Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

17,5 mio kroner til to forskertalenter

De to aarhusianske postdocs Søren Ulstrup og Vivi Kathrine Pedersen modtager d. 23. januar tilsammen 17,5 mio. kr. fra VILLUM FONDENs Young Investigator Programme. Midlerne er målrettet til at give deres forskning et markant løft.

19.01.2017 | Rasmus Rørbæk Christensen

Fremtidens elektronik møder fortidens landskabsdannelse, når VILLUM FONDEN udpeger de to nyeste AU-medlemmer af Young Investigator Programme. To postdocs fra Science & Technology på Aarhus Universitet modtager tilsammen 17,5 mio. kr. fra VILLUM FONDENs Young Investigator Programme. Den formelle hæder foregår ved VILLUM FONDENs årlige uddeling af Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig forskning. Det sker mandag den 23. januar 2017 – kl. 16-18.30.

I år modtager 16 udvalgte forskere under 40 år mellem syv og 10 mio. kr. til deres indsats inden for teknisk- og naturvidenskabelige forskning. Programmet blev etableret i 2011 for at målrette midler til de yngre – såvel danske som udenlandske – forskningstalenter. Projekterne bevæger sig lige fra matematik og fototeknik over kemi, plantevidenskab og biologi til fysik og astronomi og vil foregå på Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet.

Søren Ulstrup er postdoc og modtager 10 mio. dkk. til projektet ’Electronic structure up-close with photoemission at the nanoscale’. Han arbejder indenfor feltet, der driver den teknologiske udvikling af stadigt mindre elektroniske komponenter. Udviklingen har banet vejen for elektroniske enheder, der gør brug af arkitektur på nanoskala. Projektet, som Søren Ulstrup modtager bevillingen til, søger at skabe langt bedre forståelse for de kvantemekaniske egenskaber, der dikterer funktionalismen af nanoskala-elektronikken. Det skal ske ved at skabe en nyt eksperimentel forskningsfacilitet ved partikelacceleratoren ASTRID2 på Institut for Fysik og Astronomi. Bevillingen fra VILLUM FONDEN gør det muligt at ansætte en postdoc, en ph.d.-studerende og til at indkøbe de relevante materialer.

Vivi Kathrine Pedersen er postdoc ved Institut for Geoscience. Hun modtager ved dette års uddeling 7,5 mio. dkk til projektet “Indflydelsen af overfladeprocesser på den Skandinavisk isskjolds udvikling og kollaps”. Modellering af fortidens og fremtidens havniveau er forbundet med væsentlig usikkerhed. For eksempel er indflydelsen af landskabsændringer på isskjolde og havniveau uudforsket. I dette projekt kombineres havniveau- og isskjoldsmodellering med empiriske erosionsrater. Dette giver mulighed for at simulere udviklingen af det Skandinaviske isskjold og kvantificere vekselvirkninger mellem ændringer i Jordens overflade, isskjoldes dynamik og havniveau. Bevillingen vil finansiere to postdocs.

Fakta:
VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2016 uddelte VILLUM FONDEN 902 millioner kr.

VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen.

Læs mere på hjemmesiden for VILLUM FONDEN.

Science and Technology, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere