Efteruddannelse i alger og havøkologi hitter hos gymnasielærere

Institut for Bioscience udbyder ni korte efteruddannelseskurser i forskellige emner. Tolv gymnasielærere blev over to dage klogere på kurset ”Havets Planter – økologi og bioteknologi”.

02.06.2015 | Peter Bondo Christensen

En del af undervisningen foregik ombord på Danmarks nyeste forskningsskib, Aurora, hvorfra der også blev skrabet efter alger på et dybtliggende stenrev (Foto: Peter Bondo).

Aurora har bragt kursisterne i land i Ebeltoft Færgehavn og de gør sig klar til prøvetagning på lavt vand (Foto: Peter Bondo).

Signe Høgslund fra Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, fortæller om betydningen af ålegræs for de kystnære danske økosystemer (Foto: Peter Bondo).

Under et af laboratorieforsøgene blev der produceret biogas fra forskellige alger (Foto: Peter Bondo).

De mest udbredte alger fra danske farvande blev artsbestemt (Foto: Peter Bondo).

En del af de indsamlede alger endte i aftensmaden. Her bliver en velsmagende salat med sukkertang forberedt. Alger bliver gylden grøn, når den blancheres i kogende vand (Foto: Peter Bondo).

”Et super kursus. Afvekslende, spændende og med masser af gode forsøg vi kan tage med tilbage til biologi og bioteknologiundervisningen.”

Poul G. Pedersen, der til dagligt underviser på Teknisk Gymnasium, UC Holstebro, var klar i mælet ved afslutningen af efteruddannelseskursus ”Havets Planter – økologi og bioteknologi”, som udbydes af Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

Tolv gymnasielærere fik over to dage serveret den nyeste viden om alger, fik afprøvet flere forskellige forsøg, de kan bringe tilbage i klasselokalerne og fik selv lov til at lave flere retter med alger til aftenens middag.

Økologi er nu alligevel ret fedt

Selv en ’hard core’ bioteknologilærer, Kristina Almvig, fra Egaa Gymnasium, måtte bøje sig for ny økologisk indsigt, da hun ved kursets afslutning sammenfattede sine oplevelser.

”Økologi er nu alligevel ret fedt – også selv om der var hul i mine waders,” griner Kristina Almvig og hentyder til en af aktiviteterne på førstedagen, hvor kursisterne skulle se på ålegræs og samle alger til aftensmaden på lavt vand ved Ebeltoft Færgehavn.

Efteruddannelseskurset begyndte på Aarhus Universitets nye forskningsskib, Aurora, der hentede kursisterne i Ebeltoft Færgehavn. Ombord på båden fik kursisterne forskellige foredrag, før de på et nærliggende stenrev fiskede alger op fra dybet med skibets trekantsskrab.

”Det var suverænt at være ombord på et moderne forskningsskib. Det gav os et rigtig godt indtryk af, hvad elever kan gøre ombord på et sådan skib, hvis vi en dag får muligheden,” siger Mette Nørby Jensen, Esbjerg Gymnasium.

Og det ser ud til, at en del gymnasieelever netop får mulighed for at komme ombord på Aurora til efteråret, da Aarhus Universitet efter planerne igangsætter et forsøg – ”Det sejlende Universitet”, hvor gymnasieelever langt fra universiteterne får et undervisningstilbud i marin økologi med Aurora som udgangspunkt.

Finurlige forsøg

Tilbage på Molslaboratoriet i Mols Bakker var der linet fire forskellige forsøg op, som de tolv gymnasielærere skulle gennemføre og forfine.

Der blev bl.a. målt fotosyntese hos søsalat ved forskellige lysintensiteter, der blev produceret biogas fra forskellige algearter og der blev lavet forsøg, der demonstrerer hvordan græssere og næringsstoffer regulerer mængden af alger i vores kystnære områder.

Lærerne var bl.a. begejstrede for, at de med de nye forsøg kan bringe økosystemer ind i bioteknologiundervisningen. En kombination, der indtil nu har været lidt vanskelig.

”Forsøgene var flotte visuelle og er gode demonstrationsforsøg. I det hele taget er det en fremragende kombination, at vi her på kurset både får et fagligt løft gennem super gode foredrag, hører om teorien og så får lov til at lave praktiske øvelser også. Vi kommer glade hjem til vores kollegaer og siger: Nu skal I bare høre…,” siger Birgit Voigt fra Aabenrå Statsskole.

Spændende tangretter

Det var anden mad på bordet om aftenen. Men de indsamlede alger fik en central plads i aftenmenuen.

Kursisterne lavede pesto af sukkertang og blæretang, tangsalat med bl.a. sukkertang og algeknækbrød med et bredt udvalg af kystzonens tang og ’caviart’ – små kaviar lignende kugler – fremstillet af alginat og icetea.

Det var lidt af en aha-oplevelse at se det brune tang blive græsgrønt, når det blev blancheret og samtidig opdage at tang både giver ny smag og konsistens i de forskellige småretter. Det smagte forrygende, og opskrifterne er også en super ide at bringe med tilbage til undervisningslokalerne, der for et par timer kan omdannes til et midlertidigt skolekøkken.

 

Fakta:

Institut for Bioscience, Aarhus Universitet udbyder i dette år ni korte efteruddannelseskurser målrettet alle, der arbejder med miljørådgivning, forvaltning eller undervisning i eksempelvis bioteknologi og biologi.

Kursisterne bliver undervist af eksperter på området og får den seneste viden, ny inspiration og praktisk erfaring, som du kan anvende direkte i dit daglige arbejde.

Find kurserne på bios.au.dk/efteruddannelse

Medarbejdere, Offentligheden / Pressen