Solen påvirker klimaet mere i kølige perioder

Solens aktivitet er en vigtig faktor i det komplicerede samspil, der styrer vores klima. Nu viser ny forskning, at påvirkningen fra Solen ikke er konstant over tid, men har større betydning, når det er køligere på Jorden.

(foto: Colourbox)
(foto: Colourbox)

Der er stor opmærksomhed på klimaforandringer. Vi ved, at klimaet altid har været under forandring, og at skiftende årstider, varierende vind- og havstrømme og meget store nedbørsvariationer har haft ganske omfattende betydning for klodens skiftende klima.

Dermed har klimaet givet markant ændrede forhold for livets betingelser gennem forskellige tidsperioder og er fortsat en af de vigtigste faktorer, der kontrollerer planters, dyrs og menneskers livsbetingelser - nu og i fremtiden. Med andre ord: Vil vi forstå de nuværende klimaforandringer og kvalificere forudsigelser om fremtidens klima på Jorden, så er der behov for at kende årsagerne til klimaforandringer.

Det har været meget omdiskuteret, om variationer i Solens styrke har spillet en rolle i at udløse tidligere tiders klimaforandringer, men flere og flere forskningsresultater peger klart på, at solaktiviteten, altså mængden af stråling, der udgår fra Solen, har en betydning for, hvordan klimaet varierer over tid.

Forskere fra blandt andet Aarhus Universitet viser i en ny undersøgelse publiceret i det videnskabelige tidsskrift Geology, at der i de sidste 4.000 år ser ud til at have været en tæt sammenhæng mellem solaktivitet og havtemperaturen om sommeren i Nordatlanten. Denne sammenhæng ses ikke i den forudgående periode.

Siden slutningen af den sidste istid for omkring 12.000 siden, har Jorden oplevet et generelt varmt klima. Imidlertid har klimaet ikke været stabilt i denne periode, hvor temperaturerne har varieret over længere perioder. I de seneste 4.000 år har vi generelt haft et lidt køligere klima, og havstrømmene i Nordatlanten har været svagere.

”Vi ved, at Solen har stor betydning for vores klima, men det er ikke en entydig effekt. Forandringerne i klimaet ser ud til at blive enten forstærket eller svækket af Solens aktivitet.  Det er altså ikke konstant over tid, hvor stor indflydelse Solen har. Men vi kan nu konkludere, at klimasystemet i hvert fald i det nordatlantiske område er mere modtagelig for indvirkning fra Solen under kolde perioder,” siger professor Marit-Solveig Seidenkrantz Aarhus Universitet, som er en af de danske forskere i det internationale team bag undersøgelsen.

En brik i klima-puslespillet

I undersøgelsen har forskerne set på af de seneste 9.300 års havoverfladetemperaturer om sommeren i det nordlige Nordatlanten. Der findes kun direkte målinger af temperaturen fra de sidste 140 år, hvor den er blevet målt fra skibe.

Men ved at se på blandt andet studier af marine alger, diatoméer, fundet i aflejringer afsat på havbunden af Nordatlanten, kan man på artsfordelingen af disse organismer rekonstruere udsving i havoverfladetemperaturerne meget længere tilbage.

Den detaljerede undersøgelse gør det muligt at sammenligne med optegnelser over udsving i Solens energi-udladninger i samme periode, og resultatet viser en klar sammenhæng mellem ændringer i klimaet i Nordatlanten og variationer i solaktiviteten i de sidste 4.000 år, både på en større tidsskala over perioder på hundreder af år og helt ned til udsving over perioder på 10-20 år.

Den nye viden er en lille, men vigtig brik til at forstå det samlede billede af, hvordan hele klimasystemet virker, mener Marit-Solveig Seidenkrantz:

”Vores klima er en uhyre kompleks størrelse. Ved stykke for stykke at indsamle viden om, hvordan de enkelte elementer arbejder sammen og påvirker hinanden til enten at forstærke en effekt eller afbøde eller udligne en påvirkning, kan vi efterhånden få et samlet billede af mekanismerne. Det er vigtigt også for at forstå, hvordan menneskeskabte klimaforandringer kan påvirke og påvirkes i dette samspil”, siger Marit-Solveig Seidenkrantz.

Denne artikel er bragt i RØMER, Nyhedsbrevet om natur- og teknisk videnskab fra Aarhus Universitet.

Tilmeld dig her og modtag gratis nyheder en gang om måneden.