Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Satellitter hjælper landmænd til højere udbytte

FieldSense er en app, som ved hjælp af satellitfotos kan analysere, hvordan landmandens afgrøder trives på hver enkelt mark. Den begyndte som fire studerendes vinderprojekt i en konkurrence arrangeret af Det Europæiske Rumagentur. Nu tilser den foreløbig 2 pct. af det danske landbrugsareal.

Af Peter F. Gammelby

Kortet viser variationer i biomassen på den enkelte mark. Farveskalaen går fra blå (lav biomasse) til rød (høj biomasse). Blå områder i marken kan indikere problemområder som skadevoldere og misvækst. Screenshot: Ceptu
Jo bedre, en plante har det, jo mere klorofyl indeholder den. Klorofylpigmenterne reflekterer sollyset i meget specifikke bølgelængder, og ud fra forskellen mellem absorberede og reflekterede bølgelængder af lys kan FieldSense beskrive, hvor meget fotosyntese en plante udfører - og dermed plantens helbred.
Kortet viser variationer i biomassen på den enkelte mark. Farveskalaen går fra blå (lav biomasse) til rød (høj biomasse). Blå områder i marken kan indikere problemområder som skadevoldere og misvækst. Screenshot: Ceptu

De studerendes spinout-firma, Ceptu ApS, forsyner nu et stigende antal landmænd med det store overblik. Firmaets foreløbig 10 medarbejdere har base i inkubationsmiljøet Hatch It Lab på Institut for Datalogi på Aarhus Universitet.

Ceptu har modtaget støtte fra bl.a. Innovationsfonden og Markedsmodningsfonden til at teste og videreudvikle FieldSense. Og mens dét arbejde foregår, er firmaet på udkig efter industripartnere inden for landbrug, maskineri og dataanalyse – om end firmaets medarbejdere selv kan mønstre betydelige kompetencer inden for netop dataanalyse.

Ceptu benytter højopløste fotos fra bl.a. satellitterne i EU’s Copernicus-program. Og lige som Copernicus-programmet efter planen skal dække hele Jorden, har de unge iværksættere i Ceptu planer om at gøre deres service global.

For tiden sælger de mest deres service i Danmark, men de har også fået abonnenter i Sverige, Tyskland og Polen. Og det vel at mærke mens de fortsat videreudvikler og forfiner teknikken og

FieldSense softwaren kan ud fra højopløste satellitfotos af marker afsløre vækstproblemer, der skyldes f.eks. manglende næring, sygdom, skadedyr osv. Det kan den, fordi billederne er taget på forskellige bølgelængder, hvilket gør det muligt at beregne den fotosyntetiske aktivitet i planterne.

Systemet gør det muligt for landmænd at opdage og håndtere problemerne tidligt i vækstsæsonen. Derved kan de på én gang 

  • Reducere udgifter til gødning og pesticider
  • Reducere den tid, de ellers ville have brugt på selv at overvåge afgrøderne
  • Reducere risikoen for at tabe afgrøder til uopdagede sygdomme

Applikationen findes også til smartphones og tablets, så landmændene kan tage analyserne med sig i marken.