Ph.d.-samarbejde og erhvervs-ph.d.

Ønsker du at undersøge, om en akademisk medarbejder kan gøre en forskel for din virksomhed? Så kan et samarbejde med et ph.d.-studerende være en mulighed.

Et ph.d.-forløb strækker sig typisk over en 3-årig periode. Du kan enten få en almindelig ph.d.-studerende, der er indskrevet på fakultetet og som skal opfylde krav om kursusdeltagelse, formidling og mobilitet. Eller ansætte en erhvervs-ph.d.-studerende, der er ansat i din virksomhed og derfor ikke underlagt undervisningspligt.

Ph.d.-projekter kan tage udgangspunkt i en problemstilling i din virksomhed, men projektet skal godkendes af universitetet, og den ph.d.-studerende skal have en vejleder fra både fakultetet og virksomheden.