holder automatisk en passende afstand til den forankørende, lægerne kan forberede sig på en operation i en 3D simulator, … Foredraget vil kigge lidt i den teknologiske krystalkugle og se på fremtidens avancerede teknologier og deres accelererende påvirkning af vores samfund.
  • 10.45-11.00: Pause
  • 11.00-11.30: Brug af teknologi i kriseområder v/Ingeniør Jörg Schullehner
   Ingeniører støtter lokalsamfund i krise- og udviklingsområder, f.eks. igennem Ingeniører uden Grænser. Ofte kan vi bidrage med ekspertise og uddannelse, men også ved at implementere teknologier, som vi opfatter som lavteknologiske, men øger levevilkårene efter en naturkatastrofe markant. Men også moderne teknologier, som f.eks. adgang til internettet, er utroligt vigtige, når beboere af ramte områder skal have muligheden for uddannelse og deltagelse i et moderne samfund.
  • 11.30 - 12.00: Havudforskning med undervandsrobotter v/Christian Melvad
   Ingeniørhøjskolen ASE har igennem det seneste år begivet sig ud på dybt vand for at lære deres robotter at svømme. Her er der mange spændende tværfaglige udfordringer at drukne sig selv i. Bl.a. skal Team Little Mermaid, som holdet fra ASE kalder sig, op nord for polarcirklen til foråret og ved lufttemperaturer ned til -30 °C undersøge leveforholdende under polarisen. Dernæst går ekspeditionen videre til NASA, som planlægger en mission til Europa - dvs. månen til Jupiter.
 • 12.00-12.10 Om ingeniørområdet på AU v/Leder af studievejledningen Birgitte Viborg
 • 12.10-12.15 Om en iværksættervirksomhed v/Jens Kjærulff og Emil S. Jakobsen
 • 12.15-13.00 Frokost
 • 13.00-13.15 Modtagelse i workshops
  • 3D print v/Adjunkt Christian Perti
   Muligheden for billigt at producere prototyper vil revolutionere industrien indenfor en kort årrække. I denne workshop vil I høre om hvad 3D print er for noget, hvad det kan bruges til og hvilke værktøjer I kan implementere det i.
  • First Lego League v/Lektor Ole Caprani
   FLL er et tværfagligt teknologiprojekt for børn og unge i alderen 10 til 16 år. I 2014 deltog 8457 hold fordelt på 47 byer. På verdensplan deltog 200 000 børn fra 60 lande. Formålet med arrangementet er at øge interessen blandt unge mennesker for teknologi og naturvidenskab og stimulere nutidens unge til at blive fremtidens ingeniører og forskere.
  • Klima tilpasning v/Lektor Kristian Vestergaard
   Klimatilpasning er også noget der foregår på lokalt plan og man behøver absolut ikke være færdiguddannet ingeniør for at kunne medvirke dertil. Kom og få inspiration til hvordan man kunne arbejde med et tværfagligt tema omkring klimatilpasning til kraftigere regn med udgangspunkt i din skole.
  • Polymerer v/Lektor Mogens Hinge
   Plastik er iblandt de vigtigste stoffer vi har tilgængelig i dag og kendskab/forståelse til disse vidunderlige materialer er essentielt for at kunne anvende og udvikle dem. Denne session vil give et indblik i hvad plastik er på et kemisk niveau, hvilket forskellige egenskaber har plastikker, og hvordan formgiver man plastik til noget brugbart. Der vil være fokus på forståelse af koncepterne og på at kunne overføre dem til undervisning med let tilgængelige materialer.
 • 13.15-14.15 1. runde Workshops
 • 14.15-14.45 Kaffe
 • 14.45-15.45 2. runde workshops
 • 15.45-16.00 Afslutning
 • 16.00-17.00 Evt. rundvisning (kræver særlig tilmelding)

Tilmelding

 • Tilmeld dig via denne webformular. Begrænset deltagerantal

Arrangører

Materiale fra dagen

Materiale fra dagen, præsentationer, posters m.m., vil løbende blive lagt på en lukket hjemmeside som af ophavsretslige grunde er beskyttet med adgangskode som sendes til deltagerne efter Skolelærerdagen.
NB: Materialet må kun bruges til undervisning i dine egne klasser og må altså ikke offentliggøres eller distribueres videre.


NYHEDSBREV:
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og du vil modtage en e-mail når vi har tilbud til lærere i grundskolen.