Dekanat på ST

Dekanen har det faglige og økonomiske ansvar for fakultetet og har desuden på vegne af universitetsledelsen ansvar for aktiviteterne under universitetets kerneaktivitet forskning.

Prodekanerne varetager i det daglige en række af dekanens opgaver på fakultetet og indgår i dekansekretariatet. Antallet af prodekaner afspejler ønsket om en forstærket strategisk indsats på universitetet og et stærkt ønske om at sikre, at de tværgående funktioner er kvalitativt funderet i de faglige miljøer.

Dekan

Niels Christian Nielsen

Dekan
M
H 1521, 216
P +4587155913
P +4528992541

Prodekan for uddannelse

Prodekan for forskning og erhvervssamarbejde

Søren Rud Keiding

Prodekan
M
H 1521, 219
P +4528992061
P +4528992061

Prodekan for myndighedsrådgivning og erhvervssamarbejde

Kurt Nielsen

Prodekan
M
H 1521, 228
P +4540841780

Prodekan for talentudvikling

Jes Madsen

Prodekan
M
H 1521, 215
P +4587155631
P +4530453092