Administrations­center­ ST

Administrationschefen har til opgave at sikre sammenhængen mellem de administrative ydelser i det administrative center, og spiller en central rolle i samarbejdet mellem dekanen, dekansekretariatet og fakultetets institutter og centre. Administrationschefen refererer direkte til universitetsdirektøren.

Det administrative center varetager opgaver der hører under fakultetet, herunder institutternes og centrenes, daglige drift. Administrationscentret understøtter fakultetet med HR, bygningsservice, økonomi, IT, kommunikation og studieadministration.

Administrationscenter ST har flere geografiske placeringer: Askov Forsøgsstation, Vejen; Flakkebjerg, Slagelse; Kalø, Rønde; Forskningscenter Årslev, Årslev; Foulum, Tjele; Aarhus Campus, Aarhus; Risø Campus, Roskilde; Silkeborg.

Administrationschef

Niels Damgaard Hansen

Administrationschef
M
H bygn. 1521, 223
P +4587153184
P +4560202670

Administrative enheder i Administrationscenter ST

ST Økonomi

Funktionsleder


ST Bygningsservice

Funktionsleder

Bent Lorenzen

Teknisk chef, ST

ST HR

Funktionsleder

Dorthe M. Andersen

HR-Partnerchef
M
H bygn. 1521, 109
P +4587152096
P +4560202799

ST IT

Funktionsleder

Knud Møller

It-supportchef

ST Uddannelse

Funktionsleder

Kim Kusk Mortensen

Uddannelseschef
M
H bygn. 1520, 119
P +4587152791
P +4540382160

ST Kommunikation

Funktionsleder

Anne-Mette Siem

Kommunikationschef