Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Samarbejde til gavn for samfundet

Tværdisciplinært samarbejde mellem forskningsmiljøer inden for vidt forskellige fagområder er en forudsætningen for at løse komplekse myndighedsopgaver, som går på tværs af traditionelle forskningsområder. Det kan være samarbejde mellem f.eks. jordbrugsvidenskab, biologi, miljøvidenskab, ingeniørvidenskab og måske med bidrag fra kemi og samfundsfaglige kompetencer.

En anden helt afgørende forudsætning er, at der er en tæt kobling mellem forskernes kompetencer og adgangen til relevante forskningsfaciliteter.

Til gengæld bidrager samarbejdet mellem forskellige forskningsdiscipliner til skabelse af et sammenhængende vidensgrundlag for både landbrugsproduktion, miljøbelastning og fødevarekvalitet. Det er et vidensgrundlag, som kommer hele samfundet til gode; inklusiv landbrug, organisationer, virksomheder samt forbrugere og borgere.

Det er ikke muligt at udføre en sådan tværfaglig og sammenhængende forskning ret mange steder i verden, og Aarhus Universitet er derfor meget optaget af at fastholde og bygge videre på sammenhængen mellem kompetencer og faciliteter til gavn for både forskning, myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde.

I det følgende er der en række eksempler på, hvordan forskning og myndighedsbetjening kommer hele samfundet til gode.