SkyTEM skal finde rent vand til Indien

Teknologi fra Aarhus Universitet skal nu give inderne det, de tørster efter: Rent vand. Nogle af de skarpeste hjerner inden for grundvandsforskning i Danmark, Indien og Frankrig arbejder på en plan for, hvordan det helikopterbårne SkyTEM kan gøre Indiens vandforsyning bæredygtig.

30.09.2013 | Mette Helm

Det helikopterbårne geofysiske instrument, SkyTEM, scanner jorden ved hjælp af et elektromagnetisk felt og kan derved se, hvor grundvandet gemmer sig. (Foto: AU/Karen Engell Dalsgaard)

(Foto: AU/Karen Engell Dalsgaard)

(Foto: AU/Karen Engell Dalsgaard)

(Foto: AU/Karen Engell Dalsgaard)

Målet er at løse en af fremtidens største globale udfordringer: at sikre rent vand til Indiens voksende befolkning.

Midlet er et stærkt internationalt forskningssamarbejde mellem Danmark, Indien og Frankrig omkring SkyTEM-teknologien, som i forvejen har vist sig særdeles effektiv til at finde vand og mineraler i undergrunden. I løbet af det næste halve år arbejder forskerne på højttryk for at gøre det spirende forskningssamarbejde til en realitet. En af de største udfordringer, de skal overkomme, er at skaffe finansiering.

Med i samarbejdet er Esben Auken og Anders Vest Christensen, der begge forsker i hydrogeologi – altså læren om grundvand – ved Aarhus Universitet.

”Indien har mere end en milliard indbyggere, som skal forsynes med rent vand. Men de har i dag ikke kapaciteten til at fastslå, hvor deres grundvand er, og derfor overpumper de i store områder. Det kan føre til en katastrofal ødelæggelse af grundvandsressourcerne,” fortæller Anders Vest Christensen.

I områder tæt på kysten fører overpumpning nemlig til, at saltvand fra havet trænger ind i grundvandsmagasinerne og ødelægger dem. Det er et stort problem i netop Indien, hvor en stor del af befolkning bor i kystområderne. I værste fald risikerer de at miste deres adgang til rindende vand. I andre områder er grundvandsmagasinerne meget små, og vandet skal findes i sprækker i grundfjeldet.

Helikopter kortlægger undergrunden

Forskningssamarbejdet udspringer af et lovende pilotprojekt, hvor det helikopterbårne geofysiske instrument SkyTEM bliver brugt til at kortlægge den indiske undergrund helt ned til 300 meters dybde under forskellige geologiske forhold.

”Systemet fungerer ved, at en stor ring med et areal på ca. 300 kvadratmeter bliver spændt ud under en helikopter. Ringen er faktisk en kæmpe spole bestående af en masse ledninger, som får strøm fra en generator. Den elektriske strøm i ringen skaber et kraftigt elektromagnetisk felt. Hvis man hurtigt slukker for strømmen i ringen, vil jorden helt naturligt forsøge at kompensere for ændringen ved at lave et nyt elektromagnetisk felt. Ved at måle på dette nye felt kan vi fastslå strømledningsevnen i jordens geologiske lag, og de data kan omsættes til modeller over undergrundens sammensætning,” forklarer Esben Auken.

På baggrund af disse modeller kan forskerne se, hvor grundvandet befinder sig. Den viden kan de bruge til at sikre en bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcerne.

Overlegen teknologi

Ifølge professor M. K. Sen, der er chef for det indiske National Geophysical Research Institute, er det ikke tilfældigt, at valget af samarbejdspartner til grundvandskortlægning i Indien faldt på Aarhus Universitet.

”Den teknologi, som forskerne på Aarhus Universitet har udviklet, er den bedste i verden, og det er netop den teknologi, vi skal bruge til at kortlægge vores grundvandsmagasiner, så vi kan give indbyggerne i vores land de nødvendige vandressourcer til eksempelvis husholdning, industri og landbrug,” siger han.

Også de danske forskere er godt tilfredse med samarbejdet, som giver dem mulighed for at udvikle deres ekspertise inden for hydrogeologi.

”Vi er nok en af de største forskningsgrupper i verden inden for grundvandskortlægning, og det her er en unik mulighed for at bruge og udbrede vores metoder. Samtidig med, at vi samarbejder med inderne om at opbygge kapaciteten til kortlægning af deres grundvand, lærer vi en masse om, hvordan vi kan tilpasse vores metoder og justere vores software til nye forhold,” siger Esben Auken.

Se video om SkyTEM og AU

SkyTEM skal nu bruges til at kortlægge Indiens grundvandsressourcer, så den indiske befolkning kan få en bæredygtig vandforsyning (Video: AU/Frederik Sybrandt)

Læs mere

Videnskab.dk: Danskere finder vand i Indien med besynderlig helikopter-tekonologi

Kontakt

Professor MSO Esben Auken, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, mail: esben.auken@geo.au.dk, tlf. 87156383 / 28992587.

Science and Technology, Forskning, Offentligheden / Pressen