Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Science and Technology udbyder 14 bacheloruddannelser, 13 diplomingeniøruddannelser, 21 kandidatuddannelser (cand.scient.) og 13 civilingeniøruddannelser (Bsc og Msc).

På disse sider kan du læse om uddannelserne på Science and Technology, og derudover kan du finde alle uddannelser på bachelor.au.dk og kandidat.au.dk.

Struktur

Ingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet består af diplom (3,5 år) efterfulgt af civil (2 år).

De naturvidenskabelige uddannelser er opbygget af bacheloruddannelser (3 år) efterfulgt af en kandidatuddannelse (2 år).

Ph.d. forløbet kan læses sideløbende med eller efter uddannelsen og varer 3-5 år.

Figur over de forskellige uddannelsers struktur

 

 

Læs om ST's efter- og videreuddannelse