Agri Sø i Mols Bjerge får ”geologisk bundvending”

Onsdag den 2. april fra kl. 13 kan alle interesserede få lejlighed til at møde professor Bent Vad Odgaard fra Aarhus Universitet og høre ham fortælle om arbejdet med at tage borekerner op fra søen, og om hvad kernerne kan fortælle om de sidste i hvert fald 11.700 år.

31.03.2014 | Ulla Vibeke Hjuler

Agri Sø

Ponton-flåden der skal bruges til boringerne

Professor Bent Vad Odgaard, Institut for Geoscience

Bent Vad Odgaard, der til daglig sidder på Institut for Geoscience på Aarhus Universitet, vil i perioden fra d. 31. marts til d. 4. april foretage boringer i søens bund fra en hjemmelavet flåde af pontoner. Der bores 2 meter lange borerør op fra søbunden, som fragtes ind på land i en gummibåd – her skydes borekernen ud af rørene.

Tykkelsen på lagene i Agri Sø kendes endnu ikke. ”De tykkeste sølag, vi har oplevet, var en fynsk sø, hvor der var 25 meter,” fortæller Bent Vad Odgaard.

 

Hvad skovsøen gemte…

Professoren skal bl.a. kigge på lagserien i søbunden – de såkaldte varv. ”Hvert år kommer der et ekstra lag på søens bund. Det lag repræsenterer en lille historie om søen og dens omgivelser. Når vi får det lag op i en borekerne – sammen med flere andre lag – er det som at slå op i en bog og læse – men man skal selvfølgelig kunne forstå, hvad der står,” siger professor Bent Vad Odgaard. 

De pollen, som findes borekernerne fra søbunden, kan bl.a. fortælle, om der har været skov eller overdrev omkring søen. Man kan således se vegetationsudviklingen i helt op til 14.000 år, hvis søen ellers er så gammel.

I første omgang skal Bent Vad Odgaard dog have opklaret, om søen er et dødishul skabt af dødis fra en gletscher, der er smeltet bort over tusinder af år. Og hvordan vegetationen så ud inden kulturpåvirkningerne fra mennesket, da landbruget blev indført i Danmark for ca. 6.000 år siden. Brand og afbrænding er begivenheder, som borekerner kan afsløre. Og om søen har været brugt til at rødne planter i. Ingen ved dog, hvad der skete i området – eller hvordan den daværende urskov og flora så ud, men forhåbentlig kan analyseresultaterne fra boringerne være med til at give svar på spørgsmålene.

 

Nationalpark Mols Bjerge støtter projektet med 205.000 kr. Der er endvidere to øvrige geoprojekter på bedding – en seismisk undersøgelse samt digital analyse og kortlægning af kystskrænter. Alle tre projekter udføres af forskere fra Institut for Geoscience på Aarhus Universitet og gennemføres i år.

 

Kontakt

Bent Vad Odgaard, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, tlf. 87156408, mail: bvo@geo.au.dk

 

Offentligheden / Pressen