Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vejledninger og regler for videnskabelige stillinger

Vejledninger til institutter

Vejledning til institutterne ansættelse af faste videnskabelige medarbejdere på ST (pdf) (opdateret juni. 2018)

Vejledning til institutledere om ansættelse af temporære videnskabelige medarbejdere på ST (pdf)

Vejledning til institutledere om ansættelse af videnskabelige assistenter og postdocs på ST (pdf)

BILAG TIL VEJLEDNINGER:

Vejledninger til ansættelsesudvalg

Vejledning til ansættelsesudvalg ved Science and Technology (pdf) (opdateret juni 2018)

ST ansættelsesprincipper

Principper for brug af professorater

På initiativ fra Akademisk Råd og blandt andet et forslag fra en arbejdsgruppe med repræsentanter for Akademisk Råd, Fakultetssamarbejdsudvalget og fakultetsledelsen har fakultetsledelsen vedtaget Principper for brug af professorater ved Science and Technology med henblik på at tydeliggøre karrierevejene ved ST.  

Formålet med principperne er at sikre et højt fagligt og internationalt niveau i forbindelse med rekruttering og ansættelse af professorer ved ST. Ansættelse af professorer sker altid ved brede og internationale opslag for at vi kan sikre at vi altid ansætter de bedst kvalificerede.

 

Kriterier for varig ansættelse

Tenure Track

Tjeklister

  • Stillingsopslag ved ansættelse af fast VIP/TAP   Word  Pdf
  • Stillingsopslag ved ansættelse af tidsbegrænset VIP/TAP   Word  Pdf
  • Ansættelse af fast VIP efter opslag   Word  Pdf
  • Ansættelse af VIP/TAP uden opslag   Word  Pdf
  • Forlængelse af VIP uden opslag   Word  Pdf
  • Ansættelse af VIP med personlig bevilling   Word  Pdf

Overblik ansættelsesproces og ekspeditionstid

Love og regler

  • Relevante links
    Her finder du, under fanen LINKS, genveje til cirkulærer, bekendtgørelser mv., som er relevante i forbindelse med rekruttering.