Profil

Vision og mission for Science and Technology

Science and Technologys mission:

Gennem forskningsbaseret uddannelse at sikre det danske samfund adgang til kandidater, ingeniører og ph.d.er, der kompetent og kritisk bidrager til dynamisk udvikling af samfundet inden for det naturvidenskabelige og tekniske område.

Gennem faglig grundforskning og interdisciplinær forskning at opnå den dybeste forståelse af naturvidenskabelige og tekniske fænomener og sammenhænge.

Gennem forskning og videnudveksling at bidrage væsentligt til det danske og globale samfund med løsninger af de store samfundsudfordringer som vedvarende energi, sikre sunde fødevarer og bæredygtig produktion mv.

Gennem forskningsbaseret betjening og rådgivning af myndigheder at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag inden for miljø-, energi-, klima-, landbrugs- og fødevarerelaterede problematikker.

Gennem forskningsbaseret innovation, betjening og rådgivning af virksomheder og erhverv at bidrage til vækst og forbedret konkurrenceevne for danske virksomheder og erhverv.

Gennem teknisk videnskabeligt og udviklingsorienteret samarbejde med virksomheder at omsætte teknologiske muligheder til innovative løsninger, der kan bidrage til vækst.

    Science and Technologys vision:

    Science and Technologys overordnede vision er at udføre alle dele af sin mission på et absolut internationalt topniveau og derved bidrage væsentligt til det danske samfunds fortsatte udvikling, vækst og velfærd.

    Det er målet for Science and Technology at medvirke til, at Aarhus Universitet etablerer sig og anerkendes som et af Europas allerbedste universiteter, og at det naturvidenskabelige og tekniske område ved universitet kan måle sig med den internationale top på forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse.  Dette indebærer, at vi rekrutterer med fokus på kvalitet, skaber de bedste udfoldelsesrammer for vore medarbejdere og altid er lydhøre over for eksterne partneres krav og forventninger.

    Som en del af Aarhus Universitet skal Science and Technology være både forandringsparat og forandringsskabende, fordi det samfund, som vi betjener, er i hastig forandring. Dette forudsætter en dedikeret og fleksibel medarbejderstab. Vores organisation tager derfor udgangspunkt i medarbejderne og skal kendetegnes ved dynamik, gensidig respekt, anerkendelse, medansvar og trivsel. Respekt for alles indsats uafhængig af deres funktion samt faglige og geografiske tilhørsforhold.”