Samarbejde

Erhvervssamarbejde og myndighedsrådgivning

Science and Technology har stor erfaring med at samarbejde med offentlige og private virksomheder. Det er fakultetets mål at være erhvervslivets foretrukne akademiske samarbejdspartner, samt at uddanne fremtidens foretrukne medarbejdere. 

Erhvervssamarbejde

Der er mange måder, hvorpå samarbejder med Science and Technology kan organiseres. Fra studentersamarbejder af typisk seks måneders varighed til langsigtede strategiske partnerskaber.

Læs mere om erhvervssamarbejde og få inspiration til, hvordan et samarbejde med Science and Technology kan organiseres.

Erhvervskontakt

Har du generelle spørgsmål vedrørende samarbejdsmuligheder med Science and Technology, er du velkommen til at kontakte Fakultetssekretariat. Se kontaktinformationer til højre.

Er du interesseret i at samarbejde med Science and Technology, og ønsker du at drøfte mulighederne med en videnskabelig medarbejder, der kan vurdere den faglige problemstilling og videreformidle kontakten, er du velkommen til at ringe eller skrive til en af fakultetets lokale erhvervskontakter.

Se oversigt over kontaktpersoner for erhvervssamarbejde på institutter og centre

Myndighedsrådgivning

Myndighedsrådgivning betegner alle de typer af opgaver, som Science and Technology varetager for ministerier, styrelser og den øvrige offentlige forvaltning såsom kommuner og regioner samt internationale institutioner.

Den forskningsbaserede myndighedsbetjening i Science and Technology er primært målrettet henholdsvis jordbrugs- og fødevaresektoren samt miljøsektoren. Myndighedsbetjeningen varetages af de to nationale centre DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.

Læs mere om myndighedsrådgivning

Arrangementer

tir 15 aug
14:30-17:00 | iNANO-huset, Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C.
Åbning af Aarhus University Centre for Integrated Materials Research
Aarhus Universitet inviterer til åbning af et nyt tværfagligt center for materialeforskning på Science and Technology.
ons 30 aug
15:00-17:00 | Aarhus
Åbning af Aarhus University Center for Water Technology (WATEC)
Aarhus Universitet åbner et nyt tværfagligt center for vandteknologi på Science and Technology.
fre 15 sep
14:00-16:00 | Aulaen, Aarhus Universitet
Aarhus Universitets årsfest 2017
Aarhus Universitet begyndte sit virke den 11. september 1928 og holder hvert år en fest for at markere sin grundlæggelse. Til festen inviterer vi medarbejdere og samarbejdspartnere, hvis støtte til Aarhus Universitet er helt uundværlig.

Ph.d.-forsvar

11/07 - 2017 | PhD defence

Making better batteries using real time observations in materials chemistry

PhD defence, Tuesday, 11 July 2017. Steinar Birgisson.

5/07 - 2017 | PhD defence

Metal hydrides - materials for next generation rechargeable batteries?

PhD defence, Wednesday, 5 July 2017, Priscilla Huen.

30/06 - 2017 | PhD defence

The tough life of a plasticine caterpillar

PhD defence, Friday 30 June 2017. Marco Ferrante

29/06 - 2017 | PhD defence

Danish pollen beetles – resistance populations and their egg production

PhD defence, Thursday 29 June 2017, Caroline Kaiser

Kontakt

For yderligere information om samarbejdsmuligheder:

Erhvervsudvalg for Science and Technology

 

 


Prodekan for myndighedsrådgivning og erhvervssamarbejde

Kurt Nielsen

ProdekanDekanat, ST
M
H bygn. 1521, 228
P +4540841780

Prodekan for forskning og erhvervssamarbejde

Søren Rud Keiding

Prodekan
M
H bygn. 1521, 219
P +4528992061
P +4528992061

Fakultetets kontaktperson for erhvervssamarbejde


Rådgiver for myndighedsbetjening

Ole Olsen

Særlig rådgiverDekanat, ST
M
H bygn. 1521, 222
P +4587152145
P +4540202003

Ønsker du at samarbejde med et af Aarhus Universitets andre fakulteter?

Gå til Aarhus Universitets overordnede erhvervsportal