Teknisk administrative stillinger

Laborant til insektforskning, Aarhus Universitet 925969

Institut for Agroøkologi, AU, søger en engageret laborant til at arbejde primært indenfor insektforskning. Stillingen er på 37 timer til besættelse snarest muligt. 
 
Om os
Arbejdsstedet er Forskningscenter Flakkebjerg. Du vil primært arbejde sammen med forskere i Sektion for Plantepatologi og Entomologi men arbejde med forskere i Sektion for Afgrødesundhed kan forekomme. Dit arbejde vil omfatte forskellige og skiftende opgaver primært indenfor det entomologiske område. Vores forskning fokuserer dels på biologi og adfærd hos skadelige insekter og mider og mulighederne for at forebygge eller bekæmpe angreb fx ved anvendelse af resistente sorter, kemisk bekæmpelse og biologisk bekæmpelse med nyttedyr og insektpatogene mikroorganismer. Herudover forsker vi i honningbiers trivsel, herunder deres sygdomme og skadedyr.  
 
Dine opgaver
Dit primære arbejde vil omfatte pasning honningbier og opdræt af skadedyr, samt opsætning, pasning og aflæsning af forsknings – og afprøvningsforsøg i laboratorie, væksthus, semifield og mark. Dertil kommer indsamlinger af insekter i felten og efterfølgende sortering og identifikation. Skadedyrs værtplanter kan indgå i forsøgene med målinger af plante-parametre som fx tørvægt og rodudvikling. Forskellige tekniske opgaver herunder kalibrering og indstilling af udstyr og udvikling af forskellige forsøgsopstillinger indgår desuden i arbejdet. Der kan tillige blive mulighed for at arbejde med molekylærbiologiske og biotekniske teknikker.
 
Arbejdet planlægges og tilrettelægges i samarbejde med forskere og andre laboranter/teknikere. Arbejdet er generelt varierende, men større rutineprægede opgaver forekommer også. Snavset arbejde forekommer.
 
Arbejdet omfatter desuden deltagelse i øvelsesundervisning, herunder forberedelse, opsætning og evt. instruktion af studerende; dette foregår ofte på engelsk.
 
Om dig
-Du er laborant 
-Du har praktisk snilde og god forstand på teknik
-Du er kreativ og kan komme med gode ideer til forsøgsdesign
-Du arbejder selvstændigt og struktureret
-Du er god til at samarbejde med andre, uanset faggruppe
-Du er omhyggelig og kvalitetsbevidst
-Du har overblik og tager ansvar
-Du er fleksibel og indstillet på at lange dage kan forekomme
 
Erfaring fra tidligere arbejde indenfor de nævnte opgaver og ansvarsområder vil være en fordel. Da vi har mange udenlandske studerende og forskere, er det et krav, at du behersker engelsk i skrift og tale.
 
Arbejdssted og ansættelsesområde
Arbejdsstedet er Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Vi tilbyder en arbejdsplads med gode kolleger og et arbejdsmiljø præget af omgængelighed og godt humør. 
 
Du kan læse mere om Institut for Agroøkologi på: http://agro.au.dk/ 

Yderligere information
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Mogens Nicolaisen, mn@agro.au.dk, tlf. 87158137
 
 
Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer samt organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

18.09.2017
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.