Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet vil uddanne dobbelt så mange digitaliseringsspecialister

For at imødekomme et stort samfundsbehov foretager Aarhus Universitet nu en strategisk satsning for at uddanne dobbelt så mange digitaliseringsspecialister indenfor få år. Det er med til at sikre, at vi som land stadig kan være med forrest fremme.

16.06.2017 | Rasmus Rørbæk

(foto: Colourbox)

Regeringen præsenterede i maj 2016 rapporten ’Redegørelse om Danmarks Digitale Vækst 2016’, hvor Regeringens ambition om at ruste Danmark til en digital fremtid blev beskrevet. Denne ambition imødekommes nu af Aarhus Universitet.

Aarhus Universitets bestyrelse har netop besluttet at støtte en stor digitaliseringssatsning på universitetet med 67,5 millioner kr. Satsningen vil betyde en kraftig opnormering af de faglige miljøer på Institut for Datalogi og Institut for Matematik på Aarhus Universitet.

”Analyser viser, at Danmark vil mangle op mod 19.000 it-specialister i 2030. I Danmark må universiteterne understøtte samfundets behov bedst muligt. Med vores stærke udgangspunkt er det derfor oplagt, at vi nu går forrest og udvikler de allerede stærke datalogi- og matematikmiljøer, der findes her. Vores ønske er at understøtte det store behov, der findes for digitaliseringsspecialister og for databaseret innovation. Det er målet, at digitaliseringssatsningen skal føre til en fordobling af antallet af dimittender, der er digitaliseringsspecialister i 2023, og jeg er meget tilfreds med, at bestyrelsen støtter satsningen,” siger dekan Niels Chr. Nielsen på Science and Technology, Aarhus Universitet, hvor satsningen er placeret.

I de kommende år skal der ansættes en række nye stærke forskere på de to institutter for at styrke både forskning og uddannelse. Der skal især være fokus på at uddanne kandidater med kompetencer inden for softwareudvikling, programmering og databehandling, samt i dataanalyse via en ny uddannelse i datavidenskab på Institut for Matematik.

En del af digitaliseringssatsningen handler om rekruttering af studerende til digitaliseringsuddannelserne. Det er der allerede fokus på i 2017, og det fokus vil forsætte i de kommende år.

Flest af de naturvidenskabelige digitaliseringsspecialister skal uddannes fra Institut for Datalogi, der skal øge produktionen af kandidater til 190 om året. Den nye uddannelse i datavidenskab på Institut for Matematik skal føre til 20-30 kandidater årligt. Desuden skal antallet af kadidater med digitale kompetencer på ingeniørområdet også fordobles.

Hilses velkommen af erhvervslivet
Den strategiske satsning på universitet bydes velkommen fra flere sider. Blandt andet skal samarbejdet med erhvervslivet og andre aftagere styrkes, og dialog med relevante aktører skal sikre tæt kontakt med virksomheder. En af disse er Michael Holm, CEO i den aarhusianske softwarevirksomhed, Systematic A/S.

”Det er helt centralt, at der er adgang til højt kvalificerede kandidater til at medvirke til fremdrift og vækst for danske virksomheder. Systematic er i rivende udvikling og oplever i disse år rekordomsætning og en voksende interesse for dansk software i udlandet, hvor vi er lykkedes med at afsætte en række produkter til internationale kunder. De sidste to år har vi oprettet 300 nye stillinger og har tidligere oplevet udfordringer i at finde højt kvalificerede kandidater. Den nye satsning fra Aarhus Universitet er meget positiv og kan bidrage til at understøtte den fortsatte vækst og udvikling,” udtaler Michael Holm, CEO for Systematic.

Digitalisering i forlængelse af ingeniørsatsningen
Digitaliseringssatsningen ligger i naturlig forlængelse af ingeniørsatsningen, som bestyrelsen vedtog i juni 2016. Ingeniørsatsningen taler ind i den nye satsning, fordi den allerede har et stort digitaliseringselement gennem uddannelse af flere ingeniører med kompetencer inden for det digitale. Det drejer sig konkret om ingeniøruddannelserne inden for informations- og kommunikationsteknologi, elektronik, sundhedsteknologi, computerteknologi og elektroteknologi.

Kontakt:
Dekan Niels Chr. Nielsen,
Science and Technology,
Aarhus Universitet,
Email: dean.scitech@au.dk

 

 

Science and Technology, Offentligheden / Pressen