Grønlands dagsommerfugle skrumper i varmen

Højarktiske sommerfugle er blevet mindre, i takt med at klimaændringerne har fået temperaturen i Grønland til at stige. Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet.

Billede af Arktisk perlemorsommerfugl (Boloria chariclea). Foto: Toke T. Høye
Arktisk perlemorsommerfugl (Boloria chariclea) er den ene af de to arter, som danske forskere nu kan dokumentere bliver mindre i takt med klimaændringerne. Forskerne har målt vingelængden på næsten 4.500 individer indsamlet årligt mellem 1996 og 2013 fra Zackenberg, Grønland og fandt, at vingelængden faldt betydeligt som reaktion på varmere somre. (Foto: Toke T. Høye)

De igangværende hastige klimaforandringer i det arktiske område har før vist sig, at få alvorlige konsekvenser for naturen i området. Nu kan danske forskere dokumentere, at faunaen i de højarktiske egne fysisk forandrer sig. Konkret ved at vise, at de grønlandske dagsommerfugle har det svært i varmen og derfor skrumper i størrelse.

Forskere fra Aarhus Universitet har målt vingestørrelsen på to arter af arktiske sommerfugle indsamlet gennem to årtier ved Forskningsstation Zackenberg i Nordøstgrønland.

Forskerne har målt vingelængden på næsten 4.500 individer indsamlet årligt mellem 1996 og 2013 og har kunnet påvise, at vingelængden er faldet betydeligt og i samme takt for begge arter som reaktion på varmere somre.

”Vores undersøgelser viser, at hanner og hunner følger samme mønster og det går igen for to forskellige arter. Meget tyder altså på, at klimaet spiller en vigtig rolle for kropsstørrelsen på dagsommerfuglene i Nordøstgrønland”, fortæller seniorforsker Toke T. Høye, Aarhus Institute of Advanced Studies, Aarhus Universitet.

Der er meget få feltstudier, der har været i stand til at følge ændringer i kropsstørrelse af den samme art over en længere periode, hvor klimaet ændrer sig, og dette er hidtil den længst kendte tidsserie for dagsommerfugle.

Larverne ændrer stofskifte

Ændring i kropsstørrelse som respons på stigende temperatur er en forventet reaktion på klimaændringer. Men det kan gå begge veje; for nogle dyrearter kan en længere fødesæson betyde øget kropsstørrelse, og for andre kan ændringerne i stofskiftet ved højere temperaturer betyde et energitab, som reducerer kropsstørrelsen.

Resultaterne af den nye undersøgelse er samstemmende med resultater fra eksperimenter, som viser at sommerfugle og andre insekter, der er opfostret ved højere temperaturer, bliver mindre som voksne.

”Vi mennesker bruger mest energi, når det er koldt, fordi vi skal opretholde en konstant kropstemperatur. Men for sommerfuglelarver og andre vekselvarme dyr, hvis kropstemperatur er afhængig af omgivelserne, øges stofskiftet ved højere temperaturer, fordi de biokemiske processer ganske enkelt går hurtigere. Vores resultater indikerer, at denne ændring er så markant, at larvernes vækstrate falder selvom larverne også æder mere ved højere temperaturer. Og når sommerfuglelarverne er mindre, bliver de voksne sommerfugle også mindre”, forklarer Toke T. Høye.

Herover ses Arktisk høsommerfugl (Colias hecla) som er den anden af de to arter, som forskerne har målt på. Foto: Rikke R. Hansen
I den netop offentliggjorte undersøgelse præsenterer forskerne den længste kendte tidsserie over variation i kropsstørrelse dagsommerfuglearter. Herover ses Arktisk høsommerfugl (Colias hecla) som er den anden af de to arter, som forskerne har målt på. Kropsstørrelsen er relateret til spredningsevne og frugtbarhed og resultaterne tyder på, at de arktiske arter risikerer alvorlige udfordringer som reaktion på igangværende hastige klimaforandringer. (Foto: Rikke R. Hansen)

Arktiske arter under pres

Konsekvenserne for de arktiske sommerfugle kan blive ganske betydelige. Mindre vingestørrelser betyder, at de bliver dårligere til at flyve langt. Da det er arter, der i forvejen kun findes i meget nordlige områder, vil det sandsynligvis indskrænke deres udbredelse i takt med opvarmningen i Arktis.

”Meget tyder på, at disse højarktiske arter bliver presset fra flere sider. De lever så højt mod nord, at de ikke kan flytte sig til køligere egne, og de vil sandsynligvis forsvinde fra de sydligste af levesteder på grund af varmen. Dertil kommer, at deres spredningsevne forringes, og at mindre kropsstørrelse kan betyde lavere frugtbarhed. Så det er absolut alvorlige udfordringer, de bliver mødt med under de igangværende klimaforandringer”, siger Toke T. Høye.

Dagsommerfugle hører til blandt den gruppe af organismer der er særligt følsomme for ændringer i miljøet. Derfor er langsigtede undersøgelser af dagsommerfugle og andre insekter særligt velegnede til at belyse de økologiske konsekvenser af globale klimaændringer.

Bag undersøgelsen står forskere fra Arktisk Forskningscenter, Institut for Bioscience og Aarhus Institute of Advanced Studies på Aarhus Universitet, samt Naturhistorisk Museum Aarhus og University of California.

Undersøgelsen er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Biology Letters.