Fakultetsledelse på ST

Dekan

Administrationscenter ST

Niels Damgaard Hansen

Administrationschef
M
H bygn. 1521, 223
P +4587153184
P +4560202670

Institut for Agroøkologi

Erik Steen Kristensen

Institutleder
M
H bygn. 8822, 3032
P +4520910371
P +4520910371

Institut for Husdyrvidenskab

Klaus Lønne Ingvartsen

Institutleder
M
P +4587157757
P +4529630094

Institut for Matematik

Jacob Schach Møller

Institutleder
M
H bygn. 1530, 418
P +4587155721
P +4561658791

Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Erik Østergaard Jensen

Institutleder
M
H bygn. 3135, 102
P +4587155505
P +4528992567

iNANO - Interdisciplinært Nanoscience Center

Trolle René Linderoth

Centerleder, Lektor
M
P +4523382363

Prodekan

Søren Rud Keiding

Prodekan
M
H bygn. 1521, 219
P +4528992061
P +4528992061

Prodekan

Institut for Fysik og Astronomi

Ulrik Ingerslev Uggerhøj

Institutleder
M
P +4523382373

Institut for Bioscience

Hans Brix

Professor, Institutleder
M
H bygn. 1130, 234
P +4587156573
P +4528992031

Institut for Bioscience

Peter Henriksen

Institutleder
M
H bygn. 7411, B1.23
P +4587158557
P +4530183149

Institut for Fødevarer

Michelle H. Williams

Institutleder
M
P +4525170049

Institut for Ingeniørvidenskab

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Prodekan

Jes Madsen

Prodekan
M
H bygn. 1521, 215
P +4587155631
P +4530453092

Fakultetssekretariat

Institut for Datalogi

Kaj Grønbæk

Institutleder
M
P +4521495634

Institut for Geoscience

Søren Bom Nielsen

Institutleder
M
H bygn. 1672, 140
P +4587156388
P +4521131499

Institut for Kemi

Birgit Schiøtt

Professor, Institutleder
M
H bygn. 1510, 416
P +4587155975
P +4529826882

Institut for Miljøvidenskab

Carsten Suhr Jacobsen

Institutleder, Professor
M
H bygn. 7410, A2.24
P +4587158701
P +4525377667

DCA - National Center for Fødevarer og Jordbrug

Niels Halberg

Direktør
M
H bygn. A14, 4065
P +4587158037
P +4529630093

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Hanne Bach

Direktør
M
H bygn. 7410, A2.18
P +4587151348
P +4525541465