Aktiv indlandsis gav ustabilt klima i istiden

Erik Thomsen fra Aarhus Universitet har haft sedimentkerner fra dybhavet udfor det nordvestlige Svalbard under lup og kan nu vise, at gentagne kraftige afsmeltninger af indlandsisen medvirkede til, at klimaet under sidste istid var voldsomt ustabilt.

25.11.2013 | Mette Helm

Forskerne har boret sedimentkerner op fra dybhavet vest for Svalbard for at undersøge afsmeltningen under istiden (Foto: Tine Rasmussen)

De seneste år har medierne haft stor opmærksomhed på klimaforandringernes konsekvenser for de nordligste breddegraders isdække og de lavtliggende øer. Men afsmeltning af indlandsisen og stigende vandstand i verdenshavene er ikke i noget nyt naturfænomen, tværtimod.

Sammen med Tine Rasmussen fra Universitet i Tromsø, Norge, har geolog Erik Thomsen fra Aarhus Universitet netop vist, at en vigtig årsag til sidste istids ustabile klima var gentagne kraftige afsmeltninger af indlandsisen. Af undersøgelsen fremgår det, at indlandsisen under sidste istid skrumpede og voksede i langt højere grad end hidtil antaget.

Ved at analysere sedimentkerner fra dybhavet vest for Svalbard kan forskerne se, at det kolde klima under sidste istid gentagne gange blev afbrudt af korte, bratte opvarmninger.

”På få år kunne temperaturene over eksempelvis Grønland stige mere end 10°C, og under istidenen steg og faldt havets vandstand flere gange med 10-20 m.,” fortæller Erik Thomsen.

Sedimentkernerne består af skiftevis mørkt mudder og lyserøde lerlag. Det røde ler kan spores tilbage til 400 mio. år gamle rødstenbænke på Svalbard.  Leret blev ført ud i havet med smeltevand fra indlandsisen.

”Vi kan se, at de røde lag i havbunden er dannet under istidens varme perioder, og det viser, at hver gang temperaturen steg, strømmede smeltevand ud i havet,” forklarer Erik Thomsen.

Sedimentkernerne viser også, at antallet af isbjerge faldt brat under opvarmningerne, og at isranden trak sig tilbage fra kysten.

Resultaterne er netop blevet publiceret i Nature Communications, DOI 10.1038/ncomms3849

Kontakt

Erik Thomsen, Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet, mail: erik.thomsen@geo.au.dk, tlf. 87 15 64 43.

Science and Technology