Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Information til UU-centre

Procedure for UU-centre, der selv foretager praktikformidlingen

 • Læs venligst siderne om procedurer for hhv. elever og UU-vejledere på skolen - se links i venstre side 
 • Kontakt evt. Science and Technology på Aarhus Universitet og træf aftale om det praktiske. Se kontaktperson nedenfor.
 • UU-centret opfordres til at informere skolerne og UU-vejlederne om universitetets praktiktilbud. Henvis til www.scitech.au.dk/erhvervspraktik.
 • UU-vejlederen på skolen er elevens kontaktperson på den enkelte skole. UU-vejlederen vurderer i samråd med elevens lærere, om eleven er egnet til praktikken. UU-vejlederen hjælper eleven med at få udfyldt det elektroniske ansøgningsskema samt inkluderer en anbefaling fra lærer(e) i ansøgningen.
 • Som noget nyt i år modtager Aarhus Universitet elevens ansøgning direkte fra eleven/UU-vejlederen.
 • Elevens ansøgningsfrist er 1. december 2019.
 • Senest den 10. december 2019 sender Aarhus Universitet en email til de enkelte UU-centre med information om, hvilke hold de enkelte elever er blevet tilmeldt ud fra deres prioriteringer. Vi vil så vidt muligt tilbyde alle en plads i erhvervspraktikken og håber på at kunne opfylde elevernes ønsker, men vi kan ikke garantere, at der er pladser nok. Vi medsender velkomstbrev og praktisk information til eleverne. Eleverne vil på samme tid modtage en direkte mail fra Aarhus Universitet med svar på deres ansøgning.
 • Herefter opretter UU-centrene eleven i praktikformidlingssystemet og papirerne til elev og praktikvært udskrives.
 • Senest den 15. december 2019 sender UU-centrene brev til eleverne om, hvorvidt de er optaget, hvilket hold de er på samt medsender den praktiske information fra Aarhus Universitet til eleverne om mødetid og -sted m.m. (Hermed sikrer vi, at alle elever er sikret et svar både pr. mail og post).

UU-centre, der ikke længere har praktikformidling:

 • Hvis det er muligt, er I er stadig velkomne til at at informere skolerne og UU-vejlederne om universitetets praktiktilbud. Henvis til www.scitech.au.dk/erhvervspraktik.
 • Kontakt Science and Technology på slt@au.dk, så vi ved, at I ikke vil kunne bistå med praktikformidlingen. UU-Aarhus har tilbudt at udsende breve og klare forsikring for eleverne, hvis der kommer ansøgere fra jeres tilknyttede skoler. Det vil dermed stadig være muligt at komme i praktik hos os, selvom I ikke vil kunne bidrage til praktikformidlingen.

På grund af enkeltstående uheldige oplevelser vil vi lige minde om, at vi ikke modtager elever, som ikke har søgt og er blevet tilbudt en plads i praktikken på normal vis. Alle deltagende elever skal have en aftale om et praktikforløb med os.

Kontaktpersoner på Science and Technology på Aarhus Universitet:

 

Kamilla Søndergaard Jessen
Tlf.: 2170 3431
E-mail: ksj@au.dk

Stine Marie Skou Nielsen
Tlf.:  93508855   
E-mail: smsn@ase.au.dk

Vejledning og studieinformation
Science and Technology
Aarhus Universitet