Du er her: AU » Om AU » Science and Technology » Uddannelse

Uddannelser

af højeste kvalitet

Science and Technology udbyder 13 bacheloruddannelser, 10 diplomingeniøruddannelser (professionsbachelor), 28 kandidatuddannelser, heraf 8 civilingeniøruddannelser, samt et mindre antal efter- og videreuddannelsesforløb.

Uddannelserne er organiseret i to skoler:

Til støtte for udviklingen af uddannelserne har Science and Technology to pædagogisk-didaktiske støtteenheder (centre), hhv. Center for Science Education og CDIO-centeret (CDIO står for Concieve, Design, Implemente, Operate) i tilknytning til ASE.

Studentertallet er de seneste år steget støt og stigningen forventes at fortsætte. Science and Technology har i 2012 ca. 6.000 studerende indskrevet på bachelor-, og kandidatuddannelserne.

Uddannelserne ved Science and Technology er opbygget som treårige bacheloruddannelser, som kan efterfølges af en toårig kandidatuddannelse, eller som tre et halvt årige diplomingeniøruddannelser, som kan efterfølges af en toårig civilingeniøruddannelse.

Se oversigt over Science and Technologys bacheloruddannelser og kandidatuddannelser og læs mere om uddannelserne på studieguide.au.dk

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 27.05.2014

Her finder du Science and Technology

KONTAKTINFORMATION

Science and Technology
Aarhus Universitet
Bygning 1431
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
E-mail: scitech@au.dk
Tlf. 8715 0000
Fax: 8715 2068

NUMRE

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1009828059
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk