Den 5. april 2018 inviterede fakultetet til fælles alumnedag for alle tidligere studerende og medarbejdere.

Over 1.200 alumner fandt vej til fakultetet, og vi glæder os allerede nu til at byde alle vores alumner velkommen igen til foråret. Her vil fagmiljøerne i løbet af april holde alumnedag. Du kan se datoerne til højre.   

Niels Vinther Voight, Concept Development Engineer hos Vestas, ph.d. i Nanoteknologi, 2002

"For mig er det altid en fornøjelse at besøge forskere og laboratorier på Aarhus Universitet og få nye kontakter og inspiration med derfra. Jeg forventer at alumnedagen bliver en lejlighed til at gense tidligere medstuderende, blive opdateret om nuværende aktiviteter på ST og møde folk fra andre studier og årgange."

Niels Vinther Voight, Concept Development Engineer hos Vestas, ph.d. i Nanoteknologi, 2002


Alumnedag i fagmiljøerne

Vi forventer at afholde alumnedag næste gang april 2019 - se datoerne nedenfor under hvert fagområde.  
 

Agroøkologi og Husdyrvidenskab

Næste alumnedag bliver den 11. april 2019.

  

Biologi

Næste alumnedag bliver torsdag d. 4. april 2019.

 

 

 

Datalogi og IT Produktudvikling

Næste alumnedag bliver torsdag d. 25. april 2019.

 

 

 

 

 

Fysik og Astronomi

Næste alumnedag bliver torsdag d. 11. april.

Fødevarer

Nærmere dato afventer.

Geologi

Næste alumnedag bliver fredag d. 5. april

Ingeniør

Nærmere dato afventer.


Kemi

Næste alumnedag er fredag d. 12. april 2019.

Matematik

Næste alumnedag er d. 12. april 2019.

Molekylærbiologi og Genetik

Næste alumnedag er fredag den 5. april 2019.

Nanoscience

Næste alumnedag er torsdag d. 4. april 2019. 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Science and Technologys alumnenetværk på alumne.scitech@au.dk.

"I starten af april sidste år havde vi fornøjelsen af at byde 1.200 alumner velkommen i deres gamle studiemiljøer. Det var første gang, at vi holdt en samlet alumnedag for hele fakultetet. Med den store tilslutning til dagen og fantastiske stemning rundt på institutterne var det let at beslutte at gentage succesen igen i 2019.
Vores ambition med alumnenetværket er at skabe et videnstærkt forum, hvor vores alumner kan pleje en livslang interesse inden for deres særlige fagfelt. Derfor byder vi igen i år velkommen til alumnedage spækket med nyeste viden og forskning inden for de forskellige fagområder. Og vi byder velkommen til arrangementer, hvor der også er plads til at genopfriske minder fra studietiden og møde gamle studiekammerater – og selvfølgelig også at udvide det faglige netværk.
Alumnenetværket er et af flere steder, hvor universitet og erhvervsliv mødes. Hvor nyeste forskning kan inspirere til nye løsninger og udvikling på vores alumners arbejdspladser. Det håber vi. Og vi håber derfor også på at se jer til alumnedagene i april 2019!

Vel mødt!"

Dekan Niels Chr. Nielsen,
Science and Technology