Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Aarhus Universitet. Foto: Ida Marie Jensen, AU Foto

10.09.2019 |

16 mio. kr. til dristige eksperimenter på Aarhus Universitet

VILLUM FONDEN uddeler ca. 16 millioner kr. til otte forskningsprojekter på Aarhus Universitet. De otte forskere er alle fra Science and Tecnology, og deres projekter er udvalgt anonymt ud fra, hvor nytænkende og dristige de er.

Foto: Lars Kruse, AU Foto.

09.09.2019 |

Konkurrenceudsættelsen af myndighedsrådgivning annulleret

Fødevareministeren og miljøministeren har meddelt, at de annullerer den tidligere regerings konkurrenceudsættelse af universiteternes forsknings- og rådgivningsopgaver for Miljø- og Fødevareministeriet.

Nyt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi om natur og arters bevaringsstatus. Foto: Colourbox.

09.09.2019 |

Bevaringsstatus for Danmarks naturtyper og arter

Naturen i Danmark har ikke fået det bedre i de seneste seks år. 95 % af naturtyperne og 57 % af arterne er i ugunstig bevaringsstatus. Det kan man læse i den seneste rapportering fra Danmark til EU-Kommissionen.

Professor Dame Carol Robinson.

09.09.2019 |

Kemiprofessor udnævnes til æresdoktor på AU

Professor Dame Carol Robinson står bag banebrydende resultater inden for forskning i proteiners tredimensionelle struktur og er en vigtig samarbejdsparter for AU-professor Poul Nissen. I forbindelse med årsfesten 13. september 2019 bliver hun udnævnt til æresdoktor.

Line Pedersen. Foto: Lars Kruse, AU Foto

09.09.2019 |

Fødevareteknologi-studerende får dronningens rejselegat

Ved universitetets årsfest 13. september 2019 modtager kandidatstuderende Line Pedersen, Molekylær Ernæring og Fødevareteknologi, Institut for Fødevarer, Dronning Margrethe II's rejselegat på 25.000 kr. Læs mere om hende og de øvrige tre prismodtagere.

06.09.2019 |

Molekylærbiologer har succes med spin-out firma

Fire molekylærbiologer fra Aarhus Universitet har sammen startet et spin-out firma, der med en speciel teknik tilbyder at identificere meget små forskelle imellem biologiske prøver. Forskerne bygger videre på den erfaring de opnåede, da de var studerende og postdocs ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik/iNANO med en speciel teknik kaldet…

Matematisk Kantine har for tiden 17 medarbejdere. Jørgen Bæk (i forgrunden) har ledet den de sidste 30 år. Foto: Lars Kruse, AU Foto
Den allerførste prisliste fra 5. september 1959. Den gang boede Institut for Matematik og dens frokoststue i øvrigt i den bygning, hvor Institut for Statskundskab nu har til huse. Klik på billedet for at gøre listen læsbar.

05.09.2019 |

Matematisk Kantine fylder 60 år

Lige fra starten i 1959 har Matematisk Kantine benyttet den formel, som for længst har gjort stedet til en institution i og uden for Aarhus: god hjemmelavet mad til rimelige penge i hyggelige omgivelser.

Foto: Lars Kruse, AU Foto

03.09.2019 |

Opfølgning på kritik af rapporten om ”Okse- og kalvekøds klimapåvirkning”

Rektor Brian Bech Nielsen har bedt Science and Technology om at undersøge sagen om rapporten ”Okse- og kalvekøds klimapåvirkning” til bunds og drage de nødvendige konsekvenser. Forløbet omkring rapporten har været stærkt kritisabelt. Der har ikke været den nødvendige armslængde til eksterne interessenter, hvilket sætter spørgsmålstegn ved…

03.09.2019 |

Nyt stort formidlings- og undervisningsprojekt om havet åbnet på Aurora

Godt 700 gæster fandt ned til forskningsskibet Aurora i Aarhus Havn lørdag d. 31. august. Her kunne de studere planter og dyr fra Aarhus bugt, lave krabbesuppe og smage på tang-tapas.

Foto: Jesper Rais

02.09.2019 |

DCA trækker oksekødsrapport tilbage

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og forfatterne til rapporten om klimabelastningen fra oksekød har besluttet at trække rapporten tilbage, da den ikke lever op til universitetets standarder om armslængde og uafhængig forskning. Rapportens faglige indhold skal gennemgå uafhængig international bedømmelse ved peer review.

Foto: AU Foto

30.08.2019 |

Vi skal indskærpe vores retningslinjer

Afdækningen af DCA’s samarbejde med eksterne aktører om oksekøds klimapåvirkning har vist flere kritisable omstændigheder ved rapportens tilblivelse.

Under ledelse af Esben Auken (midten) tester forskere ved Geoscience den nyeste teknologi på en mark vest fra Aarhus. Her med en central samarbejdspartner, Irene Wiborg fra landbrugets videns- og innovationshus SEGES, og postdoc Pradip Maurya, som er i færd med at klargøre måleudstyret. Foto: Dorthe Lundh
Foreløbige forskningsresultater viser, at geofysisk måleudstyr spændt efter en ATV kan kortlægge undergrunden og dermed indkredse, hvor gødning fra landbruget risikerer at løbe ud i vandmiljøet. Foto: Dorthe Lundh.

29.08.2019 |

Ny geofysisk teknologi baner vejen for renere vandmiljø

Inden for ganske få år vil det måske være muligt at lave en bedre målretning af landbrugets brug af kvælstof. Forskning på Aarhus Universitet har resulteret i en teknologi, der kortlægger de geologiske lag på den enkelte mark, hvilket er et af de ukendte, men vigtige, led for at forstå, hvordan kvælstof kommer fra mark til fjord. Hør mere om…

Science and Technology bød velkommen til de nye studerende onsdag 21. august. Foto: Ida Marie Jensen, AU FOTO.
Den officielle velkomst for hovedparten af de studerende foregik i Søauditorierne. Foto: Ida Marie Jensen, AU FOTO.
De letgenkendelige tutorer i farvede t-shirts sørgede for at de nye studerende kom på rette vej. Foto: Ida Marie Jensen, AU FOTO.
Mere end 300 'ældre' studerende gør en stort stykke arbejde som tutorer for at hjælpe de nye studerende godt i gang med studielivet. De fortjener en særlig tak. Foto: Lars Kruse, AU.

21.08.2019 |

Velkommen til de nye studerende

Science and Technology tog varmt i mod 1.640 nye naturvidenskabs- og ingeniørstuderende ved studiestarten 21. august 2019.

Tilsætning af grundstoffet gadolinium (kontrastvæske anvendt ifm. MR-skanninger) kan revolutionisere anvendelsen af Nuklear Magnetisk Resonans spektroskopi som værktøj til at opnå mere omfattende og brugbare analyser af urin (Grafik: Colourbox.)
Et proton-NMR-spektrum. Intensiteten af linjerne viser mængderne af forskellige metabolitter. Langs y-aksen er T1-gendannelsestidskonstanten angivet for hver top i fravær (rød) og tilstedeværelse (blå) af kontrastvæske. Dvs. jo lavere T1, jo hurtigere er målingen foregået. (Grafik: Frans Mulder.)

21.08.2019 |

Ny effektiv metode til en urinanalyse, der kan fortælle os mere

Vores urin afslører hvordan vores krop har det og hvordan vi behandler vores krop. En forsker ved Aarhus Universitet har udviklet en effektiv analysemetode til undersøgelse af en urinprøves indholdsstoffer, hvor der anvendes kontrastvæske, som et omkostningseffektivt hjælpestof. Dette kan have stor betydning for fremtidens sundhedspleje.

21.08.2019 |

Nuancering af debatten om oksekøds klimabelastning

Før sommerferien udgav DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug en rapport med ny viden om klimaaftrykket fra okse- og kalvekød. Rapporten har givet anledning til stor opmærksomhed, men også til kritik i pressen. I det følgende svarer rapportens forfattere på de spørgsmål, som er blevet rejst.

Viser resultater 31 til 45 ud af 463

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste