Nyheder

Et billede af en måling fra programmet.

30.06.2015 |

Et enkelt molekyle i livets byggesten

Verden er opbygget af molekyler, der sætter sig sammen og danner forskellige byggesten. Ny software gør det lettere at zoome helt ind på det enkelte molekyle.

30.06.2015 |

Ingeniørstuderende kan sætte en stopper for snyd blandt kørelærere

Et nyt softwaresystem kan sikre kvaliteten af køreuddannelsen i Danmark. Ingeniørstuderende fra Aarhus Universitet står bag et færdigt og gennemtestet produkt, som kan få bugt med dokumentfalsk i branchen.

29.06.2015 |

Danske ulve vælger hjortedyr til hovedret

Rådyr, dådyr og kronhjorte udgør størstedelen af de danske ulves føde. Det viser en undersøgelse af 42 ulveekskrementer indsamlet på forskellige jyske lokaliteter, først og fremmest i Midtjylland.

Villum Research Station i Grønland indvies den 8. juli 2015. Foto: Stephan Bernberg

26.06.2015 |

Indvielse af Danmarks og Grønlands nordligste forskningsstation

Villum Research Station i Grønland bliver officielt indviet den 8. juli 2015. Den arktiske forskningsstation, der drives af Aarhus Universitet og primært beskæftiger sig med klimaforskning, ligger i det nordligste Grønland nord for polarcirklen.

Aurora, Aarhus Universitets forskningsskib. Foto: AU.

23.06.2015 |

Studerende skal undersøge Lillebælts helt særlige strømforhold

Ombord på Aarhus Universitets topmoderne forskningsskib Aurora skal ni biologistuderende i denne uge se nærmere på et dramatisk strømningsfænomen, der måske kan give en forklaring på de mange fisk og den store bestand af marsvin i Lillebælt.

Professor Søren Fournais, Institut for Matematik.

23.06.2015 |

Topforsker-bevilling til matematikprofessor

Professor Søren Fournais, Institut for Matematik, modtager topforskerprisen og en bevilling på 12 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program 2015.

Lektor Simon Albrecht, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

23.06.2015 |

Forskningsleder-bevilling til forskning i dobbeltstjernesystemer

Lektor Simon Albrecht, Institut for Fysik og Astronomi, har fået en har fået en bevilling på 5,4 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program.

Lektor Samuel Schindler, Center for Videnskabsstudier, Institut for Matematik.

23.06.2015 |

Forskningsleder-bevilling til at undersøge intuition i naturvidenskab

Lektor Samuel Schindler, Center for Videnskabsstudier, Institut for Matematik, har fået en bevilling på 7 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program.

22.06.2015 |

Bælgplanter kontrollerer infektion af rodknolde med gavnlige og ikke-patogene bakterier

Nye forskningsresultater viser, at bælgplanter selektivt regulerer symbiotiske (gavnlige) og endofytiske (ikke-patogene) bakteriers adgang til rodknolde. Dette giver et solidt grundlag for at identificere og udvælge gavnlige endofytiske bakterier sammen med meget effektive kvælstofbindende knoldbakterier til anvendelse som biogødning i bæredygtigt…

18.06.2015 |

Ny undervandsrobot kan gøre os klogere på Nordpolen

To ingeniørstuderende står bag en ny robot, der kan undersøge, hvad der gemmer sig under isen i de mest ufremkommelige områder af Arktis. De er kommet gennem nåleøjet til finalen ved den globale universitetskonkurrence i robotteknologi under vand, som afvikles om få dage i Canada.

Klaus Lønne Ingvartsen fortsætter som leder af Institut for Husdyrvidenskab i AU Foulum.

12.06.2015 |

Lederen af Institut for Husdyrvidenskab fortsætter i endnu en periode

Klaus Lønne Ingvartsen er ansat i endnu en periode som leder af Institut for Husdyrvidenskab i AU Foulum.

11.06.2015 |

20 år med arktisk forskning sætter Danmark på verdenskortet

Fremsynede forskere etablerede i 1995 forskningsstationen Zackenberg i Nordøstgrønland for at følge klimaforandringerne i området. I dag – 20 år senere – har vi et helt unikt datasæt, der nøje beskriver ændringerne i klimaet.

OBS! Klikke på billedet for at se det helt. Billedet viser hvilke dele af proteinet GlpG folder først i transitionstilstanden. Jo mere grøn, jo mere farvet. Hvid angiver at der ingen struktur er i TS mens rød angiver at den del af proteinet er "overfoldet". Venstre: den egentlige tredimensionelle struktur af proteinet. Højre: her angives de enkelte aminosyrerester i en modeloversigt over proteinet hvor man kan se alle 6 transmembrane helicer (TM1-6) såvel som de to helicer (H1-2) og løkken der peger ud af cellemembranen.

09.06.2015 |

Når begyndelsen er god, er al foldning godt

Aarhus-forskere står bag den mest detaljerede beskrivelse af, hvordan membramprotein folder. Det giver ny viden om membranproteinernes forunderlige verden.

Ph.d.-studerende Jakob Thyrring på feltarbejde i Nordvest Grønland, hvor han har indsamlet i hundredevis af prøver (Foto: Martin Blicher/ Grønlands Naturinstitut).
Jakob Thyrring, Arktisk Forskningscenter, Aarhus Universitet, har tidligere delt ud af sin viden. Her fortæller han om arktiske muslinger til et TV-hold fra TV2 (foto: Peter Bondo/ Aarhus Universitet).

08.06.2015 |

Fornem international hæder til ph.d.-studerende fra Arktisk Forskningscenter

Når Jakob Thyrring rejser til Washington, er han flyvende i mere end én forstand. Den talentfulde ph.d.-studerende deltager som eneste danske repræsentant i det stort anlagte og tre uger lange ’International visitor leadership program’ i USA.

Ålegræs er en nøglekomponent i danske kystvande. Efter mange års tilbagegang ser det nu endelig ud til at vi får flere og større enge med ålegræs på det lave vand. (Foto: Peter Bondo Christensen)
Mængden af kvælstof og fosfor i de indre danske kystvandene begyndte at falde umiddelbart efter, vandmiljøplanerne blev indført. Det er altså muligt at kontrollere næringsstofferne ved at regulere på de danske kilder. Der er ikke sket den store udvikling i lys- og iltforhold, men gennem de sidste fem år er især lysforholdene blevet bedre. Et varmere klima og mindre vind gennem sommeren giver en stærkere lagdeling af de danske farvande.
Færre næringsstoffer i de indre danske farvande giver færre planktonalger, som klorofyl er et mål for. Det betyder i sidste ende også mindre føde til muslingerne på bunden. Kun gennem de sidste fem år han vi set en øget udbredelse af ålegræs, mens de store alger – tang - spreder sig hurtigere via sporer, når lysforholdene bliver bare en smule bedre.

04.06.2015 |

Vandmiljøplanerne virker - dansk havmiljø i bedring

Forskere fra Aarhus Universitet har analyseret data af miljøforholdene i de danske kystområder fra de sidste 30 år. Resultaterne viser, at de danske vandmiljøplaner har ført til et markant fald i mængden af næringsstoffer i de indre danske farvande. Det giver langt om længe et rigere liv i havet, men kystområderne er fortsat sårbare, og…

Viser resultater 1 til 15 ud af 19

1 2 Næste