Teknisk administrative stillinger


Stilling Institut/afdeling Lokation Publiceret Deadline
5 studentermedhjælpere til ST IT-Support 898322 Administrationscenter ST Aarhus 20170322 22. Mar 2017 20170404 04. Apr 2017
AC-TAP-medarbejder ved Interdisciplinært Nanoscience Center 897693 Interdisciplinært Nanoscience Center Aarhus 20170320 20. Mar 2017 20170402 02. Apr 2017
Aktuel Naturvidenskab søger studentermedhjælp 899148 Administrationscenter ST Aarhus C 20170327 27. Mar 2017 20170424 24. Apr 2017
Kok/Køkkenmedarbejder til Væksthusene 898413 Science Museerne Aarhus C 20170322 22. Mar 2017 20170405 05. Apr 2017
Kommunikationskonsulent (barselsvikar) til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, AU Foulum 898717 DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Foulum 20170324 24. Mar 2017 20170417 17. Apr 2017
Laborant til Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi i Flakkebjerg 898599 Institut for Agroøkologi Flakkebjerg 20170323 23. Mar 2017 20170405 05. Apr 2017
Projektsekretær – institutsekretariatet 896696 Institut for Ingeniørvidenskab Aarhus C 20170314 14. Mar 2017 20170410 10. Apr 2017
Sekretariatsmedarbejder – AC'er eller erfaren HK 896676 Institut for Ingeniørvidenskab Aarhus 20170314 14. Mar 2017 20170410 10. Apr 2017
Studenterstudievejler for Agrobiologi 897207 Administrationscenter ST Aarhus C 20170316 16. Mar 2017 20170417 17. Apr 2017
Studenterstudievejler for Geoscience 897210 Administrationscenter ST Aarhus 20170316 16. Mar 2017 20170417 17. Apr 2017
Studenterstudievejler for Matematik-økonomi 897214 Administrationscenter ST Aarhus 20170316 16. Mar 2017 20170417 17. Apr 2017