Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Liste over alle SRP-forløb

Forløb til brug for gymnasiets studieretningsprojekt, SRP, eller andre større skriftlige projekter (fx eksamensprojekt i Teknikfag A, HTX).

Forløbene skal ansøges af gymnasieelevens lærer. Datoer for ansøgning, og evt. ansøgningsfrister, står nævnt under de enkelte forløb.

Du kan bruge filterfunktionen til at indskrænke dit søgefelt eller søge efter noget specifikt (fx fysik).

NB: Tilmeldingen åbner d. 6. - 19. januar 2020. Tilbuddene for 2020 opdateres løbende, så hold øje med hjemmesiden.  

Titel Udbudsperiode  i 2020Gymnasie­fag Emneord Institut Sted

Algoritmer og grafteori

 

Efter aftale
Matematik Algoritmer

Institut for Datalogi 

IT-Byen Katrinebjerg, Åbogade 34, 8200 Aarhus N

 

Analyse af jorden som filter for pesticider

 

Kommer snartKemi

Biologi

Fysik

Bioteknologi

Naturgeografi

Pesticider

Grundvand

Vandmiljø

Jordbundstyper

Bæredygtighed

Institut for Agroøkologi

AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Analyse af koffein i drikkevarer

 

 

Uge 6 - 9Kemi

Biologi

Matematik

Idræt

Historie

Højtryksvæskekromatografi (HPLC)

Stofidentifikation

Koncentrationsbestemmelse

Institut for Kemi

Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Analyse af parabener i hudcreme

 

 

Uge 6 - 9
Kemi

Biologi

Matematik

Højtryksvæskekromatografi (HPLC)

Stofidentifikation

Koncentrationsbestemmelse

Institut for Kemi

Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Atomart kraftmikroskop, AFM


 

Kommer snartFysik

Matematik

Datakapacitet

Svingninger

Resonans og egenfrekvens

Laser

Piezo-elektriske effekt

Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO)

iNANO huset, Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C

Bioaktive stoffer i mælk 

Uge 8
Biologi eller bioteknologi, evt. i kombination med matematik

Teknikfag A (proces, levnedsmiddel og sundhed)

Cellebiologi

Fødevarer

Sundhed

Functional foods

Institut for Husdyrvidenskab

AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Context Awareness


Efter aftaleMatematik

Fysik

Teknologifag

IT

Software infrastrukturer til context-aware computing

Kontekstmodellering

Sensor / aktuator netværk og positionering teknologier

Aktivitetsbaseret IT

Aktivitet-genkendelse og mønstergenkendelse

Institut for Datalogi 

IT-Byen Katrinebjerg, Åbogade 34, 8200 Aarhus N

 

DNA origami


 

Kommer snart


Biologi

Kemi

DNA

Termodynamik

Selvsamling

Kemisk syntese af DNA

Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO)

iNANO huset, Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C

Epigenetik; A-til-I RNA editering i et udvalgt grisegen

(2019)

Bioteknologi

Biologi

Epigenetik

RNA editering

Psykiatriske sygdomme

Institut for molekylærbiologi og genetik AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Gensplejsning af planter

(2019)

Biologi

Bioteknologi

Kemi

-

Institut for molekylærbiologi og genetik

Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse

Genterapi og etik

(2019)

Biologi

Bioteknologi

Dansk

Historie

Samfundsfag

Genterapi

Etik

Institut for molekylærbiologi og genetik Universitetsparken, 8000 Aarhus C

Grignard-reaktionen  

Uge 6 - 9


Kemi

Biologi

Matematik

Fysik

Organisk syntese

NMR

IR

Lægemidler

Institut for Kemi Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Grätzel solcellen


 

Kommer snart
Fysik

Kemi

Solceller, vedvarende energi

Elektriske kredsløb

Atomets opbygning

Eksitation af elektroner

Elektrondonor/acceptor

Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO)

iNANO huset, Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C

Kloning af sygdomsresistens gener i byg

(2019)

Bioteknologi

Biologi

Kemi

Byg

Meldug

Sygdomsresistens

Institut for molekylærbiologi og genetik Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse

Undersøgelse af kemiluminescens

 

Uge 6 - 9


Kemi

Fysik

Matematik

Biologi

Farvestof

Reaktionshastighed

Laser

Spektrometer

Institut for Kemi

Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Kortlægning af elektronstrukturen i faste stoffers overflader


Efter aftaleFysik

Overfladefysik

Institut for Fysik og Astronomi

Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C

Kvantefysik med Bose-Einstein kondensater

Efter aftale


Fysik

Astronomi

Kvantefysik

Boes-Einstein kondensater

Institut for Fysik og Astronomi

Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C

Kryptologi og sikkerhed


Efter aftale
Matematik

Hemmeligholdelse

Autentitetsbekræftelse

Institut for Datalogi 

IT-Byen Katrinebjerg, Åbogade 34, 8200 Aarhus N

 

Kvantemekanik

Efter aftale

Fysik

Kvantemekanik

Institut for Fysik og Astronomi

Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C

Malaria, DDT og miljø


 

Efter aftale


Biologi

Historie

Kemi

Udvikling af DDT

Malariabekæmpelse

Miljøbeskyttelse

Global retfærdighed

Center for Videnskabsstudier, Institut for Matematik

Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C

Oprensning af enzymet xanthinoxidase

(2019) 

Bioteknologi

Biologi

Kemi

Proteinoprensning og enzymlære

Institut for molekylærbiologi og genetik

Universitetsparken, 8000 Aarhus C

Solens overflade og atmosfære

Efter aftale

Fysik

Solen

Institut for Fysik og Astronomi

Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C

Speciel relativitetsteori

Efter aftale

Fysik

Relativitetsteori

Institut for Fysik og Astronomi

Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C

Spektre- og røntgenservice

Efter aftaleKemi

På Institut for Kemi tilbyder vi at lave spektre på og hjælpe med tydning af stoffer fremstillet på egen institution

Institut for Kemi

Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Symbiose mellem planter og bakterier visualiseret ved brug af mikroskop

(2019)

 

Mikroskopi

Symbiose

Kvælstoffiksering

Institut for molekylærbiologi og genetik

Universitetsparken, 8000 Aarhus C

Syntese af magnetiske nanopartikler


 

Uge 6 - 9Kemi

Fysik

Matematik

Historie

Samfundsfag

Uorganisk syntese

Struktur

Magnetiske egenskaber

Kinetisk energi

Institut for Kemi

Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Syntese og stofbestemmelse af lægemidlet paracetamol (hovedpinepræparat)


Uge 6 - 9

Kemi

Biologi

Fysik

Matematik

Organisk syntese

NMR

IR

Stofbestemmelse

Lægemiddel

Medicin

Institut for Kemi

Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Verdens ressourcer af mineralsk fosfor er under stærkt pres: Hvordan kan plantefrøets fosfor afhjælpe dette?

(2019) 

Biologi

Bioteknologi

Kemi

-

Institut for molekylærbiologi og genetik

Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse

Udvikling af virusvektorer til genterapi

(2019)

Bioteknologi

Biologi

Kemi

Genterapi

Virus-værts interaktioner

Institut for molekylærbiologi og genetik

Universitetsparken, 8000 Aarhus C

Virtuel Drug Design Uge 6 - 9


Kemi

Biologi

Idræt

Historie

Drug design Institut for Kemi Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C
Visuelt kvantefysik 


Efter aftale
Fysik

Matematik

Kvantefysik

Teoretisk fysik

Numerisk simulering

Institut for Fysik og AstronomiNy Munkegade 120, 8000 Aarhus C

Rollefordeling

Gymnasielærerens opgaver

Det er gymnasielæreren som udfylder ansøgningsskemaet på vegne af eleven

Det er gymnasielærerens ansvar at udarbejde problemformuleringen og synliggøre sammenhængen mellem SRP-forløbet og problemformuleringen.

Gymnasieeleven

Gymnasieeleven står selv for at arrangere transport, forplejning og evt. overnatning. Mad kan købes til rimelige priser i universitetets kantiner.

Det er vigtigt at eleven møder forberedt på dagen hvor forløbet afvikles. Se info herom under beskrivelsen af de enkelte forløb.

Universitetet

Undervisningen er gratis for eleverne og gymnasiet. Universitet afholder alle udgifter til materialer, apparatur og undervisning.

Universitetsmedarbejdere står for undervisning og støtte i forhold til det udbudte forløb.


Linket går til en webformularVil du modtage e-mails når AU har tilbud til science-lærere?

Tilmeld dig Aarhus Universitets 'Nyhedsbrev til gymnasielærere i sciencefag'.