Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ekspertliste: Klima


Klima og miljø

Berit Hasler

Seniorforsker og sektionsleder
M
H 7420, K1.07
P +4587158637
P +4522172274
 • Miljø og samfund
 • Forbrugeradfærd
 • Landbrug og politiske virkemidler
 • Miljøøkonomi

Lars Kjerulf Petersen

Seniorforsker
M
H 7420, K1.27
P +4587158575
 • Livsstil & hverdagsliv
 • Klimakommunikation
 • Opfattelser af og holdninger til klimaforandringer
 • Bæredygtig byudvikling
 • Teknologi og samfund

Erik Jeppesen

Professor
M
H B2.22
P +4587158997
 • Klima og ferskvandsøkosystemer (Arktis til troperne)
 • Klima og biodiversitet i ferskvand
 • Søer og drivhusgasser

Jesper Leth Bak

Seniorrådgiver
M
H M3.11
P +4587158808
 • Synergier og antagonier mellem klima- og luftforureningspolitikker

Energi

Anders Bentien

Lektor
M
H 5794
P +4530369515
 • Energilagring (Batterier)
 • Energikonvertering
 • Solceller

Lars Ditlev Mørck Ottosen

Sektionsleder
M
H 5250
P +4551371671
 • Biogas
 • Bioenergi og biomasse i det fossilfri samfund

Landbrug og klima

Jørgen Eivind Olesen

Sektionsleder Professor
M
H PV20, 8820, 2009
P +4587157778
P +4540821659
 • Klimaændringernes påvirkning af landbruget
 • Klimaændringers påvirkning af landbruget i Europa og globalt
 • Tilpasning til klimaændringer i landbruget
 • Landbrugets udledninger af drivhusgasser
 • Klimabelastning fra fødevarer
 • Landbrugets muligheder for emissionsreduktioner
 • De sagkyndige udsagn fra FN’s klimapanel (IPCC)

Uffe Jørgensen

Centerleder CBIO, seniorforsker
M
P +4587157729
P +4521337831
 • Bioenergi baseret på landbrugets produktion og affald
 • Vurdering af bæredygtighed og/eller miljøvurdering af bioenergi
 • Grøn bioraffinering
 • Bæredygtig intensivering af afgrødeproduktionen
 • LCA-analyser og fødevarernes klimaaftryk
 • Bæredygtighed i økologiske og konventionelle produktionssystemer
 • Miljøvurdering af fødevareproduktion i u-lande

Steen Gyldenkærne

Seniorforsker
M
H 7420, K1.17
P +4587158543
 • Medlem af FN’s Ekspert Review Team (ERT-UNFCCC)
 • Ammoniakemissioner fra landbruget i Danmark og i Europa
 • Drivhusgasopgørelser fra landbrug og anden arealanvendelse
 • Revisor for FN (UNFCCC) af andre landes drivhusgasopgørelser for landbrug og arealanvendelse

Klimatilpasning

Hans Sanderson

Seniorforsker
M
H 7412, C2.18
P +4587158632
 • Adaptation case studies across Europe and risk assessment and management
 • State-of-the-art on European adaptation and business integration
 • Climate Services – user needs
 • Portal and information system

Coordinator of the FP7 project: BASE
Chair of the Second European Climate Chang Adaptation conference
National representative in the Joint Programming Initiative (JPI) Climate, Working Group 2: Climate Services
Member of the European Topic Centre on Climate Change impacts, vulnerability and Adaptation (ETC/CCA) under European Environmental Agency focus on Climate-ADAPT.

Klimaændringer og biodiversitet

Jens-Christian Svenning

Centerleder
M
H 1540, 332
P +87156571
P +4528992304
 • Biodiversitet og økosystember
 • Klimaeffekter på dyr og planter
 • Naturbeskyttelse og -forvaltning
 • Rewilding
 • Klimaændringernes effekter på planter og dyr
 • Vegetationsdynamik gennem tid og rum

Morten Tune Strandberg

Seniorrådgiver
M
H M3.13
P +4587158837
 • Biodiversitet og klima

Martin Holmstrup

Professor
M
H B3.16
P +4587158823
P +4530183152
 • Tilpasning til klimaændringer hos regnorme og andre jordbundsdyr
 • Effekter af klimaændringer på jordbundsdyrs følsomhed over for forurening

Klimahistorie og klimaets udvikling

Marit-Solveig Seidenkrantz

Professor
M
H 1672, 213
P +4587156441
P +4527782897
 • Globale klimaændringer
 • Fortidens klima
 • Arktiske forhold
 • Klimaforskningen og klimamodellers historie
 • Energiteknologiers historie
 • Miljøhistorie

Kristian Hvidtfelt Nielsen

Lektor
M
H 1520, 330
P +4587155591
P +4524458812
 • Klimaforskning og klimakommunikation

Torben Røjle Christensen

Professor
M
H 7418, I1.42
P +4593509049
P +4593509049
 • Drivhusgasser
 • Metan
 • Permafrost

Det arktiske område

 • Klimaændringer i Arktis
 • Konsekvenser af at havisen smelter

 

 

 

Niels Martin Schmidt

Seniorforsker
M
H I1.09
P +4587158683
P +4541915664
 • Arktisk dyreliv
 • Klimaændringer
 • Økologi

 

 

Toke Thomas Høye

Seniorforsker
M
H 8411, H104
P +4587158892
P +4530183122
 • Klimaændringerne konsekvenser for plante- og dyreliv i Arktis
 • Økosystemer og biodiversitet
 • Drivhusgasser
 • Hydrologi
 • Energibalance

Nicolaj Krog Larsen

Lektor
M
H 1671, 119
P +4587156412
P +4528992586
 • Indlandisen og de globale klimaforandringer