Om Science and Technology

Science and Technology (Naturvidenskab og Teknologi) blev per 1. januar 2011 etableret ved sammenlægning af Det Naturvidenskabelige Fakultet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) og Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).

Per 1. januar 2012 fusionerede fakultetet endvidere med Ingeniørhøjskolen i Århus. Ingeniørhøjskolen er etableret som en skole under fakultetet, der varetager undervisning og uddannelse inden for diplomingeniør- og civilingeniørområdet. Læs mere om historien

Fakultetet består af 12 institutter, tre skoler, et stort interdisciplinært center (iNano), et antal større og mindre centre samt to nationale centre.

Undervisningen er organiseret i tre skoler: Aarhus School of Science (ASOS) for de naturvidenskabelige uddannelser, Aarhus University School of Engineering (ASE) for de ingeniørvidenskabelige uddannelser og Aarhus Graduate School of Science (GSST) for ph.d.-uddannelserne.

Under fakultetet ligger også fire af Aarhus Universitets museer. Det årlige besøgstal for disse ligger på omkring 80.000 personer.

Science and Technology udbyder 16 bacheloruddannelser, 8 diplomingeniøruddannelser (professionsbachelor) samt 28 kandidatuddannelser, heraf 9 civilingeniøruddannelser. Endelig udbydes et mindre antal efter- og videreuddannelsesforløb.

Fakultetet udbyder uddannelser i samarbejde med Business and Social Science, Health samt professionshøjskolen VIA-UC. Desuden har fakultetet et adgangskursus til ingeniøruddannelserne på gymnasialt niveau.