Administrations­center­ ST

Administrationschef

Niels Damgaard Hansen

Administrationschef
M
H bygn. 1521, 223
P +4587153184
P +4560202670

Science and Technology

Administrationschefen har til opgave at sikre sammenhængen mellem de administrative ydelser i det administrative center, og spiller en central rolle i samarbejdet mellem dekanen, dekansekretariatet og fakultetets institutter og centre. Administrationschefen refererer direkte til universitetsdirektøren.

Det administrative center varetager opgaver der hører under fakultetet, herunder institutternes og centrenes, daglige drift. Administrationscentret understøtter fakultetet med HR, bygningsservice, økonomi, IT, kommunikation og studieadministration.

Administrationscenter ST har flere geografiske placeringer: Askov Forsøgsstation, Vejen; Flakkebjerg, Slagelse; Kalø, Rønde; Forskningscenter Årslev, Årslev; Foulum, Tjele; Aarhus Campus, Aarhus; Risø Campus, Roskilde; Silkeborg.

FUNKTIONSLEDERE VED ST