Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Arkiv: Skolelærerdag 2017


NYHEDSBREV:
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og du vil modtage en e-mail når vi har tilbud til lærere i grundskolen.


Skolelærerdag: Naturfagsdag for lærere i grundskolen
Dato: torsdag den 09. november 2017, kl. 08:30-15:45
Emne: ”Bæredygtig produktion – en fremtid for alle”
Sted: Bygning 1670 i Universitetsparken, Høegh-Guldbergs Gade 2, Aarhus.

Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum inviterer til Skolelærerdag – en faglig naturfagsdag for lærere i grundskolen. Grundskolelærerdagen begynder i Institut for Geosciences bygninger i Bygning 1670 i Universitetsparken, Høegh-Guldbergs Gade 2. Dette er mødested for dagen, der består af en række faglige foredrag ved forskere fra Aarhus Universitet efterfulgt af workshops med undervisningsrelateret indhold som finder sted i lokaler på Naturhistorisk Museum.

Fakultetet Science and Technology, Aarhus Universitet beværter dig med en morgenbolle m. kaffe og te, frokostsandwich og kage m. kaffe og te m.v. i løbet af dagen.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding foretages nedenfor på denne side. Der er begrænset deltagerantal efter først-til-mølle.

Lærerstuderende med naturfag som linjefag er også velkommen.

Program:

 

 • 08.30 Ankomst og registrering med kaffe, te og hjemmebagte boller – samt tilmelding til de to af de tre workshops som du vil deltage i senere på dagen (først-til-mølle). Dørene til Institut for Geoscience åbner allerede kl. 8.00.
 • 08.50 Velkomst og praktiske oplysninger, ved formidlingsinspektør Pernille Mølgaard Andersen, Naturhistorisk Museum og chefkonsulent for videnudvikling af fagnær formidling Jens Holbech, Aarhus Universitet
 • 09.00 – 09.25 Foredrag 1: ”Hvad er bæredygtighed?” ved Jacob Raffn, AGRO, Aarhus Universitet.
  Bæredygtighedsbegrebet bliver benyttet på vidt forskellige måder afhængigt af hvilke øjne der ser hvilket har resulteret i at begrebet nu dækker over gensidigt udelukkende koncepter. I dette oplæg introduceres historien om konceptet bæredygtighed i politisk og filosofisk forstand. Begreberne social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed præsenteres og diskuteres. Efterfølgende vil state-of-the art-teorier og metoder til vurdering af bæredygtigheden på produktniveau blive præsenteret og mulighederne og svaghederne ved disse diskuteret med deltagerne. Der vil være referencer til materiale som I kan benytte i koordineringen af kursusforløb om bæredygtighed.
 • 09.30 – 9.55 Foredrag 2: ” Muslinger, søstjerner og tang som foder til grise og fjerkræ” ved Jan Værum Nørgaard, ANIS, Aarhus Universitet.
  Kvælstof og fosfor fra landbruget resulterer i vækst af alger i fjordene. Muslinger vokser ved filtration af vandet for alger. Der forskes i at etablere store muslingefarme og bruge kødet fra muslingerne som proteinkilde til grise og fjerkræ. Dermed løses problemerne med vandmiljø og proteinforsyning gennem cirkulær næringsstofudnyttelse og økonomi. Søstjerner æder muslingerne og i farvande med muslingeproduktion må søstjernerne fanges og fodres til grise og fjerkræ. Tang er en hel anden historie da det måske kan stimulere sundhed og dermed reducere antibiotika og zink forbrug i husdyrproduktionen.
  Diskussion og spørgsmål fra salen.
 • 10.00 Pause med kaffe, te og vand
 • 10.15 – 10.40 Foredrag 3: Vores mad og genteknologi – løsning eller problem?” ved Lektor Kim Hebelstrup, Institut for Molekylærbiologi og Genetik - Afgrødegenetik og Bioteknologi, Aarhus Universitet.
  En diskussion for eller imod genteknologi i mad har længe eksisteret. Men hvad forstår vi egentlig ved genteknologi, og i hvilken kontekst bør vi se genteknologiens metoder, hensigter og konsekvenser. Giver det overhovedet mening at diskutere om man kan være for eller imod genteknologi i landbrug og fødevareproduktion – og hvis man antager en generel holdning for eller imod, hvad er så konsekvenserne af sådan et valg?
  Diskussion og spørgsmål fra salen.
 • 10.45 – 11.10 Foredrag 4: Ubalancer i fosforsystemet på globalt, regionalt og lokalt plan. ved ph.d.-studerende Ingeborg Frøsig Pedersen, Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer, Aarhus Universitet.
  Fosfor er et essentielt næringsstof og er vigtig for et optimalt høstudbytte. Verdens fosforressourcer udvindes i få lande, hvilket kan skabe geopolitiske udfordringer. Samtidig er der store regionale forskelle i brugen af fosforgødskning, og på planteniveau er der store udfordringer i at gøre det tilførte fosfor tilgængeligt for planten. En overgødskning skal føre til eutrofiering i ferske vande mens undergødskning kan medføre reduceret udbytte. Kan vi finde den rette balance?
  Diskussion og spørgsmål fra salen
 • 11.15 Pause med kaffe, te og vand
 • 11.30 – 11.55: Foredrag 5: Den fede jord, hvor vil du bygge, og hvor vil du bo? ved Professor Tommy Dalgaard, Institut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed, Aarhus Universitet.
  Danmark er et lille land, men med en lang historie, et variereret kulturlandskab og et meget forskelligartet naturgrundlag. Dette giver forskellige udviklingsmuligheder for landbrug og øvrig arealanvendelse, og er grundlaget for at forstå baggrunden for menneskers, dyr og planters livsgrundlag samt samspillet mellem natur og kultur.

  Diskussion og spørgsmål fra salen.
 • 12.00 – 12.25: Foredrag 6: Hvor blev arterne af? Økologisk og konventionelt landbrug, randzoner og unyttig natur ved seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.
  På nationalt plan har der sikkert aldrig været flere arter i Danmark end i dag. Selvom der er arter som forsvinder, så er der flere nye arter som indvandrer syd fra. Men det er de samme arter fra kulturlandskabet som findes allevegne i Europa, og zoomer man ind på et almindeligt dansk landbrugslandskab, så står det skralt til med mangfoldigheden. Det skyldes, at vi lige siden syndefaldet i første Mosebog, har nyttiggjort naturen ved at dyrke og kultivere vores foretrukne afgrøder og husdyr på bekostning af alle de andre vilde dyr og planter. Vores vigtigste værktøj har været indskrænkning af det økologiske rum, og her har vi nøglen til fremtiden. Hvis bæredygtighed omfatter de vilde dyr og planter, hvad skal der så til for at leve sammen med dem?
  Diskussion og spørgsmål fra salen.
 • 12.30 Frokost
 • 13.15 Afgang mod workshops i lokaler på Naturhistorisk Museum.
 • 13.30 1. workshop-runde. Du deltager i workshop A, B eller C (du vælger workshop om morgenen - se temaerne nedenfor).
 • 14.30-14.45 Pause med kaffe, te, vand, frugt og boller/kage. Sted: Kantinen, Naturhistorisk Museum
 • 14.45 2. workshop-runde. Du deltager i workshop A, B eller C (du vælger workshop om morgenen - se temaerne nedenfor).
 • 15.45 Afslutning: Evaluering og farvel og tak for denne gang v. arrangørerne. Sted: Kantinen, Naturhistorisk Museum.

 

Workshops

 

- du deltager i to af de tre workshops. Du vælger hvilke to ved at tilmelde dig om morgenen ved ankomst efter-først-til-mølle.

Workshop A: ”Til middag hos kemikeren”, Martin Thomsen, ClioonlineNår du spiser ananas, begynder det at svie i munden. Det er ananassen, der er begyndt at spise dig. Vi undersøger fødevarernes kemi og finder ud af, hvordan fødevareindustrien udnytter naturens egenskaber til at skabe billigere eller bedre madoplevelser for os alle.

Workshop B:Elevkompetencer og faglig læsning”, Ebbe Snerling, QUEST og Thomas Sandholm Hald, ASTRA
På workshoppen arbejder vi med begrebet bæredygtighed ud fra transport, produktion af energi og fødevarer/madvaner.
Ud fra en fælles definition af bæredygtighed rangeres eksempelvis transportformer ud fra bæredygtighed.
Herefter ser vi på hvad der sker når vi ændrer på definitionen af begrebet bæredygtighed ved at dele det op i social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed.

Workshop C: ”Livet i en kokasse”, Marianne Graversen/Pernille Mølgaard Andersen, Naturhistorisk Museum, Aarhus
Ekskrementer fra store planteædere som ko og hest er vigtige fødekilde og levested for et utal af insekter og især biller. Gødningen ender som en hel biotop med ”saftsugere”, æglæggere, larver, nyklækkede biller og så alle rovbillerne, der nyder godt af de andres tilstedeværelse. I workshoppen kigger vi på alle de sjove biller og snakker om deres levevis.
De store dyrs ekskrementer er ikke kun et levested og spisekammer. Det består af flere bestanddele og kan også udnyttes til biogas.

 

Tilmelding

 • Tilmelding. (Der er begrænset deltagerantal efter først-til-mølle)

 

Arrangører

 

 

Materiale fra dagen

Materiale fra dagen, præsentationer, posters m.m., vil løbende blive lagt på en lukket hjemmeside som af ophavsretslige grunde er beskyttet med adgangskode som sendes til deltagerne efter Skolelærerdagen.
NB: Materialet må kun bruges til undervisning i dine egne klasser og må altså ikke offentliggøres eller distribueres videre.


NYHEDSBREV:
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og du vil modtage en e-mail når vi har tilbud til lærere i grundskolen.