Myndighedsrådgivning

Science and Technology er AU’s største aktør inden for myndighedsrådgivning.

Myndighedsrådgivning betegner alle de typer af opgaver, som Science and Technology varetager for ministerier, styrelser og den øvrige offentlige forvaltning såsom kommuner og regioner samt internationale institutioner.

Den forskningsbaserede myndighedsbetjening i Science and Technology er primært målrettet henholdsvis jordbrugs- og fødevaresektoren samt miljøsektoren. Myndighedsbetjeningen varetages nu af de to nationale centre.

Myndighedscentre ved Science and Technology

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug koordinerer og kvalitetssikrer Science and Technologys forskningsbaserede myndighedsopgaver inden for jordbrug og fødevarer. Centret har hovedansvar for fakultetets aftale med Miljø- og Fødevareministeriet og fungerer som myndighedernes indgang til de forskellige forskningsmiljøer.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi varetager myndighedsbetjening primært i relation til Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet samt Miljøstyrelsen for Råstofområdet i Grønland.

Science and Technology er en proaktiv aktør, når Aarhus Universitet identificerer og påtager sig nye nationale og internationale opgaver inden for forskningsbaseret myndighedsrådgivning. Det er vores ambition at være den foretrukne partner, når virksomheder, myndigheder og organisationer søger naturvidenskabelig viden og samarbejde på højeste internationale niveau. Science and Technology vil i samarbejde med de nationale centre (DCA og DCE ) og de andre fakulteter udvikle nye samlede rådgivningsområder til potentielle nationale og internationale interessenter.

Læs mere om Aarhus Universitets myndighedsbetjening