Uddannelser

af højeste kvalitet

Science and Technology udbyder 13 bacheloruddannelser, 11 diplomingeniøruddannelser og 31 kandidatuddannelser (cand.scient. og civilingeniør).

Der er indskrevet ca. 7.700 studerende på bachelor-, diplomingeniør-, civilingeniør- og kandidatuddannelserne.

På disse sider kan du læse mere om uddannelserne på Science and Technology, og derudover kan du læse om alle uddannelser på bachelor.au.dk og kandidat.au.dk.

Struktur

Ingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet består af diplom (3,5 år) efterfulgt af civil (2 år).

De naturvidenskabelige uddannelser er opbygget af bacheloruddannelser (3 år) efterfulgt af en kandidatuddannelse (2 år).

Ph.d. forløbet kan læses sideløbende med eller efter uddannelsen og varer 3-5 år.

Figur over de forskellige uddannelsers struktur

 

 

Læs om ST's efter- og videreuddannelse

Se undervisningskalender