Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fremragende forskning

Science and Technology er internationalt anerkendt som et stærkt og forskningsintensivt fakultet inden for det naturvidenskabelige og teknisk videnskabelige område. Vi leverer forskning af højeste kvalitet og vores forskningsmæssige resultater er nationalt og internationalt i top inden for mange fagområder.

Science and Technologys forskning strækker sig over en bred vifte af fagområder, fra de klassiske naturvidenskabelige fag over jordbrug og miljø til en lang række ingeniørfaglige discipliner. Fakultetet har desuden en mangeårig stærk tradition for interdisciplinær forskning, som har skabt grobund for flere banebrydende forskningsresultater.

Dyb grundvidenskabelig forskning og interdisciplinær bredde i de naturvidenskabelige fag, teknologisk innovation og anvendt forskning inden for ingeniørvidenskab, og en langvarig og velfunderet erfaring med at levere forskningsbaseret myndighedsbetjening til gavn for samfundet udgør fakultetets forskningsmæssige hjørnesten.

Samarbejde til gavn for samfundet

Vi udnytter i særlig grad de unikke muligheder der ligger i samspillet mellem vores faglige styrkeområder gennem de interdisciplinære tematiske forskningscentre, som arbejder på tværs af traditionelle faggrænser og med fokus på at udvikle forskningsbaserede teknologier og løsninger til de samfundsmæssige udfordringer.

Science and Technology har som mål at sikre, at det omgivende samfund kan få adgang til og drage nytte af fakultetets forskning. Det sker gennem erhvervssamarbejde via de tematiske centre og en lang række andre erhvervssamarbejder og strategiske partnerskaber med virksomheder både nationalt og internationalt. Sammen med vores samarbejdspartnere i industrien og erhvervslivet har vi gennem fælles forskningsprojekter fokus på at udvikle løsninger i et globalt perspektiv.

Internationalt anerkendte forskere

Science and Technology er en stærk international samarbejdspartner, og fakultetets forskere deltager i forskningssamarbejder med hele verden. Inden for adskillige forskningsfelter er vi med i den absolutte internationale elite, hvor der skabes banebrydende nye forskningsresultater. Flere af fakultetets forskere er blandt de mest citerede i verden inden for deres felt.

Forskningen ved Science and Technology er forankret i 12 institutter og et institutlignende center samt en lang række centre, som omfatter højt specialiserede grundforskningscentre støttet af Danmarks Grundforskningsfond, andre større forskningscentre finansieret af bl.a. Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN, samt interdisciplinære og tværfakultære centre.