Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kontakt Science and Technology

Du er velkommen til at kontakte Science and Technology for at høre mere om myndighedsbetjening.

Kontakt fakultetet

Prodekan for myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde

Kurt Nielsen

Prodekan Dekanat, ST

Kontakt de nationale centre

Direktør for DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Hanne Bach

Direktør DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Direktør for DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Institutternes kontaktpersoner

Institut for Agroøkologi

Jørgen Eriksen

Sektionsleder Professor Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Institut for Fødevarer

Ulla Kidmose

Lektor Institut for Fødevarer - Fødevarekvalitet, Perception & Samfund

Institut for Ingeniørvidenskab

Tavs Nyord

Seniorrådgiver Institut for Ingeniørvidenskab - Air Quality Engineering, Finlandsgade 12

Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Mogens Sandø Lund

Centerleder, Professor Institut for Molekylærbiologi og Genetik - Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning

Institut for Bioscience

Annette Baattrup-Pedersen

Seniorforsker Institut for Bioscience - Oplandsanalyse og miljøforvaltning

Institut for Husdyrvidenskab

Lene Munksgaard

Professor Institut for Husdyrvidenskab - Adfærd og Stressbiologi

Institut for Miljøvidenskab

Anne Winding

Seniorforsker Institut for Miljøvidenskab - Environmental microbiology & biotechnology