Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Skanne Tunnel Mikroskopi billeder og model af selvorganiserede grafen kvanteprikker. (Ill: DTU/AU)

30.06.2017 |

Kul-atomer organiserer sig på kommando

Med en ny metode, der får kul-atomer til at selvorganisere, åbner forskere muligheden for at skabe kvante-prikker, der kan revolutionere fremtidens informationsteknologier.

29.06.2017 |

Partikelforurening i Danmark er faldende

Luftens indhold af skadelige partikler fortsætter med at falde i Danmark. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

28.06.2017 |

Konkurrenceudsættelse af myndighedsbetjening overrasker Aarhus Universitet

Aarhus Universitets myndighedsrådgivning giver politikerne et stærkt videngrundlag og er en god forretning for samfundet. Derfor kommer det bag på universitetet, at området nu konkurrenceudsættes.

27.06.2017 |

Der er muligheder for landbrug i Grønland

Global opvarmning bevirker, at Grønland får længere og varmere somre. Det forhold kan åbne nye muligheder for at drive landbrug – men der mangler viden om alt fra optimale dyrkningsmetoder til gode løsninger på logistik og bæredygtig anvendelse af energi.

27.06.2017 |

Ny viden om proteiners dynamik kan forme fremtidens lægemiddeludvikling

Ny forskning giver mekanistisk indsigt i, hvordan proteindynamik styrer aktiviteten af en gruppe enzymer kaldet serinproteaser. Da serineproteaser spiller afgørende roller i blodkoagulationen, det medfødte immunsystem samt vævsombygning, kan resultaterne få betydning for udviklingen af nye lægemidler til behandling af forskellige sygdomme.

26.06.2017 |

Studerende fra hele verden vil læse datalogi i Aarhus

Institut for Datalogi på Aarhus Universitet kan til august byde 11 nye udenlandske studerende fra blandt andet Tjekkiet, Italien, Kina og Portugal velkommen på kandidatstudiet i datalogi. Tilkomsten af internationale it-talenter møder opbakning hos de aarhusianske it-virksomheder, som i vid udstrækning mangler it-specialister.

22.06.2017 |

Ny indsigt i et centralt biologisk dogme om iontransport

Nye forskningsresultater fra Aarhus Universitet og New York University viser, hvordan aktiv transport af kalium kan medieres gennem et membranproteinkompleks, der har rødder i både ionpumpe- og ionkanal-superfamilier. Resultaterne, der netop er publiceret i Nature, kaster nyt lys over, hvad der definerer kanaler og pumper i cellen.

(foto: Colourbox)

16.06.2017 |

Aarhus Universitet vil uddanne dobbelt så mange digitaliseringsspecialister

For at imødekomme et stort samfundsbehov foretager Aarhus Universitet nu en strategisk satsning for at uddanne dobbelt så mange digitaliseringsspecialister indenfor få år. Det er med til at sikre, at vi som land stadig kan være med forrest fremme.

14.06.2017 |

To nye målrettede specialistuddannelser skal holde Danmark i førertrøjen

Til sommer åbner Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, op for to nye civilingeniør bacheloruddannelser. Uddannelserne bliver den direkte vej for unge, der med titel som civilingeniør vil ud og gøre en kæmpe forskel på et felt, hvor Danmark ligger helt i top i verden.

(foto: Colourbox)

13.06.2017 |

15,1 millioner kr. til dristige forskningsideer

VILLUM Eksperimentet er for første gang uddelt til en række forskere på danske universiteter. Otte forskere på Science and Technology har modtaget samlet 15,1 mio. kr., der er øremærket til dristige forskningsidéer.

Foto: Anders Trærup, AU Foto

13.06.2017 |

Digitaliseringssatsning på AU får stor betydning på ST

ST skal i 2023 uddanne dobbelt så mange naturvidenskabelige digitaliseringsspecialister som i dag.

Dekan Niels Chr. Nielsen besøger i løbet af juni 2017 alle institutter på ST. (Foto: AU Foto)

06.06.2017 |

Dekanen på rundtur til institutterne

Dekan Niels Chr. Nielsen kommer i løbet af juni måned rundt til medarbejdermøder på alle ST's institutter.