Aarhus Universitet indvier den nordligste forskningsstation i Grønland

Villum Research Station i Grønland bliver officielt indviet den 2. marts 2015 af klimaministeren.  Den arktiske forskningsstation, der primært beskæftiger sig med klimaforskning, ligger i det nordligste Grønland nord for polarcirklen og kan give mulighed for at undersøge en af menneskehedens største trusler.

Hvis vejret nord for polarcirklen vil arte sig, bliver verdens nordligste forskningsstation af sin art indviet den 2. marts. Halvandet år efter HKH Kronprins Frederik tog det første spadestik, kan Villum Research Station tages i brug af Aarhus Universitet. Formålet er at skabe en avanceret platform og forskningsinfrastruktur, der giver forskere fra hele verden de bedste muligheder for at undersøge klimaforandringer og deres effekter i det høje Arktis.

”Den største trussel mod menneskelig civilisation er klimaændringer – og der er ikke gjort nok. Det betyder, at vi ikke kan sikre, at temperaturstigningen holder sig til de 2° C, som vi mente, vi kunne tilpasse os. Det er derfor ekstremt vigtigt at vide, hvad der sker, når temperaturstigningerne kommer over de 2° C,” siger professor Henrik Skov, som er leder af den nye forskningsstation. 

(foto: Stephan Bernberg)

Klimaminister Rasmus Helveg Petersen (R), formand for Aarhus Universitets bestyrelse Michael Christiansen, dekan for fakultetet Science and Technology på Aarhus Universitet Niels Chr. Nielsen, professor Henrik Skov, Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet og direktør for Villum Fonden Lars Hansen deltager i den officielle åbning langt oppe i det nordøstlige Grønland ved 81°36’N 16°39V – kun 924 km syd for nordpolen.

(foto: Stephan Bernberg)

Unikke faciliteter
Forskere i arktiske forhold fra hele verden vil kunne benytte sig af faciliteterne, der består af state-of-the-art laboratorier og udstyr. En af de væsentligste begrænsninger for at forske så langt nordpå er manglen på veludstyrede forskningsfaciliteter. Villum Research Station råder i høj grad bod på dette.

Der bliver mulighed for at forske til vands, til lands og i luften. På basestationen ved selve Station Nord ligger veludstyrede laboratorier samt indkvarteringsforhold til op til 14 forskere ad gangen. På basestationen kan der foretages forskning i luftforurening, klima, geologi og biologiske processer i de økosystemer, der ligger i nærheden af Station Nord.

En mobilstation bestående af transportmidler, mobile laboratorier og telte gør det muligt at studere forhold i luften, jorden, isen og havet længere væk fra Station Nord. Endelig er der en luftstation, der består af en række droner og landbaserede fjernsensorer. Med dette udstyr kan forskerne undersøge atmosfæren i flere kilometers højde og observere sne, havis og landskab fra luften ved hjælp af fjernsensorer. Luftstationen er mobil og kan benyttes flere steder, eksempelvis som en del af den mobile station.  

Allerede i brug
Forskningsstationen drives af Aarhus Universitet, og er finansieret med 70,5 mio. kr. fra VILLUM FONDEN. Den er placeret ved Station Nord, der er det danske forsvars yderste forpost mod nord. De nye faciliteter bliver centrum for interdisciplinær forskning i effekterne af klimaforandringer i det højarktiske miljø, herunder påvirkning af atmosfæren, havet, isen, geologien og biologien. Forskningsstationen Ejerskabet varetages af Grønlands Naturinstitut på vegne af Selvstyret, og er i et åbent samarbejde med nationale og internationale forskningsinstitutioner.

”For mig er det utrolig vigtigt, at den nye forskningsstation placerer Institut for Miljøvidenskab og Aarhus Universitet markant på landkortet blandt internationale forskere i arktiske forhold. De meget fine faciliteter, som vi nu råder over, gør os til en utrolig attraktiv samarbejdspartner,” siger institutleder Niels Kroer fra Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.

Allerede nu er over 1100 overnatninger booket af forskere fra en international kreds af forskere i arktiske forhold til forskning i 2015. De første forskere er ankommet og de første forskningsprojekter skudt i gang. Det nyetablerede Arktiske Forskningscenter ved Aarhus Universitet og det ligeledes nyetablerede Arctic Science Partnership, der er et samarbejde mellem forskningsmiljøer i Danmark, Grønland og Canada, er nogle af de vigtigste forskergrupperinger, der vil benytte sig af de nye faciliteter og vil stå for hovedparten af overnatningerne i 2015.  

”For at gøre sig attraktiv skal man have noget rigtig godt at byde på. Med den nye Villum Research Station er vi blevet endnu mere attraktive, end vi var i forvejen. Nu kan vi lege med de helt store kanoner inden for arktisk forskning. Det vil påvirke vores egen forskning i positiv retning både hvad angår kvalitet og kvantitet, og vil med al sandsynlighed føre til flere projekter og mere samarbejde med topforskere på det arktiske område,” siger Niels Kroer.