Nyheder

Til venstre: Nanopartikel af Mo<sub>3</sub>S<sub>13</sub> på en grafit overflade afbilledet med et scanning-tunnelmikroskop (STM). Partiklen er ca. 1 nm i diameter, og består stort set kun af kanter. De grå pletter i baggrunden er kulstofatomer. På figuren svarer de syv orange fremspring til svovlatomerne, jf. molekylemodellen til højre. 1 nm, nanometer = 10<sup>-9 </sup>meter

27.01.2014 |

Dansk forsker udvikler lovende katalysator til at producere brint

Katalysatorer af molybdænsulfider har været brugt til afsvovling af olie siden 2. verdenskrig. Nu har Jakob Kibsgaard imidlertid fået lovende resultater med at producere brint fra vand ved hjælp af nano-partikler af Mo3S13 i et samarbejde mellem universiteterne i Aarhus og Stanford. Det smarte ved…

24.01.2014 |

Gymnasieelever fordyber sig i matematikkens gåder på Aarhus Universitet

Hvad er det, der får gymnasielever fra hele landet til at droppe festerne for at nørde matematik en hel weekend? Svaret er QGM Math Club Weekend, der pirrer elevernes nysgerrighed med emner som knudeteori, kryptologi og kombinatoriske spil.

Alexander Zelikin har modtaget et ERC Consolidator Grant på to mio. euro.

23.01.2014 |

Små bløde medicinfabrikker

Forskere på Aarhus Universitet har udviklet en ny metode til at bygge bittesmå, nedbrydelige medicinfabrikker inde i kroppen

Mørkt stof og mørk energi er et langt stykke ad vejen endnu et teoretisk forskningsområde - ganske enklet fordi, man ikke kan redegøre for det. Kontant sagt, kan forskerne på nuværerende tidspunkt redegøre for, hvad omkring fem procent af universet består af. (ill: IFA)

23.01.2014 |

Ny fysik med ’hemmelige’ møder

Lad os se det i øjnene. Vi forstår kun meget lidt af universet omkring os. En nyudviklet teori forsøger at løfte en flig af den ukendte del, og måske hjælpe os med at tage det første skridt ind i den mørke side af universet.

Mens størstedelen af landets befolkning tager rent drikkevand for givet, lægger forskere fra bl.a. Aarhus Universitet netop nu hjernen i dybe folder for at finde ud af, hvordan vi kan fremtidssikre vores grundvand mod forurening fra eksempelvis lossepladser (Foto: Colourbox)

22.01.2014 |

Vi skal også have rent vand i fremtiden

Det nye forskningsprojekt GEOCON skal medvirke til at sikre vores dyrebare vandressourcer mod forurening ved at udvikle metoder til at vurdere risikoen for spredningen af skadelige stoffer fra forurenede områder til grund- og overfladevand.

Med data fra Kepler-satellitten har forskere på Aarhus Universitet fundet en ny exoplanet 425 lysår fra Jorden. Grafik: NASA/Ames/JPL-Caltech 
Belgiske Vincent Van Eylen er ph.d.-studerende på Aarhus Universitet - og har ledet projektet med at udpege den nye planet.
Grafikken giver et indtryk af den nyfundne planet Kepler-410A b's bane omkring stjernen Kepler-410A. Nederst til højre et "nærbillede" af planetens passage foran stjernen, hvorved den blokerer for en smule af lyset og dermed bliver opdaget af Kepler-teleskopet. Den anden del af dobbeltstjernen, Kepler -410B, er ca. 10.000 gange længere væk fra planeten og derfor ikke med i billedet. (Klik på billedet for at se det i fuld størrelse)

21.01.2014 |

Aarhus-forskere finder ny planet

Et forskerhold fra Aarhus Universitet har udpeget endnu en exoplanet ved hjælp af data fra Kepler-satellitten. Planeten er på størrelse med Neptun og ligger i kredsløb omkring en stjerne i et dobbeltstjernesystem 425 lysår fra Jorden.

Ole Hertel og hans kolleger på Aarhus Universitet kan beregne luftforureningen helt ned på adresseniveau med AIRGIS-modellen som kombinerer oplysninger om udslip af luftforurening og hvordan luften spredes med oplysninger fra BBR-registret om alle bygninger i Danmark. (foto: Jens Christian Pedersen)

21.01.2014 |

Solide data for luftforureningens skader på helbredet

Danske forskere er blandt de allerskrappeste i verden til at påvise helbredsskader fra forurening i luften. Årsagen er, at vi har de bedste sundheds- og personregistre kombineret med, at forskere kan beregne luftforureningen helt ned på den enkelte adresse. Læs historien i det nyeste nummer af Rømer.

Anne-Marie Lund Winther. (Foto: Stine Heilman, L’Oréal)
Anne-Marie Lund Winther i laboratoriet. (Foto fra video tilknyttet ”the twist project”)

15.01.2014 |

Pris for forskning i kalciumpumpens betydning for hjertet

Ph.d. og erhvervspostdoc Anne-Marie Lund Winther, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet modtager i dag L’Oréals og UNESCO’s For Women in Science-prisen, som hun får for sin forskning i kalciumbalancens betydning for muskelsammentrækninger – med særligt henblik på hjertet.

Signe Normand samler individer af Betula nana (dværgbirk) til dendroøkologiske analyser (træringsanalyser) i Nuukfjorden. (Foto: Urs Treier)
Signe Normand. (Foto: Stine Heilman, L’Oréal)

15.01.2014 |

Pris for forskning i vegetationsændringer i tid og rum

Signe Normand, ph.d. og adjunkt på Institut for Bioscience, Aarhus Universitet modtager i dag L’Oréals og UNESCO’s For Women in Science-prisen for sin forskning i vegetationsændringer i tid og rum – fra lokale observationer til stor-skala mønstre og modeller af ændringer på tværs af Europa og arktiske egne samt over 1.000-vis af år fra den sidste…

VILLUM FONDEN har netop bevilget knap 19 millioner kroner til fire unge forskere på Aarhus Universitet (Foto: VILLUM FONDEN)

15.01.2014 |

Unge forskertalenter får millioner fra VILLUM FONDEN

Fire unge, talentfulde forskere fra Aarhus Universitet har netop modtaget i alt ca. 19 millioner kroner fra VILLUM FONDEN til naturvidenskabelige forskningsprojekter, der skal føre til ny viden om indlandsisen, Arktis’ vegetation, spaltning af vand og genopladelige batterier.

En ny bog, som er blevet til med forskerdeltagelse fra bl.a. Aarhus Universitet, viser billeder af de seneste 80 års ændringer i Grøndlands Indlandsis. Her ses en kælvende gletscher, der er trukket op på land. (Foto: Hans Henrik Tholstrup, Statens Naturhistoriske Museum)
Samme kælvende gletscher, som ses på farvebilledet ovenfor, blot omtrent 80 år tidligere, hvor gletcheren ikke var smeltet så langt tilbage.  Den mindre gletscher til venstre i billedet er gennem de seneste 80 år smeltet så langt tilbage, at fronten nu ligger helt oppe ved fjeldtoppen.(Foto: Geodatastyrelsen)
Med flyvninger i en højde af op til 4300 meter og kuldegrader ned til minus 40 grader var arbejdet noget af en prøvelse for besætningen i de åbne maskiner. (Foto: Arktisk Institut)
Lauge Koch i midten med sine flyvere ombord på en Heinkel nr. 87. Østgrønland 1932. (Foto: Arktisk Institut)

14.01.2014 |

Ny bog viser 80 års klimaændringer set fra luften

En ny bog med flotte før-og-nu billeder fra Grønland viser, hvordan gletscherne og Indlandsisen har forandret sig i de forgangne 80 år. Bogen "Indlandsisen - 80 års klimaændringer set fra luften" er blevet til med deltagelse fra blandt andre geolog Nicolaj Krog Larsen fra Aarhus Universitet.

Yubio er et nyt undervisningsmateriale til biologi i gymnasiet. Det er lavet i tæt samarbejde med forskere bl.a. fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet.

13.01.2014 |

Tæt samarbejde med forskere bag ny gymnasiebog

En ny elektronisk biologibog til gymnasieskolen, HF, VUC, seminarier m.fl. har netop set dagens lys. Forfatterne bag bogen har inddraget forskere fra flere forskellige grene for at sikre en høj faglig standard og en opdateret viden.

10.01.2014 |

Mere mad pr. hektar

Vi skal udnytte jordens ressourcer endnu bedre for at skaffe mad nok til alle. Blandt andet skal vi forædle os frem til større udbytter pr. hektar. Der er også behov for at reducere madspild og sætte bremserne i befolkningstilvæksten, hvis vi skal sikre mad til alle på en bæredygtig måde. AU-forskere er leveringsdygtige i meget af den viden, der…

Projektgruppen fra Aarhus Universitet bestående af (fra venstre): Peter Ogilby, Henrik Stapelfeldt, Michael Drewsen, Jan Arlt, Søren Rud Keiding, Peter Balling. (Foto: Jesper Buch Rais, AU Foto)
Lys fra plasma dannet af intense laserstråler. (Foto: Niels-Jørgen Hansen)

08.01.2014 |

Nyt, nationalt lasercenter skal formidle og koordinere viden om laserteknologi

Uddannelsesministeriet har netop bevilget 20,3 mio. kr. til et nyt lasercenter, DANLASE, der skal udvikle, koordinere og formidle viden om avanceret laserteknologi og anvendelse af lasere i industri og i forskning. DANLASE er et tværfagligt center med et tæt samarbejde mellem Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Endvidere vil…

07.01.2014 |

Knortegæs i klimaklemme

Planteædende kystfugle er under pres. Strandengene plejes ikke mere gennem naturlig afgræsning og med stigende temperaturer stiger vandstanden. Livgivende strandenge forsvinder med drastisk tempo år efter år. Det betyder mindre føde og energi til trækfuglene, før de flyver nordpå mod deres arktiske ynglepladser.

Viser resultater 1 til 15 ud af 18

1 2 Næste