Uddannelser

af højeste kvalitet

Science and Technology udbyder 13 bacheloruddannelser, 13 diplomingeniøruddannelser og 31 kandidatuddannelser (cand.scient. og civilingeniør).

Der er indskrevet ca. 7200 studerende på diplomingeniør-, bachelor- og kandidatuddannelserne.

På disse sider kan du læse mere om uddannelserne på Science and Technology, og derudover kan du læse om alle uddannelser på bachelor.au.dk og kandidat.au.dk.

Struktur

Ingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet består af diplom (3,5 år) efterfulgt af civil (2 år).

De naturvidenskabelige uddannelser er opbygget af bacheloruddannelser (3 år) efterfulgt af en kandidatuddannelse (2 år).

Ph.d. forløbet kan læses sideløbende med eller efter uddannelsen og varer 3-5 år.

 

 

Læs om ST's efter- og videreuddannelse

Se undervisningskalender