Alexander N. Zelikin modtager Lundbeckfondens Yngre Forskerpris 2016

Alexander Zelikin er blandt de førende eksperter i verden indenfor udvikling af medicinske polymer-materialer og biomedicinsk design. Hans arbejde på Aarhus Universitet betyder, at han nu modtager Lundbeckfondens Yngre Forskerpris 2016.

27.10.2016 | Rasmus Rørbæk Christensen

Alexander N. Zelikin modtager Lundbeckfondens Yngre Forskerpris 2016. (Foto: AU)

Den 38 årige Alexander N. Zelikin er lektor ved Institut for Kemi og Interdisciplinary Nanoscience Center, iNANO, på Aarhus Universitet. Han er blandt de fremmeste forskere inden for design og udvikling af medicinske polymermaterialer, og hans forskning fokuserer på teknologier, der kan løse meget vanskelige medicinske problemstillinger.

Zelikin-gruppen arbejder med at designe hydrogele biomaterialer og enzymbaserede aktive ’prodrugs’, der er i stand til at syntetisere lægemidler lokalt i kroppen ved at benytte medicinske implantater. Zelikin er også i færd med at udvikle innovative strategier, der kan bruges i bekæmpelse af en række vira ved brug af makro-molekylære prodrugs med bredspektrede anti-virale lægemidler. Endelig har Alexander N. Zelikin også initieret en international strategi med det formål at udrydde HIV fra den menneskelige krop ved hjælp af nyskabende prodrugs designs.

For at bidrage til medicinalkemiuddannelsen af den næste generation af medicinalkemikere og polymerforskere i Danmark har han oprettet meget populære kurser i ”medicinalkemi” og "lægemiddel polymerkemi".

Hans publikationer kommer ofte på forsiden af internationale tidsskrifter, og  han inviteres ofte til at give foredrag på videnskabelige konferencer verden over. Til at udføre sin banebrydende forskning, har han opnået mange bevillinger, både fra private danske og udenlandske fonde, herunder et ERC Consolidator Grant.

”Alexander N. Zelikin er en meget stærk forsker, og blandt de absolut verdensførende inden for forskningen af moderne drug delivery. Dansk polymervidenskab har gennem hans ihærdige arbejde høstet anerkendelse på den internationale arena, og han er med til at tiltrække opmærksomhed til dansk videnskab.

Det er med stor glæde og stolthed, at vi ser Lundbeckfonden tildele en af Aarhus Universitets yngre og meget lovende forskere den Yngre Forskerpris 2016,” udtaler professor Birgit Schiøtt, der er Institutleder på Institut for Kemi og hovedindstiller af Zelikin til prisen.

Lundbeckfonden etablerede i 2001 en forskerpris for yngre forskere under 40 år. Prisen uddeles som anerkendelse til en særligt lovende forsker, der har præsteret fremragende sundhedsvidenskabelig forskning.

Kandidater foreslås til denne pris af ledende forskere ved danske forskningsinstitutioner. Valget af prismodtager forestås af Lundbeckfondens forskningsudvalg i samspil med eksterne bedømmere. Prisen, der er en personlig hæderspris på DKK 300.000, forudsætter at prismodtageren på tildelingstidspunktet udfører sin forskning ved en dansk forskningsinstitution. Alexander N. Zelikin modtog prisen ved en ceremoni d. 26. oktober i København.

”Jeg er dybt beæret over, at Lundbeckfonden har besluttet at pege på mig som modtager af den Yngre Forskningspris 2016, og vil anerkende og takke mine kolleger og samarbejdspartnere for deres store indsats til mit arbejde. Det er mit håb, at den Yngre Forskerpris fra Lundbeckfonden kan tjene til inspiration og motivation for andre stærke og lovende unge forskere,” siger Alexander N. Zelikin.

Kontakt:
Lektor Alexander N. Zelikin,
Institut for Kemi og iNANO,
Aarhus Universitet,
Email: zelikin@chem.au.dk,
Mobiltelefon: 2329 7986

Kommunikationschef Regitze Reeh,
Lundbeckfonden,
Email: rr@lundbeckfonden.com
Mobiltelefon: 3054 6608

Læs mere om Zelikin-gruppens arbejde på deres egen hjemmeside.

Læs om Zelikins forskning i en populærvidenskabelig nyhedsartikel fra 2014:

'Små bløde medicinfabrikker'

Science and Technology, Offentligheden / Pressen