Teknisk administrative stillinger

Institutsekretariatsleder ved Institut for Geoscience 928035

Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, søger en institutsekretariatsleder på 37 timer til tiltrædelse den 1. november 2017 eller snarest derefter.

Ved instituttet er der omkring 24 faste videnskabelige medarbejdere, ca. 20 tekniske og administrative medarbejdere, ca. 20 ph.d.-studerende og ca. 150 bachelor- og kandidatstuderende. Du kan læse mere om instituttet på www.geo.au.dk.

Dine arbejdsopgaver

Du refererer til institutlederen og udgør sammen med ham og viceinstitutlederen instituttets daglige ledelse.

Du er leder for instituttets sekretariat, og har personaleansvaret for sekretærer og øvrigt administrativt personale.

Dine opgaver veksler mellem serviceorienterede her-og-nu opgaver og mere langsigtede, strategiske opgaver:

• Du bistår institutlederen med ledelsen af instituttet.
• Du varetager sekretariatsfunktionen for institutlederen ifm. instituttets møder og hjælper med mødetilrettelæggelser, herunder indsamling, fremstilling og udsendelse af bilag, udarbejdelse af referater samt opfølgning på institutlederens beslutninger
• I samarbejde med Institutlederen og økonomimedarbejdere udarbejder du budgetter og regnskab for instituttets ressourceanvendelse.
• Du er kontaktperson for instituttet og samarbejder og koordinerer løbende med fakultetets administrative center i forhold til bl.a. økonomi-, HR- og personaleanliggender.
• Du indgår som led i opgavevaretagelsen i diverse samarbejdsrelationer internt på AU og i forhold til det administrative center og dekansekretariatet.
• Du har ansvaret for en professionel og effektiv betjening af instituttets medarbejdere og studerende herunder modtagelse af nye medarbejdere.
• Du deltager i evalueringen af APV undersøgelser.
• Du deltager i instituttets indsats inden for rekruttering af nationale og internationale studenter.
• Ad hoc-opgaver i forbindelse med afrapporteringer, mv.

Dine kvalifikationer

I bedømmelsen af ansøgere lægger vi især vægt på:

• Relevant akademisk uddannelse.
• Ledererfaring og lyst til team- og personaleledelse.
• Gode samarbejdsevner og evne til at lytte og motivere.
• Robusthed, gennemslagskraft og initiativ.
• Strategiske og analytiske evner.
• Stærke danske og engelske sprogkundskaber, i både skrift og tale.
• Overblik og flair for at håndtere tal (budgetter, regnskaber osv.)

Du skal være fortrolig med brugen af IT-værktøjer og have lyst til at sætte dig ind i nye systemer.

Vi kan tilbyde en spændende stilling, hvor du får en varieret arbejdsdag med daglig kontakt til mange mennesker i et fagligt kompetent og internationalt miljø.

Vi har et professionelt, men uhøjtideligt arbejdsmiljø og et godt kollegialt sammenhold. Du vil få en bred kontaktflade til hele universitetet.

Spørgsmål og ansøgning

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos Institutleder Søren Bom Nielsen, tlf. 2113 1499 eller e-mail: sbn@geo.au.dk

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i oktober 2017. Der udarbejdes personprofil af udvalgte kandidater.

Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

30.09.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.