Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Information til UU-vejledere på elevens skole

For at sikre at alle elever får samme vilkår og vejledning i forbindelse med vores praktiktilbud, har vi lavet nedenstående vejledning til dig som UU-vejleder. Vi har et begrænset antal pladser og det er vores erfaring, at tilbuddet er meget populært blandt eleverne. Der er derfor risiko for, at vi bliver nødt til at afvise nogle elever. Vi vil derfor gerne bede om din hjælp med at udvælge de mest motiverede elever evt. i samråd med faglærerne.

Vi vil bede dig som UU-vejleder om, at:

  • bidrage til at formidle praktiktilbuddet på skolerne
  • være elevens kontaktperson.
  • vurdere - i samråd med elevens lærere - om eleven er egnet til praktikken. Der er begrænset et antal pladser, så det er vigtigt, at det kun er de motiverede elever, der ansøger.
  • hjælpe eleven med at få udfyldt ansøgningsskemaet og deri inkludere en anbefaling fra en af elevens lærere. Vær opmærksom på, at eleven skal have lærerens anbefaling i elektronisk udgave, da anbefalingen skal kunne kopieres ind i ansøgningsskemaet. Ansøgningsfristen er den 1. december 2019.
  • modtage svar fra UU-centret og overbringe det til eleven. (UU-centret sender senest den 10. december 2019 brev til skolerne om, hvilke elever der er optaget. Vi har lovet eleverne, at de får svar på deres ansøgning senest den 15. december 2019).

Grundet nogle ganske få uheldige oplevelser vil vi lige præcisere, at vi ikke kan modtage elever, som ikke har en aftale om erhvervspraktikplads med et UU-center og dermed også med os. Vær venlig ikke at opfordre eleverne til møde op og "prøve lykken" på naturvidenskab i uge 3, hvis de af en eller anden grund ikke er kommet gennem det "normale system". Vi vil i så fald sende eleven tilbage til skolen med taxi.