Interdisciplinære tematiske centre

Aarhus Universitets interdisciplinære tematiske forskningscentre på Science and Technology arbejder målrettet på at udvikle løsninger på verdens 'Grand Challenges' - tidens store samfundsmæssige udfordringer.

Centrene arbejder inden for en række tematiske områder, som går på tværs af traditionelle faggrænser, og hvor der er potentiale for at udvikle forskningsaktiviteter, der kan blive førende på nationalt plan og stå stærkt internationalt.

Centrene er de formelle rammer om både eksisterende og nye forskningsaktiviteter og synergier på tværs af fakultetets institutter og øvrige enheder, og udnytter de unikke muligheder der ligger i samspillet mellem den klassiske naturvidenskab, sektororienteret forskning og ingeniøraktiviteter.

De tematiske centre er samtidig en indgang for samarbejdspartnere i industrien og erhvervslivet nationalt og internationalt om fælles forskningsprojekter med fokus på at udvikle forskningsbaserede teknologier og løsninger til de samfundsmæssige udfordringer.

De interdisciplinære tematiske centre er led i Science and Technologys strategiske satninger med afsæt i fakultetets Strategiplan 2016-2020.

Der er eller vil blive oprettet interdisciplinære tematiske forskningscentre inden for områderne cirkulær bioøkonomi, materialer, vand, digitalisering, fødevarer, klima, og muligvis flere.

Centrene åbner i løbet af 2017. Links til de nye centres hjemmesider vil blive lagt på denne side løbende.