Nyheder

27.10.2014 |

Forskere barsler med ny nano-computer

Ingeniører fra Aarhus Universitet kommer til at spille en nøglerolle i et nyt internationalt samarbejde omkring udviklingen af næste generation computerchips. De skal designe nye typer af integrerede kredsløb til nano-computere med superhukommelse og et ultra lavt strømforbrug.

Økonomiske incitamenter kan regulere folks miljøadfærd.

23.10.2014 |

Klimapolitikkens virkemidler under lup på global konference

En pris på CO2 i kombination med nedsatte skatter på indkomster kan bidrage til kampen mod globale klimaforandringer og forringelse af miljøet uden at slå skår i beskæftigelse og velfærd.

Skematisk illustration af MhsT-transportøren, som består af mange tusinde atomer, og som her er vist i en såkaldt overflade-repræsentation. Røde og blå områder er henholdsvis negativt og positivt ladede, og grå er neutrale. De sorte linjer angiver, hvor proteinet er placeret i cellemembranen, og IN og OUT cellens inder- og yderside. Det forstørrede panel viser MhsT-overfladen i en semi-transparent udgave, så man skuer ind til en centralt placeret Na+-ion, som i den krystalliserede tilstand opnår en adgangsvej til cellens inderside gennem en smal tunnel, som åbnes, når transportøren smækker helt i til ydersiden. Dermed kan Na+-ionen nu undslippe, og da cellens indre miljø har et meget lavt indhold af Na+, vil dette drive transportøren til at transportere ind i cellen – i dette tilfælde med aminosyrer og for de tæt beslægtede neurotransmitter-transportører med signalstoffer fra synapsespalten. (Figuren er fremstillet af Lina Malinauskaite)

22.10.2014 |

Ny viden om signalstoffers vej i hjernen

Indsigt i transportmekanismer i hjerneceller, der er knyttet til sygdomme som skizofreni, epilepsi og depressioner, er uhyre vigtig for også at kunne fremstille den helt rigtige medicin. Defekter i proteiner, der sørger for transport af neurotransmittere, er således relaterede til psykiske og neurologiske lidelser, og disse proteiner er også mål…

20.10.2014 |

Nyt dansk teleskop indvies på Tenerife

Det første teleskop i det danskledede teleskopnetværk SONG indvies officielt den 25. oktober 2014 på Tenerife. Aarhus Universitet er medejer af teleskopet. Dermed går startskuddet til et verdensomspændende stjerneforskningsprojekt, der vil bringe os endnu tættere på stjernerne og på at finde jordlignende planeter.

Holuhraun-udbruddet fra Bárðarbunga-vulkanen i det centrale Island d. 8. september, 2014. Lavafontæner langs udbrudssprækken. Fontænen når 60-80 m over kanten af volden. Kraterne langs kanten føder flere lavakanaler på én gang. Stykket af volden med de mest intense fontæner er nu dækket af en lavasø med beskedent boblende aktivitet. (Foto: Dr. Morten S. Riishuus, seniorforsker ved Nordisk Vulkanologisk Institut, Reykjavik, Island)
Holuhraun-udbruddet d. 4. oktober, 2014. Til venstre i forgrunden: Afgasning og beskeden bobleaktivitet i lavasøen. I midten: Afgasning fra hurtigere lavastrømme, der fødes fra den nord-nordøstlige ende af volden og fra lavakanalen i bjerget. Til højre i baggrunden: Hovedlavakanalen – i øjeblikket den eneste lavakanal – flyder i østlig retning og føder lavafronten ved Jökulsá á Fjöllum. (Foto: Dr. Morten S. Riishuus, seniorforsker ved Nordisk Vulkanologisk Institut, Reykjavik, Island)
Skematisk illustration af Jordens opbygning, der viser forskellige typer kappediapirer. (Grafik: Ulla Vibeke Hjuler efter Arndt (2000))

15.10.2014 |

Udbrud fra islandsk vulkan vidner om millioner af års gamle processer dybt nede i Jorden

Ny forskning forbinder processer hundredvis af kilometer under jordoverfladen med historiske udbrud af store og voldsomme lavamængder, destruktionen af superkontinenter og dramatiske ændringer i Jordens klima og økosystemer.

Senderen limes på sælens pels på hovedet. Når sælen skifter pels sidst på sommeren, falder senderen af. Forskerne regner med at kunne følge de 11 sæler i omkring 8-10 måneder, inden de taber deres sendere. Foto: Rune Dietz
Sæl med en lille satellitsender, der kommunikerer med satellitter orver Service Argos-et verdensomspændende satellit-system. Sælerne var desværre for små til at bære de noget større og mere nøjagtige GPS/SMS-sendere. Senderne transmitterer når sælen er i vandoverfladen eller går på land. Foto: Rune Dietz
Billedtekst: 
Anholt Havmøllepark er med sine 111 vindmøller Danmarks største. Den blev åbnet i september 2013. Foto: Rune Dietz

10.10.2014 |

Sæler skal selv fortælle hvad de synes om havmøller

Elleve spættede sæler fra Anholt er blevet udstyret med en satellitsender, der i de kommende 8-10 måneder skal give forskere fra Aarhus Universitet oplysninger om hvor de færdes. Målet med forskningsprojektet er at finde ud af, hvordan en ny havmøllepark ved Anholt påvirker sælerne.

Professor Troels Skrydstrup, der bliver leder af grundforskningscentret CADIAC. Foto: Lise Balsby, AU Kommunikation

07.10.2014 |

ST får grundforskningscenter med fokus på bæredygtig CO2

Troels Skrydstrup bliver leder af grundforskningscentret CADIAC, hvor der skal forskes i måder at bruge CO2 som en værdifuld ressource fremfor et affaldsprodukt.

07.10.2014 |

Millionbevilling til forskning i hjernen

Lisbeth Schmidt Laursen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik har netop fået knap 6,5 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråd til at studere de molekylære mekanismer, der er med til at sikre beskyttelse af hjernes nerveceller. På længere sigt håber hun, at hendes resultater vil gøre det muligt at udvikle nye helbredelsesmetoder fx i forbindelse…

En 3D tegning af Arlas kommende globale innovationscenter set indefra. Foto: Arla

06.10.2014 |

Nyt samarbejde om forskning i fødevarer

Arla investerer 62,5 mio. kr. i et nyt forskningssamarbejde med Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Pengene går til fem års forskning i mejeriprodukters ernærings- og sundhedseffekter og vil skabe tilsammen 40 ph.d.- og postdoc-stillinger på de to universiteter.

Det nye væksthus føjer sig fint og nænsomt til det eksisterende, homogent afsluttede anlæg, hedder det i begrundelsen for præmieringen.

01.10.2014 |

Pris til Væksthusets arkitektur

Væksthuset i Botanisk Have har fået Aarhus Kommunes arkitekturpris for godt og smukt byggeri.

01.10.2014 |

Grundfospris til AU-professor

Grundfosprisen 2014 på 1 million kroner blev i går overrakt til professor Bo Brummerstedt Iversen fra Institut for Kemi og iNANO på Aarhus Universitet, som en anerkendelse for hans forskning inden for materialer.