Interdisciplinære tematiske centre

Science and Technology har oprettet en række interdisciplinære tematiske forskningscentre, som arbejder målrettet på at udvikle løsninger på verdens 'Grand Challenges' - tidens store samfundsmæssige udfordringer.

Centrene arbejder inden for en række samfundsvigtige områder, som går på tværs af traditionelle faggrænser, og hvor der er potentiale for at udvikle forskningsaktiviteter, der kan blive førende på nationalt plan og stå stærkt internationalt. 

Centrene samler forskere og studerende med forskellige fagdiscipliner, og skaber synergier mellem fakultetets institutter og øvrige enheder. I centrene udnyttes de unikke muligheder der ligger i samspillet mellem den klassiske naturvidenskab, sektororienteret forskning og ingeniøraktiviteter.

Centrene er en indgang for samarbejdspartnere i industrien og erhvervslivet nationalt og internationalt. Gennem samarbejde om fælles forskningsprojekter har vi fokus på at udvikle forskningsbaserede teknologier og løsninger til de samfundsmæssige udfordringer.

Der vil blive oprettet syv interdisciplinære tematiske forskningscentre inden for områderne cirkulær bioøkonomi, materialer, vand, digitalisering, fødevarer, klima, og life science.

De interdisciplinære tematiske forskningscentre på Science and Technology  repræsenterer en ambitiøs forskningsstrategisk satsning med international gennemslagskraft og har afsæt i fakultetets Strategiplan 2016-2020.

Interdisciplinære tematiske centre på Science and Technology: