Ændringer i Jordens økosystemer skal varsles med observationer fra rummet

Forskere fra Aarhus Universitet er med i et nyt tværvidenskabeligt EU-projekt, der skal udvikle et varslingssystem, der løbende kan afsløre ændringer i Jordens økosystemer og biodiversitet samt relatere dem til samfunds- og klimamæssige forandringer. Projektet integrerer rumbaserede observationer af Jorden med jordbaserede observationer af økosystemer og biodiversitet.

27.05.2015 | Christina Troelsen

Nyt EU-projektet skal integrere rumbaserede observationer af Jorden med jordbaserede observationer for at udvikle et varslingssystem, der løbende kan afsløre ændringer i Jordens økosystemer. (Foto: COLOURBOX)

Jordens økosystemer og biodiversitet ændres hastigt. De løbende forandringer, som er fremkaldt af ændringer i arealanvendelsen eller klima, kan true opretholdelsen af regionale økosystemers funktion og biodiversitet. For at kunne afbøde virkningerne og tilrettelægge fremtidig naturforvaltning har forskere, arealforvaltere, ngo'er og politikere stærkt brug for at opdage disse ændringer i tide.

Med det nystartede tværfaglige EU-projekt BACI - “Detecting changes in essential ecosystem and biodiversity properties – towards a Biosphere Atmosphere Change Index” vil et internationalt hold af forskere udvikle nye metoder til at udnytte de nuværende og fremtidige europæiske rumdata-arkiver, herunder optiske og radardata, og integrere dem med jordbaserede data for at gøre det muligt at vurdere ændringer i økosystemerne i forhold til både samfundsmæssige og klimamæssige forandringer.

Integrationen af data sker ved hjælp af moderne computerprogrammer baseret på avancerede algoritmer og statistisk analyse.  På baggrund af resultaterne vil forskerne udvikle et nyt index - “Biosphere Atmosphere Change Index (BACI)” - som kan bruges til løbende at vurdere økosystemers tilstand og forandringer.

”Ved at integrere af rum- og jordbaserede data vil det blive muligt for os at undersøge de grundlæggende forhold mellem hvad rumobservationerne viser, og hvordan økosystemernes tilstand er. Med resultaterne vil vi kunne pege på en række væsentlige parametre for økosystemer, hvilket vil gøre det lettere at fortolke ændringerne i de observerede økosystemer og i biodiversiteten”, siger professor Jens-Christian Svenning, Institut for Bioscience på Aarhus Universitet og en af de danske deltagere i projektet.

Aarhus Universitet er internationalt førende indenfor geografiske analyser af biodiversitet og spiller en ledende rolle i arbejdet med at kæde satellitdata sammen med data fra jordbaserede undersøgelser af økosystemer og biodiversitet og deltager af den grund i BACI-projektet.

Den EU-finansierede BACI-projekt omfatter ti europæiske partnere. De er samlet på en konference 19.-21. maj for officielt at kickstarte projektet.

Partnerne i BACI-projektet, der koordineres fra Max-Planck-Institute for Biogeochemistry i Tyskland, er udover Aarhus Universitet Università degli Studi della Tuscia, Italien, Eidgenoessische Forschungsanstalt, Schweiz, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Tyskland, Wageningen University, Holland, University College London, England, Alpen-Adria Universität Klagenfurt-Vienna-Graz, Østrig, Rezatec Limited, England og Science and Technology Facilities Council, England.

Projektets webside: www.baci-h2020.eu  

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Signe Normand, adjunkt
Institut for Bioscience - Økoinformatik og biodiversitet
Aarhus Universitet
signe.normand@bios.au.dk
Tlf: 23 71 80 09

Jens-Christian Svenning, professor
Institut for Bioscience - Økoinformatik og biodiversitet
Aarhus Universitet
svenning@bios.au.dk
Tlf: 28 99 23 04

Offentligheden / Pressen