Fem yngre ST-forskere får bevillinger fra VILLUM FONDEN

Fem talentfulde postdocs ved Science and Technology, Aarhus Universitet, har fået bevilget tilsammen 16,5 mio. kr. fra VILLUM FONDENs Young Investigator Programme.

14.01.2015 | Christina Troelsen

Victor Silva Aguirre, Institut for Fysik og Astronomi (foto: VILLUM)

Oliver Kirsebom, Institut for Fysik og Astronomi(foto: VILLUM)

Anne Ersbak Bang Nielsen, Institut for Fysik og Astronomi (foto: VILLUM)

Christoffer Karoff, Institut for Geoscience (foto: VILLUM)

Thomas Bruun Madsen, Institut for Matematik (foto: VILLUM)

I alt har VILLUM FONDEN i denne runde af Young Investigator Programme bevilget 100 mio. kr. til 21 yngre forskere ved fem danske universiteter. Det er fjerde gang at VILLUM FONDENs Young Investigator Programme er blevet uddelt.

På Aarhus Universitet har følgende fem forskere fået en bevilling:

Victor Silva Aguirre

Institut for Fysik og Astronomi
Bevilling på 4 mio. kr.

Projekt: Galaktisk arkæologi: opklaring af Mælkevejens historie
Siden vores galakses fødsel for 13,5 mia. år siden er den blevet formet af forskellige fysiske processer, der har efterladt et unikt aftryk på processernes fossile efterladenskaber: stjernerne. Ved hjælp af de nyeste rumobservationer vil projektlederen og en postdoc, for første gang kunne bestemme de nøjagtige egenskaber for stjerner i fjerne områder på tværs af galaksen, og dermed kortlægge de vigtigste fysiske processer, der formede Mælkevejen til det, vi ser dag.

Oliver Kirsebom

Institut for Fysik og Astronomi
Bevilling på 2,9 mio. kr.

Nye erkendelser inden for kerneastrofysik gennem højpræcisionsmålinger
På samme måde som molekylærbiologi giver os en mikroskopisk forståelse af biologiske processer, giver kerneastrofysik os en mikroskopisk forståelse af astrofysiske processer. Projektet skal hjælpe med at afklare centrale spørgsmål inden for kerneastrofysik. Hvilken skæbne venter der f.eks. stjerner 8-12 gange solens størrelse? Udslukkes de gradvist eller eksploderer de som supernovaer? Legatet finansierer ansættelse af ansøger, indkøb af eksperimentelt udstyr og besøg ved internationale laboratorier.

Anne Ersbak Bang Nielsen

Institut for Fysik og Astronomi
Bevilling på 4 mio. kr.

Nye modeller til anyonforskning
Anyoner er partikellignende objekter, som kan opstå i komplekse systemer. De har egenskaber, som almindelige partikler ikke kan have, og der er interessante perspektiver for at anvende dem teknologisk. Forskning i anyoner besværliggøres dog af systemernes kompleksitet, og formålet med projektet er at bygge modeller, der giver særligt gode muligheder for at studere bestemte anyoner og deres egenskaber. Legatet vil finansiere ansættelse af ansøger og en postdoc samt indkøb af en computerklynge.

Christoffer Karoff

Institut for Geoscience
Bevilling på 3,5 mio. kr.

Solens indflydelse på Jordens klima
Legatet muliggør etableringen af et nyt internationalt forskningsnetværk, der skal undersøge, hvordan Solen ændrer sig på tidsskalaer fra minutter til årtusinder, og hvordan disse ændringer påvirker Jorden. Forskningsnetværket vil bestå af 12 internationalt anerkendte solfysikere, geofysikere og klimaforskere. Netværket vil levere det arbejde, der er nødvendigt for at gøre rapporterne fra FN’s Klimapanel endnu mere troværdige. Legatet vil endvidere finansiere aflønning af ansøger i en treårig periode.

Thomas Bruun Madsen

Institut for Matematik
Bevilling på 2,1 mio. kr.

Speciel geometri, torsion og symmetri
Specielle geometrier giver en systematisk tilgang til at finde og beskrive nye løsninger til ligninger fra moderne fysik, f.eks. Einsteins ligninger fra almen relativitetsteori samt ligningerne fra strengteori. Hovedformålet med projektet er at udvikle en teori, som beskriver en ny klasse af specielle geometrier, der f.eks. kan føre til nye løsninger til Einsteins ligninger. Legatet vil dække aflønning af ansøger i en treårig periode, rejseudgifter og besøg af internationale samarbejdspartnere.

Forskerne modtager den formelle hæder ved VILLUM FONDENs årlige uddeling af Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig forskning fredag den 23. januar 2015 – kl. 16-18.30.

Læs også pressemeddelelsen fra VILLUM FONDEN: 100 millioner til forskning i galakser, biofilm, astrofysik og molekylære mekanismer

Oversigt over alle modtagere af VILLUM Young Investigator Programme 2015

Medarbejdere, Offentligheden / Pressen