Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

1000 ansøgere har meldt sig til adgangsprøver på Aarhus Universitet

Lørdag den 4. maj holder Aarhus Universitet adgangsprøver for ca. 1000 unge mennesker, som har søgt ind på universitetets naturvidenskabelige uddannelser og ingeniøruddannelser gennem kvote 2. Prøverne skal give universitetet mulighed for at finde de mest motiverede og kvalificerede ansøgere – og ikke mindst hjælpe ansøgerne til at vælge rigtigt.

01.05.2019 | Peter F. Gammelby

Tre studerende i gruppearbejde i gårdhave mellem universitetets gule bygninger.

Studieliv i gårdhave ved Institut for Matematik. Foto: Lars Kruse, AU

Til adgangsprøven vil ansøgere både blive testet i deres studieegnethed og få indsigt i den uddannelse, de har søgt om optagelse på. Adgangsprøven handler høj grad også om at hjælpe ansøgerne med at afklare deres studievalg.

Det skal ske gennem fagnære programmer på de enkelte uddannelser, hvor undervisere og nuværende studerende vil give ansøgerne et klart billede af, hvad de kan forvente, hvis de kommer ind på netop de uddannelser:

Hvad er uddannelsens faglige fokus, niveau og studieforløb? Hvordan er de fysiske rammer og det sociale miljø på uddannelsen?

Forventningsafstemningen skal gøre det lettere for de kommende studerende at vælge rigtigt – og øge chancen for, at de gennemfører uddannelsen.

Aarhus Universitet modtog godt 2700 kvote 2-ansøgninger til de 32 uddannelser inden for naturvidenskab og ingeniørområdet. Heraf havde 931 valgt uddannelserne som deres førsteprioritet.

”Alene det, at ca. 1000 ansøgere har meldt sig til adgangsprøverne og vil bruge en hel dag på at få afstemt deres forventninger, signalerer, at ansøgerne er motiverede,” udtaler Finn Borchsenius, prodekan for uddannelse ved Science and Technology.

Erfaringer fra 2018

Institut for Datalogi har i forvejen erfaring med at arrangere adgangsprøve for kvote 2-ansøgere, da instituttet i foråret 2018 holdt generalprøve på konceptet.

Institutleder Kaj Grønbæk fra Institut for Datalogi kan endnu ikke konkludere, om adgangsprøverne i 2018 har haft positiv effekt. Men han er sikker på, at prøven kan være med til at sikre, at instituttets kommende studerende har nogle gode faglige forudsætninger og en stærk motivation.

”Når deltagerne besøger instituttet vil de møde undervisere og studerende og få indtryk af uddannelsernes indhold samt et indblik i vores gode studiemiljø.  Vi håber at vi på den måde kan sikre at vi får både fagligt stærke, motiverede og engagerede studerende, der har tænkt grundigt over deres studievalg," siger Kaj Grønbæk.

Baggrund

Adgangsprøverne til kvote 2 skal ses i lyset af, at Aarhus Universitet i år har indført karakterkrav på alle naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Kravet er fremover 7,0 i karaktersnit fra den adgangsgivende eksamen og 7,0 i gennemsnit i Matematik A for at være kvalificeret til optagelse gennem kvote 1. Målet er at styrke kvaliteten i uddannelserne, mindske frafaldet og skabe bedre dimittender.

Studerende, der ikke lever op til karakterkravene, men som har evnerne og motivationen til at gennemføre uddannelserne, kan søge ind via kvote 2, hvor målet er det samme som med kvote 1-ansøgerne: at sikre, at universitetet optager dem, der har de bedste faglige kvalifikationer og den rette motivation til at klare sig godt og gennemføre uddannelsen.

Læs mere om adgangsprøven på http://bachelor.au.dk/optagelse/kvote-1-2-og-3/adgangsproeve-st/

Offentligheden / Pressen